Millainen on yliopistotutkinto? | Avoin yliopisto

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

 

Yliopistotutkinto on kaksiportainen: Ensin suoritetaan alempi korkeakoulututkinto eli kandidaatin tutkinto ja sen jälkeen ylempi korkeakoulututkinto eli maisterin tutkinto. Helsingin yliopistossa voi opiskella kandidaatin tutkinnon 63 eri kandiohjelmasta ja maisterin tutkinnon 33 eri maisteriohjelmasta.   
 
Avoimessa yliopistossa ei voi suorittaa yliopistotutkintoa, mutta opinnot vastaavat tutkinto-opintoja ja niistä on monenlaista hyötyä myös tutkintoon tähdätessä. Lue lisää: Tutkintotavoitteinen opiskelu Avoimessa yliopistossa 

Alempi korkeakoulututkinto eli kandidaatin tutkinto 

Kandidaatin tutkinto on laajuudeltaan 180 opintopistettä. Tavoiteaika sen suorittamiseen päätoimisesti opiskellen on noin kolme vuotta. Valtaosa Avoimen yliopiston opinnoista on kandidaattivaiheen opintoja.  

Lue lisää:  

Ylempi korkeakoulututkinto eli maisterin tutkinto 

Maisteritutkinnon laajuus on 120 opintopistettä. Sen suorittamiseen kuluu kandidaatin tutkinnon jälkeen päätoimisesti opiskellen noin kaksi vuotta.  

Avoimessa yliopistossa on enenevässä määrin tarjolla myös maisterivaiheen opintoja. Niiden opiskelu edellyttää tavallisesti edeltäviä opintoja samalta tai joltakin toiselta tieteenalalta.  

Lue lisää: