Mentorointi

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Mentorointi on erinomainen tapa kasvattaa itsetuntemusta, verkostoja ja tietämystä työelämästä. Useat eri toimijat tarjoavat sinulle mahdollisuutta osallistua.

Mitä mentorointi on?

Mentorointi on menetelmänä hyvin yksinkertainen ja perustuu mentoroitavan eli aktorin ja mentorin väliseen vuorovaikutukseen. Aktorin kysymykset, kiinnostuksen kohteet ja tavoitteet määrittävät mentoroinnin sisällön. Mentorointikeskustelut perustuvat luottamuksellisuuteen, sitoutumiseen ja avoimuuteen. Mentoroinnissa on keskeistä tavoitteiden asettaminen ja niihin pyrkiminen. 

Mentoroinnista voi olla hyötyä sinulle, jos pohdit tulevia uravaihtoehtoja tai tarvitset tukea oman asiantuntijaidentiteettisi selkiyttämiseen. Mentoroinnissa voidaan käsitellä esim. omien vahvuuksien, kehittämis- ja osaamisalueiden tunnistamista ja sanoittamista, erilaisia uravaihtoehtoja ja työelämän tuntemusta, urasuunnittelua ja päätöksentekoa sekä työnhakutaitoja.

Mentorointi sopii paitsi valmistumisvaiheeseen, myös aiempaan opintovaiheeseen, jos edellä mainitut asiat pohdituttavat tai olet epävarma tulevaisuudestasi.

Helsingin yliopiston ryhmämentorointiohjelma

Ryhmämentoroinnissa alumnit (Helsingin yliopistosta valmistuneet) mentoroivat pientä (2-4) opiskelijan ryhmää. Ohjelma on avoin kaikille Helsingin yliopiston opiskelijoille.  Ryhmässä opiskelijat pääsevät ammentamaan sekä mentorin osaamisesta, ymmärryksestä ja kokemuksesta että vertaisryhmän antamasta laajemmasta perspektiivistä ja tuesta.

Ohjelmaan haetaan syksyisin. Ohjelma käynnistyy yhteisellä tilaisuudella marraskuussa, ja ryhmät kokoontuvat noin kerran kuussa huhtikuun loppuun saakka. Ohjelman päätöstilaisuus on toukokuussa.

Palautteen perusteella opiskelijat ovat saaneet mentoroinnista esimerkiksi:

  • tukea ja neuvoja, itseluottamusta ja uskoa omiin kykyihin
  • itsetuntemusta, kykyä tunnistaa omat vahvuudet ja viestiä niistä muille
  • tietoa erilaisista uravaihtoehdoista ja vahvistusta omaan asiantuntijaidentiteettiin
  • selkeyttä omiin urasuunnitelmiin
  • rohkeutta tehdä päätöksiä ja uskoa omiin unelmiin
  • käytännön eväitä työnhakuun sekä verkostoja.

Katso myös:

Ohjelma on pyörinyt vuodesta 2012, ja siihen on tähän mennessä osallistunut satoja opiskelijoita kaikista tiedekunnista. Ohjelmaa koordinoi Helsingin yliopiston urapalvelut yhteistyössä Helsingin yliopiston alumnitiimin kanssa.

Muut mentorointia järjestävät tahot

Suomen Mentorit ry:n mentoriohjelma:

Ohjelmaan järjestetään haku kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä.

Voit hakea ohjelmaan, jos olet:

1) valmistumassa puolen vuoden sisällä korkeakoulusta tai

2) valmistunut korkeakoulusta enintään kaksi vuotta sitten

3) hakemassa ensimmäistä vakituista työpaikkaa ja kiinnostunut itsesi kehittämisestä

4) vailla mentoria

5) enintään 32-vuotias.

Suomen Mentorit ry:n verkkosivuilta ja Facebookista löydät tarkempaa tietoa. 

Ainejärjestöt:

Mentorointia Helsingin yliopistossa järjestävät myös osa ainejärjestöistä ja jotkut osakunnat. Voit kysyä mentoroinnista oman ainejärjestösi työelämävastaavalta, kaikki järjestöt löydät HYY:n verkkosivuilta.

Ammattijärjestöt:

Jos kuulut ammattiliittoon, voit kysyä mentoroinnista myös omasta liitostasi. Liitot löydät Akavan verkkosivuilta.

Hanki mentori itse

Voit pyytää mentoriksi myös itsenäisesti sellaista henkilöä, joka työskentelee sinua kiinnostavalla alalla. Jos omassa verkostossasi ei ole sopivaa henkilöä, voit käyttää esimerkiksi LinkedIn alumnihakua. Hakuohjeet löydät ohjeesta Työnhaku.

Jos hankit mentorin itsenäisesti, kannattaa tutustua mentoroinnin työkirjaan. (mentoroinnin työkirja)

Voit myös olla yhteydessä urapalveluihin mentorointiin liittyvissä asioissa.