Luokanopettajan monialaiset opinnot

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Ohje on tarkoitettu sekä vanhoissa koulutuksissa että uusissa koulutusohjelmissa opiskeleville. 

Voit pätevöityä luokanopettajaksi ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen tai osana perusopetuksen aineenopettajan kelpoisuuteen johtavaa tutkintoa suorittamalla perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (60 op).

Opinnot antavat ammatilliset valmiudet ja muodollisen kelpoisuuden perusopetuksen oppimäärään kuuluvien kaikille yhteisten aineiden opettamiseen luokilla 1-6. Monialaiset opinnot antavat luokanopettajan kelpoisuuden henkilölle, jolla on perusopetuksessa opetettavan aineen aineenopettajan kelpoisuus, tai henkilölle, joka on suorittanut kasvatustieteen maisterin tutkinnon ja opettajan pedagogiset opinnot.

Monialaiset opinnot voi suorittaa erillisinä opintoina ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen tai valinnaisina opintoina osana Helsingin yliopistossa tai Aalto-yliopiston kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa suoritettavaa aineenopettajan kelpoisuuden tuottavaa korkeakoulututkintoa. Erillisinä opintoina suoritettavia monialaisia opintoja on tarjolla suomeksi ja ruotsiksi. Valinnaisina opintoina suoritettavat opinnot on mahdollista suorittaa vain suomeksi.

Hakuaika monialaisiin opintoihin on keväisin. Opiskelijavalinta perustuu kirjalliseen valintakokeeseen. Lisätietoa opiskelijavalinnasta.

Opintoihin hakeminen

Vuoden 2020-2021 opintojen sisällöt ja ohjeet opiskelijalle löytyvät tältä sivustolla. Sivua päivitetään kevään ja kesän aikana.

Erillisiin luokanopettajan monialaisiin opintoihin hakeutumisesta löydät lisätietoja yliopiston sivuilta.

Opintojen rakenne ja suorittaminen

Monialaiset opinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista:
EDUK8301 Suomen kieli koulussa 5 op
EDUK8302 Lastenkirjallisuus koulussa 3 op
EDUK8303 Matematiikan didaktiikka 7 op
EDUK8304 Kuvataiteen didaktiikka 5 op
EDUK8305 Käsityön didaktiikka 5 op
EDUK8306 Liikunnan didaktiikka 5 op
EDUK8307 Musiikin didaktiikka 5 op
EDUK8308 Historian ja yhteiskuntaopin didaktiikka 5 op
EDUK8309 Katsomusaineiden didaktiikka 5 op
EDUK8310 Biologian ja maantieteen didaktiikka 5 op
EDUK8311 Fysiikan ja kemian didaktiikka 5 op
EDUK8312 Terveystiedon didaktiikka ja monialainen oppimiskokonaisuus 5 op

Opinnot on tarkoitus suorittaa yhdessä lukuvuodessa, mikä edellyttää täysipäiväistä opiskelua. Opetusta järjestetään arkipäivisin pääsääntöisesti klo 8-18 välisenä aikana, mahdollisesti ajoittain klo 20 asti. Ryhmäopetuksessa ja kunkin opintojakson ensimmäisellä luentokerralla on läsnäolovelvollisuus.

Opinto-oikeus erillisiin luokanopettajan monialaisiin opintoihin on voimassa 2 lukuvuotta.

Luokanopettajan monialaisten opintojen aloitusinfo pidetään to 20.8.2020 klo 10-12, Info pidetään etäyhteydellä. ZOOM-linkki on lähetetty opinto-oikeuden saaneille.

