Opiskelu-palvelun saavutettavuusseloste

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Helsingin yliopiston tavoitteena on, että mahdollisimman moni pystyy käyttämään yliopiston digitaalisia palveluja, ja otamme saavutettavuuden huomioon palveluiden kehittämisessä.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Helsingin yliopiston Opiskelu-palvelua osoitteessa studies.helsinki.fi. Palveluun sisältyy etusivu, Opiskelijan ohjeet, Opintoni, sekä Opintotarjonta.

Palvelun saavutettavuuden on arvioinut elokuussa 2020 ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio, jonka arvion perusteella saavutettavuusseloste on laadittu. Selostetta päivitetään sitä mukaa kun havaittuja virheitä on korjattu.

Seloste on laadittu 4.9.2020 ja päivitetty 4.6.2021.

Onko palvelu saavutettava?

Palvelu täyttää lain vaatimat A ja AA-tason saavutettavuusvaatimukset (WCAG-2.1) suurimmalta osin. Havaitut saavutettavuuspuutteet kuvataan tarkemmin alempana. 

Puutteista raportoiminen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, voit antaa palautetta seuraavilla tavoilla:

Sähköpostilla: studentinfo@helsinki.fi

Voit antaa palautetta myös henkilökohtaisesti Kaisa-talon opiskelijaneuvonnan asiakaspalvelupisteessä: Pääkirjasto Kaisan sisääntuloaula, 3. kerros, Fabianinkatu 30.

Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään. 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö 
www.saavutettavuusvaatimukset.fi 
saavutettavuus(at)avi.fi 
puhelinnumero vaihde 0295 016 000 

Palvelussa oleva ei-saavutettava sisältö

Palvelun toiminnallisuudet tai sisältö ei vielä ole kaikilta osin vaatimusten mukainen. 

Havaittavuuteen liittyviä puutteita: 

 • Joidenkin käytettyjen tekstivärien kontrasti taustan suhteen ei ole vaaditulla tasolla. (WCAG 1.4.3) 
 • Otsikoiden käytössä on paikoitellen epäjohdonmukaisuuksia (WCAG 1.3.1) 
 • Sivustolla on ladattavissa joitain toimisto-ohjelmilla tuotettuja tiedostoja, jotka eivät ole kaikilta osin saavutettavia. (WCAG 1.1.1, 1.3.1 ja 1.4.3) 
 • Sivustolla voi olla kuvia, joissa on tekstiä (WCAG 1.4.5)
 • Sivusto ei täysin tue mobiilikäyttöä ja ruudunsuurennusta. Ongelmia voi esiintyä päävalikon käytössä evästekäytännöistä kertovan ilmoituksen ollessa samaan aikaan näkyvissä. Lisäksi joidenkin painikkeiden teksti ei aina mahdu kokonaisuudessaan ruudulle mobiilikäytössä. (WCAG 1.4.10) 

Hallittavuuteen liittyviä puutteita: 

 • Opiskelijan ohjeissa palautteen antamiseen tarkoitetun ikkunan sulkemispainike ei ole saavutettavissa näppäimistöllä (WCAG 2.1.1) 
 • Näppäimistökohdistus ei ole näkyvissä kaikkien käyttöliittymäelementtien kohdalla tai jokin toinen käyttöliittymäelementti ovi estää näppäimistökohdistuksen näkymisen (WCAG 2.4.7) 
 • Joidenkin sivuston sisäisten linkkien sekä ladattaviin sisältöihin tai ulkopuoliseen palveluun johtavien linkkien kuvaukset eivät ole riittäviä (WCAG 2.4.4.)
 • Kaikki hakukentän yhteydessä olevat suodatuskriteerien poistamiskontrollit eivät ole saavutettavissa näppäimistöllä. Samassa yhteydessä tarjotaan kuitenkin vaihtoehtoinen tapa poistaa suodatuskriteerit. (WCAG 2.1.1) 
 • Joidenkin painikkeiden kuvauksissa on puutteita, jolloin ruudunlukija lukee ne tyhjinä painikkeina. (WCAG 2.4.6.) 

Ymmärrettävyyteen liittyviä puutteita: 

 • Kaikkien käyttöliittymäelementtien kieltä ei ole merkitty oikein. (WCAG 3.1.1) 
 • Sivun sisällöstä voi löytyä osia, jotka poikkeavat sivulle määritellystä kielestä (WCAG 3.1.2)
 • Sivunvaihtoon tarkoitetut käyttöliittymäelementit on toteutettu eri tavoin eri osissa sivustoa. (WCAG 3.2.4) 
 • Automaattisesti havaittuja virheitä ja korjausehdotuksia ei aina esitetä käyttäjälle. (WCAG 3.3.1 ja 3.3.3) 

Toimintavarmuuteen liittyviä puutteita: 

 • Ponnahduspainikkeiden kuvauksissa on puutteita. Kaikilla ponnahduspainikkeilla ei ole nimeä ja joidenkin ponnahduspainikkeiden kohdalla puuttuu tieto, onko ponnahduspainike auki vai kiinni. (WCAG 4.1.2) 

Saavutettavuusvaatimukset eivät koske seuraavia sisältöjä

 • Lain mukaan video- ja äänitallenteita, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020 ei tarvitse tehdä saavutettaviksi tai poistaa. Opiskelu-palvelussa on ennen 23.9.2020 julkaistuja videoita, joista saattaa puuttua tekstitys ja/tai kuvailutulkkaus.
 • Opetuksessa voidaan käyttää tilapäisesti ja rajatussa ryhmässä opetussisältöjä, jotka eivät ole vaatimusten mukaisia. Tilapäiseksi käytöksi katsotaan esimerkiksi lukukauden mittainen ajanjakso. Tilapäinen käyttö ei voi jatkua ainakaan useampia vuosia.
 • Ennen 23.9.2019 arkistoituihin sisältöihin ei sovelleta saavutettavuusvaatimuksia. Kyseessä voi olla esim. tiedosto, blogi, uutinen.
 • Vanhoja, ennen 23.9.2018 verkossa julkaistuja tiedostoja ei tarvitse tehdä takautuvasti saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi paitsi jos niitä tarvitaan keskeneräisen asian hoitamiseen tai jos ne ovat asioinnin hoitamiseksi oleellisia.

Tukea palvelun käyttöön

Kaisa-talon opiskelijaneuvonta tarjoaa tukea käyttäjille, joille palvelut eivät ole saavutettavissa. Neuvontaan voi ottaa yhteyttä sähköpostitse, chatissä tai asiointipisteen kautta.

Yhteystiedot:

studentinfo@helsinki.fi
Pääkirjasto Kaisan sisääntuloaula, 3. kerros, Fabianinkatu 30
PL 53, 00014 Helsingin yliopisto
Aukioloajat ja chat-ikkuna opiskelijaneuvonnan sivulla.

Opiskelijalle voidaan tarvittaessa tehdä myös yksilöllisiä erityisjärjestelyjä opiskelun tueksi. Lisätietoa erityisjärjestelyistä Opiskelijan ohjeissa.