Mentorointi

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Mentorointi on erinomainen tapa kasvattaa itsetuntemusta, verkostoja ja tietämystä työelämästä. Useat eri toimijat tarjoavat sinulle mahdollisuutta osallistua.

Mitä mentorointi on?

Mentorointi on menetelmänä hyvin yksinkertainen ja perustuu mentoroitavan eli aktorin ja mentorin väliseen vuorovaikutukseen. Aktorin kysymykset, kiinnostuksen kohteet ja tavoitteet määrittävät mentoroinnin sisällön. Mentorointikeskustelut perustuvat luottamuksellisuuteen, sitoutumiseen ja avoimuuteen. Mentoroinnissa on keskeistä tavoitteiden asettaminen ja niihin pyrkiminen. 

Mentoroinnista voi olla hyötyä sinulle, jos pohdit tulevia uravaihtoehtoja tai tarvitset tukea oman asiantuntijaidentiteettisi selkiyttämiseen. Mentoroinnissa voidaan käsitellä esim. omien vahvuuksien, kehittämis- ja osaamisalueiden tunnistamista ja sanoittamista, erilaisia uravaihtoehtoja ja työelämän tuntemusta, urasuunnittelua ja päätöksentekoa sekä työnhakutaitoja.

Mentorointi sopii paitsi valmistumisvaiheeseen, myös aiempaan opintovaiheeseen, jos edellä mainitut asiat pohdituttavat tai olet epävarma tulevaisuudestasi.

Helsingin yliopiston ryhmämentorointiohjelma

Ryhmämentoroinnissa alumnit (Helsingin yliopistosta valmistuneet) mentoroivat pientä (2-4) opiskelijan ryhmää. Ohjelma on avoin kaikille Helsingin yliopiston opiskelijoille.  Ryhmässä opiskelijat pääsevät ammentamaan sekä mentorin osaamisesta, ymmärryksestä ja kokemuksesta että vertaisryhmän antamasta laajemmasta perspektiivistä ja tuesta.

Ohjelmaan haetaan syksyisin. Ohjelma käynnistyy yhteisellä tilaisuudella marraskuussa, ja ryhmät kokoontuvat noin kerran kuussa huhtikuun loppuun saakka. Ohjelman päätöstilaisuus on toukokuussa.

Palautteen perusteella opiskelijat ovat saaneet mentoroinnista esimerkiksi:

  • tukea ja neuvoja, itseluottamusta ja uskoa omiin kykyihin
  • itsetuntemusta, kykyä tunnistaa omat vahvuudet ja viestiä niistä muille
  • tietoa erilaisista uravaihtoehdoista ja vahvistusta omaan asiantuntijaidentiteettiin
  • selkeyttä omiin urasuunnitelmiin
  • rohkeutta tehdä päätöksiä ja uskoa omiin unelmiin
  • käytännön eväitä työnhakuun sekä verkostoja.

Katso myös:

Ohjelma on pyörinyt vuodesta 2012, ja siihen on tähän mennessä osallistunut noin 480 opiskelijaa yhdeksästä eri tiedekunnasta. Ohjelmaa koordinoi Helsingin yliopiston urapalvelut yhteistyössä Helsingin yliopiston alumnitiimin kanssa.

EntryPoint mentoring programme for international students

EntryPoint helps international talents increase self-awareness and boost confidence in order to reach their full potential. By taking part in the EntryPoint program as a mentee, you will meet and connect with business or academia professionals, learn first-hand about the Finnish working life and understand what a hiring process looks like. While the program promotes networking and ways how you can establish yourself in the Finnish job market, its purpose is not to offer, or guarantee, mentees’ employment.

Mentees must be international degree students, recent graduates from higher education institutions, or anyone who has graduated with a higher education degree somewhere else and moved to Finland. The mentoring program is based on voluntary participation, and there is no enrolment fee. Mentees must be fluent in English.

Next round of EntryPoint starts in October 2020 and ends in February 2021. An application period for the upcoming round starts on 4 May and ends on 31 August 2020.

More information and application for EntryPoint mentoring program.

Muut mentorointia järjestävät tahot

Suomen Mentorit ry:n mentoriohjelma:

Ohjelmaan järjestetään haku kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä.

Voit hakea ohjelmaan, jos olet:

1) valmistumassa puolen vuoden sisällä korkeakoulusta tai

2) valmistunut korkeakoulusta enintään kaksi vuotta sitten

3) hakemassa ensimmäistä vakituista työpaikkaa ja kiinnostunut itsesi kehittämisestä

4) vailla mentoria

5) enintään 32-vuotias.

Suomen Mentorit ry:n verkkosivuilta ja Facebookista löydät tarkempaa tietoa. 

Ainejärjestöt:

Mentorointia Helsingin yliopistossa järjestävät myös osa ainejärjestöistä ja jotkut osakunnat. Voit kysyä mentoroinnista oman ainejärjestösi työelämävastaavalta, kaikki järjestöt löydät HYY:n verkkosivuilta.

Ammattijärjestöt:

Jos kuulut ammattiliittoon, voit kysyä mentoroinnista myös omasta liitostasi. Liitot löydät Akavan verkkosivuilta.

Hanki mentori itse

Voit pyytää mentoriksi myös itsenäisesti sellaista henkilöä, joka työskentelee sinua kiinnostavalla alalla. Jos omassa verkostossasi ei ole sopivaa henkilöä, voit käyttää esimerkiksi LinkedIn alumnihakua. Hakuohjeet löydät ohjeesta Työnhaku.

Jos hankit mentorin itsenäisesti, kannattaa tutustua mentoroinnin työkirjaan.

Voit myös olla yhteydessä urapalveluihin mentorointiin liittyvissä asioissa.