Opinnot lukuvuonna 2020-2021

Opinnot alkavat viikolla 36 ja päättyvät toukokuun alussa. Jokainen opintojakso järjestetään kerran lukuvuoden aikana ja kestää pääsääntöisesti 1-2 periodia (poikkeuksena Matematiikan didaktiikka ja Liikunnan didaktiikka). Opintojaksot ajoittuvat alla olevan taulukon mukaisesti:

PERIODI I

31.8.–18.10.2020
 

PERIODI II

26.10.–13.12.2020

PERIODI III

18.1.–7.3.2020

PERIODI IV

15.3.–9.5.2021

Matematiikan didaktiikka Matematiikan didaktiikka Matematiikan didaktiikka Matematiikan didaktiikka
Käsityön didaktiikka Käsityön didaktiikka    
Liikunnan didaktiikka Liikunnan didaktiikka Liikunnan didaktiikka  
Katsomusaineiden didaktiikka Katsomusaineiden didaktiikka    
Biologian ja maantieteen didaktiikka Biologian ja maantieteen didaktiikka    
  Lastenkirjallisuus koulussa    
  Fysiikan ja kemian didaktiikka    
    Suomen kieli koulussa Suomen kieli koulussa
    Kuvataiteen didaktiikka Kuvataiteen didaktiikka
    Musiikin didaktiikka Musiikin didaktiikka
    Historian ja yhteiskuntaopin didaktiikka  
      Terveystiedon didaktiikka ja monialainen oppimiskokonaisuus

Huomioithan, että opintojaksojen tentit eivät välttämättä sijoitu ns. lähiviikoille.

Lukuvuoden 2020–2021 tarkka opetusohjelma ja kurssien aikataulut löydät WebOodista. (WebOodista: opintotarjonta-> hae opintojaksot koodilla ja ilmoittaudu G-ryhmään

Kevään 2021 opetuksen aikataulut julkaistaan myöhemmin syyslukukauden aikana.

HUOM. Aikatauluihin voi tulla vielä muutoksia opetuksen alkuun saakka.

Tiedoksi, että opiskelijapalvelut järjestävät digitaaliset oppimisympäristöt -tietoiskuja kerran kuussa. Tietoisku on tarkoitettu kaikille opiskelijoille, jotka kaipaavat lisävarmuutta erilaisissa digitaalisissa oppimisympäristöissä toimimisessa. (mm. Moodle, WebOodi). Lisätietoja digiklinikasta löydät täältä.

Opintoihin ilmoittautuminen lukuvuonna 2020-2021

Opintojaksoille ilmoittaudutaan sähköisesti WebOodissa alla olevan aikataulun mukaisesti:

  • Periodissa 1 alkavat opintojaksot: 27.8 – 30.8.2020
  • Periodissa 2 alkavat opintojaksot: 30.9.–18.10.2020
  • Periodissa 3 alkavat opintojaksot: 2.12.2020 –10.1.2021
  • Periodissa 4 alkavat opintojaksot: 17.2.–7.3.2021

Jokaiselle opintojaksolle ja jokaiseen ryhmään ja tenttiin ilmoittaudutaan erikseen. Monialaisia opintoja erillisinä opintoina tai valinnaisina/sivuaineopintoina suorittavat ilmoittautuvat ryhmään G. Ilmoittautumiseen tarvitset yliopiston käyttäjätunnukset.

Opintojen valmistuminen ja todistus

Kun olet suorittanut kaikki monialaisiin opintoihin kuuluvat opintojaksot ja suoritukset näkyvät WebOodissa, pyydä opintojen kokoamista Siltavuoren opiskelijapalveluista (siltavuori-student@helsinki.fi). Erillisinä opintoina monialaisia opintoja suorittavat saavat erillisen todistuksen opinnoista täyttämällä todistuspyyntölomakkeen. Valinnaisina opintoina monialaisia opintoja suorittaville ei kirjoiteta erillistä todistusta. Opinnot liitetään suoritettavaan korkeakoulututkintoon, ja kirjataan siitä annettavaan tutkintotodistukseen.

Opintoneuvonta

Monialaisia opintoja koskeviin kysymyksiin vastaa Siltavuoren opiskelijapalvelut.