Luokanopettajan monialaiset opinnot

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Opintoihin hakeminen

Vuoden 2021-2022 opintojen sisällöt ja ohjeet opiskelijalle löytyvät tältä sivustolla. 

Monialaiset opinnot voi suorittaa erillisinä opintoina ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen tai sivuaineopintoina osana Helsingin yliopistossa tai Aalto-yliopiston kuvataidekasvatuksessa suoritettavaa korkeakoulututkintoa.

Erillisiin ja sivuaineena opiskeltaviin luokanopettajan monialaisiin opintoihin hakeutumisesta löydät lisätietoja yliopiston sivuilta.

Opintoihin hakemiseen liittyvissä kysymyksissä voi olla suoraan yhteydessä Helsingin yliopiston hakuneuvontaan.

Opintojen rakenne ja suorittaminen

Monialaiset opinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista:
EDUK8301 Suomen kieli koulussa 5 op
EDUK8302 Lastenkirjallisuus koulussa 3 op
EDUK8303 Matematiikan didaktiikka 7 op
EDUK8304 Kuvataiteen didaktiikka 5 op
EDUK8305 Käsityön didaktiikka 5 op
EDUK8306 Liikunnan didaktiikka 5 op
EDUK8307 Musiikin didaktiikka 5 op
EDUK8308 Historian ja yhteiskuntaopin didaktiikka 5 op
EDUK8309 Katsomusaineiden didaktiikka 5 op
EDUK8310 Biologian ja maantieteen didaktiikka 5 op
EDUK8311 Fysiikan ja kemian didaktiikka 5 op
EDUK8312 Terveystiedon didaktiikka ja monialainen oppimiskokonaisuus 5 op

Opinnot on tarkoitus suorittaa yhdessä lukuvuodessa, mikä edellyttää täysipäiväistä opiskelua. Opetusta järjestetään arkipäivisin pääsääntöisesti klo 8-18 välisenä aikana, mahdollisesti ajoittain klo 20 asti. Ryhmäopetuksessa ja kunkin opintojakson ensimmäisellä luentokerralla on läsnäolovelvollisuus.

Syksyllä 2021 kaikki luennot sekä osa ryhmäkerroista järjestetään etäopetuksena.

Opinto-oikeus erillisiin luokanopettajan monialaisiin opintoihin on voimassa 2 lukuvuotta.

Opinnot lukuvuonna 2021-2022

Infotilaisuus perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opinnot sivuaineena tai erillisellä opinto-oikeudella suorittaville järjestetään torstaina 2.9.21 klo 14.00-15.00 Zoomissa (linkki lähetetään viikon 34 aikana opinto-oikeuden saaneille sähköpostitse).

 

Opinnot alkavat viikolla 36 ja päättyvät toukokuun alussa. Jokainen opintojakso järjestetään kerran lukuvuoden aikana ja kestää pääsääntöisesti 1-2 periodia (poikkeuksena Matematiikan didaktiikka ja Liikunnan didaktiikka). Opintojaksot ajoittuvat alla olevan taulukon mukaisesti:

PERIODI I

6.9.–24.10.2021
 

PERIODI II

1.11.–19.12.2021

PERIODI III

17.1.–6.3.2022

PERIODI IV

14.3.–8.5.2022

Matematiikan didaktiikka Matematiikan didaktiikka Matematiikan didaktiikka Matematiikan didaktiikka
Käsityön didaktiikka Käsityön didaktiikka    
Liikunnan didaktiikka Liikunnan didaktiikka Liikunnan didaktiikka  
Katsomusaineiden didaktiikka Katsomusaineiden didaktiikka    
Biologian ja maantieteen didaktiikka Biologian ja maantieteen didaktiikka    
  Lastenkirjallisuus koulussa    
  Fysiikan ja kemian didaktiikka    
    Suomen kieli koulussa Suomen kieli koulussa
    Kuvataiteen didaktiikka Kuvataiteen didaktiikka
    Musiikin didaktiikka Musiikin didaktiikka
    Historian ja yhteiskuntaopin didaktiikka  
      Terveystiedon didaktiikka ja monialainen oppimiskokonaisuus

Huomioithan, että opintojaksojen tentit eivät välttämättä sijoitu ns. lähiviikoille.

Syksyn 2021 opetusaikataulut julkaistaan 31.7.2021 mennessä ja niitä voit tarkastella kurssisivuilta. 

Kevään 2022 opetuksen aikataulut julkaistaan myöhemmin syyslukukauden aikana.

HUOM. Aikatauluihin voi tulla vielä muutoksia opetuksen alkuun saakka.

Tiedoksi, että opiskelijapalvelut järjestävät digitaaliset oppimisympäristöt -tietoiskuja kerran kuussa. Tietoisku on tarkoitettu kaikille opiskelijoille, jotka kaipaavat lisävarmuutta erilaisissa digitaalisissa oppimisympäristöissä toimimisessa. (mm. Moodle, Sisu). Lisätietoja digiklinikasta löydät täältä.

Opintoihin ilmoittautuminen lukuvuonna 2020-2021

Opintojaksoille ilmoittaudutaan opintosuunnitelman kautta Sisussa alla olevan aikataulun mukaisesti:

  • Periodissa 1 alkavat opintojaksot: 2.9.-5.9.2021
  • Periodissa 2 alkavat opintojaksot: 6.10.–24.10.2021
  • Periodissa 3 alkavat opintojaksot: 1.12.2021 –9.1.2022
  • Periodissa 4 alkavat opintojaksot: 16.2.–6.3.2022 

Jokaiselle opintojaksolle ja jokaiseen ryhmään ja tenttiin ilmoittaudutaan erikseen. Monialaisia opintoja erillisinä opintoina tai valinnaisina/sivuaineopintoina suorittavat ilmoittautuvat ryhmään G. Ilmoittautumiseen tarvitset yliopiston käyttäjätunnukset.

Ohjeita opintosuunnitelman tekemiseen Sisussa sekä ilmoittautumiseen löydät täältä.

Opintojen valmistuminen ja todistus

Kun olet suorittanut kaikki monialaisiin opintoihin kuuluvat opintojaksot ja suoritukset näkyvät Sisussa, pyydä opintojen kokoamista Sisussa. Opintokokonaisuuden koostamispyyntöohjeet löydät täältä.

Erillisinä opintoina monialaisia opintoja suorittavilla koostamispyyntö käynnistää samalla todistusprosessin. Todistuksen toimitusaika postitse on noin 2–3 viikkoa koostamispyynnön jättämisestä. Todistus toimitetaan Sisussa ilmoittamaasi osoitteeseen, joten tarkistathan omat tietoasi ennen koostamispyynnön jättämistä.  

Valinnaisina opintoina monialaisia opintoja suorittaville ei kirjoiteta erillistä todistusta. Opinnot liitetään suoritettavaan korkeakoulututkintoon, ja kirjataan siitä annettavaan tutkintotodistukseen.

Opintoneuvonta

Monialaisia opintoja koskeviin kysymyksiin vastaa Siltavuoren opiskelijapalvelut.