Ohjauskulman turvallisemman tilan periaatteet

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.
Ympäristötieteiden kandiohjelma

Nämä turvallisemman tilan periaatteet on laadittu keväällä 2019 yhteistyössä yliopistoyhteisön jäsenten kesken.

Ohjauskulma on paikka, jossa voidaan järjestää sisällöltään, tarkoitukseltaan ja kestoltaan erilaisia tapahtumia ja kohtaamisia. Nämä periaatteet on laadittu, jotta jokaisella Ohjauskulman kävijällä olisi tilassa mahdollisimman hyvä, tervetullut ja turvallinen olo. Ole mukana rakentamassa avointa, keskustelevaa ja kunnioittavaa ilmapiiriä. Kanna oma vastuusi turvallisemman tilan luomisesta!

Ohjauskulmaan on tervetullut jokainen, joka on valmis sitoutumaan seuraaviin periaatteisiin:

  • Kohtaa muut avoimin mielin, ole hyväntahtoinen ja osoita toisille sekä itsellesi lempeyttä ja hyväksyntää.
  • Anna jokaiselle tilaa olla oma itsensä. Kunnioita ihmisten erilaisuutta. Muista, että et tunne kaikkien ominaisuuksia, kokemuksia ja rajoja.
  • Vältä tekemästä oletuksia toisista. Anna jokaisen määritellä itse oma kokemuksensa. Kuuntele toista ja yritä ymmärtää. Jos loukkaat toista, pyydä anteeksi ja pyri myös antamaan anteeksi toisille jos he tarkoituksettomasti loukkaavat sinua.

Ohjauskulma on vapaa kaikenlaisesta syrjinnästä, häirinnästä, kiusaamisesta ja naurunalaiseksi tekemisestä sekä uhkaavasta käyttäytymisestä. Mikäli kohtaat tai todistat epäasiallista, loukkaavaa tai näitä periaatteita rikkovaa käyttäytymistä, sinulla on oikeus puuttua siihen. Voit myös ilmoittaa asiasta tapahtuman järjestäjille tai osoitteeseen hairintayhdyshenkilo@hyy.fi tai tyohyvinvointi@helsinki.fi.

Periaatteet sijoitetaan esille siten, että ne ovat kaikkien Ohjauskulman tapahtumiin osallistuvien nähtävillä. Periaatteista tiedotetaan lisäksi tapahtumien viestinnän yhteydessä ja niistä kerrotaan jokaisen tapahtuman alussa.

Takaisin Ohjauskulman sivulle

Ympäristötieteiden kandiohjelman turvallisen tilan periaatteet

Ympäristötieteiden kandiohjelman johtoryhmä, marraskuu 2020

Turvallinen tila – mitä sillä tarkoitetaan?

Turvallisella tai turvallisemmalla tilalla tarkoitetaan, että jokaisella on vapaus olla oma itsensä, ilmaista itseään vapaasti ilman pilkkaa, syrjintää tai häirintää. Tavoitteena on saada jokainen kokemaan olonsa tervetulleeksi ja osaksi yhteisöä, ja tietoiseksi käytännöistä, jolla mahdolliseen epäasialliseen kohteluun tai häirintään voidaan puuttua. Turvallinen tila voi olla fyysinen tai virtuaalinen koulutusohjelman tilaisuus.

Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja esteettömyys

Helsingin yliopisto on sitoutunut edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä ehkäisemään syrjintää kaikessa toiminnassaan. Yliopisto haluaa olla edelläkävijä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisessä ja moninaisuutta kunnioittavan ilmapiirin luomisessa. Yliopisto pyrkii tunnistamaan ja poistamaan käytäntöjä ja rakenteita, jotka tuottavat ja ylläpitävät eriarvoisuutta.

Ympäristötieteiden kandiohjelman turvallisen tilan periaatteet

VÄLITÄ JA KUNNIOITA: kohtaa muut avoimin mielin, ole hyväntahtoinen ja osoita toisille sekä itsellesi lempeyttä ja hyväksyntää.

KUNNIOITA ERILAISUUTTA: Anna jokaiselle tilaa olla oma itsensä. Kunnioita ihmisten erilaisuutta ja rajoja. Muista, että et tunne kaikkien ominaisuuksia, kokemuksia ja rajoja.

ÄLÄ OLETA: Vältä tekemästä oletuksia toisista. Anna jokaisen määritellä itse oma kokemuksensa. Kuuntele toista ja yritä ymmärtää. Jos loukkaat toista, pyydä anteeksi ja pyri myös antamaan anteeksi toisille, jos he tarkoituksettomasti loukkaavat sinua.

KOMMUNIKOI JA MYÖTÄVAIKUTA POSITIIVISEEN ILMAPIIRIIN: Tervehdi muita. Ole ystävällinen, kohtelias ja avoin. Kuuntele, keskustele, kysy. Kommunikoi positiivisista asioista, mutta myös ongelmista ja epäselvyyksistä. Auta luottamuksellisen yhteisön luomisessa.

NOUDATA OHJEITA JA TOIMI TARPEEN VAATIESSA: Noudata yhteisiä pelisääntöjä. Älä epäröi toimia. Älä epäröi pyytää apua, jos vähänkään koet sitä tarvitsevasi.

Epäasiallinen kohtelu ja häirintä

Yliopisto ei hyväksy minkäänlaista epäasiallista kohtelua, kiusaamista tai häirintää.

Epäasiallinen kohtelu on toistuvaa kiusaamista, häirintää, mitätöintiä tai muuta kielteistä käyttäytymistä, jonka kohteena oleva ihminen kokee itsensä puolustuskyvyttömäksi. Häirintää on henkilön tai ihmisryhmän arvon ja koskemattomuuden loukkaaminen siten, että luodaan uhkaava, halventava tai hyökkäävä ilmapiiri.

Epäasiallinen kohtelu voi olla työ- tai opiskelutovereiden välistä, esihenkilön ja työntekijän välistä tai opettajan ja opiskelijan välistä. Näistä kuka tahansa voi kokea kiusaamista tai kiusata.

Mistä apua?

Jos kohtaat häirintää tai epäasiallista käytöstä yliopistolla, voit kääntyä yliopiston häirintäyhdyshenkilöiden puoleen. Yhteystiedot löydät täältä: https://studies.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/neuvontakompassi

Lähteet: Nämä periaatteet luotiin useiden järjestöjen ja yhdistysten turvallisen tilan periaatteita hyödyntäen ja ykandin opiskelijoiden näkemyksiä kuunnellen.