Opintokokonaisuudet ja niiden koostaminen

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Opintokokonaisuuden koostaminen tarkoittaa, että suorittamasi yksittäiset opintojaksot sidotaan johonkin opintokokonaisuuteen, esimerkiksi perus-, aine- tai syventäviin opintoihin. Saat opintokokonaisuudesta yhden arvosanan. Tutkintoon kuuluvat muut opinnot eivät muodosta opintokokonaisuutta. Löydät tutkintosi opintokokonaisuudet ja niihin kuuluvat opintojaksot Sisusta sekä Opiskelijan ohjeista sivulta Tutkintorakenne ja tutkinnon laajuus. 

Yleensä opintokokonaisuudet lähetetään koostettavaksi opiskelijapalveluihin automaattisesti samalla, kun jätät Sisussa valmistumispyynnön. Kokonaisuuden koostamista ei tarvitse pyytää erikseen, ellei kyse ole erillistä hyväksyntää vaativasta opintokokonaisuudesta

Huomioithan, että koostettua opintokokonaisuutta ei pureta.  

Lähtökohtaisesti voit käyttää opintokokonaisuuksiin korkeintaan kymmenen vuotta vanhoja opintoja. Koulutusohjelmat voivat päättää myös lyhyemmistä vanhentumisajoista. Katso lisätietoa opintojen vanhentumisesta.

Opintokokonaisuuden arvosana

Opintokokonaisuuden arvosana määräytyy siihen käytettävien opintojaksojen arvosanojen perusteella siten, että kutakin opintojaksoa painotetaan sen opintopistemäärän mukaisesti. Jos opintokokonaisuus sisältää kokonaisuuksia, kokonaisarvosanaan lasketaan siihen sisältyvien kokonaisuuksien sisältämien opintojaksojen arvosanat. Arvosanaa laskettaessa huomioidaan ainoastaan opintojaksot, jotka on arvioitu asteikolla 0–5. Mikäli kokonaisuuden opintopistemäärästä yli puolet on arvioitu muuten kuin asteikolla 0–5, opintokokonaisuuden arvosanaksi annetaan hyväksytty.

Opintokokonaisuuksien arvosanat lasketaan seuraavasti: 

  • 5 (erinomainen), keskiarvo 5,00–4,50 
  • 4 (kiitettävä), keskiarvo 4,49–3,50 
  • 3 (hyvä), keskiarvo 3,49–2,50 
  • 2 (tyydyttävä), keskiarvo 2,49–1,50 
  • 1 (välttävä), keskiarvo 1,49–1,00 

Huomaathan, että opintokokonaisuuden arvostelua ei muuteta, vaikka korottaisit siihen sidotun yksittäisen opintojakson arvosanaa. 

Alempaan korkeakoulututkintoon kuuluvan tutkielman arvosana otetaan huomioon aineopintojen kokonaisarvosanaa laskettaessa. Ylempään korkeakoulututkintoon kuuluvan tutkielman arvosana otetaan huomioon syventävien opintojen kokonaisarvosanaa laskettaessa. Jos tutkielma on arvosteltu muulla asteikolla kuin 0–5, sitä ei lasketa mukaan opintokokonaisuuden arvosanaan.

Jos opiskelijan ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvät tutkielma on arvioitu ja hyväksytty ennen 31.7.2022 asteikolla 0-5, opiskelijalla on mahdollisuus valita, otetaanko arvosana huomioon syventävien opintojen arvosanassa. Opiskelijalla on velvollisuus ilmoittaa, mikäli hän ei halua, että tutkielman arvosana otetaan huomioon.

Opintokokonaisuuden koostaminen Sisussa

Milloin opintokokonaisuuden voi koostaa?

Opintokokonaisuuksien täytyy olla Sisussa hyväksytyssä tilassa ('osat suoritettu'), jotta koostaminen on mahdollista. Tämä tarkoittaa, että kaikkien kokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen täytyy olla suoritettuna ja hyväksytyssä tilassa Sisussa. Tarkista ennen koostamista, että opintojaksot ovat opintosuunnitelmassasi oikeiden kokonaisuuksien alla.

Jos jostain syystä tarvitset kokonaisuusmerkinnän jo ennen valmistumista (esim. toiseen koulutusohjelmaan hakua varten) voit pyytää opintokokonaisuuden koostamista Sisussa. Pyydä opintokokonaisuuden koostamista ennen valmistumista myös siinä tapauksessa, jos jokin opintokokonaisuuteen kuuluvan opintojakson suorituksesi on vanhentumassa. Katso tarkemmat Sisu-ohjeet täältä: Opintokokonaisuuden koostamispyyntö. Lisätietoja vanhentumisesta löydät opintojen vanhentumista koskevasta ohjeesta.

Lisätietoa opintokokonaisuuksista saat opiskelijapalveluista sekä opintokokonaisuuden vastuuopettajalta. 

Erillistä hyväksyntää vaativat opintokokonaisuudet

Jotkin opintokokonaisuudet vaativat erillistä hyväksyntää koulutusohjelmaltasi. Nämä kokonaisuudet näkyvät Sisussa merkinnällä 'vaatii erillistä hyväksyntää'. 

Hae ohjeiden mukaisesti erillistä hyväksyntää Sisussa ennen valmistumispyynnön jättämistä: ohjeet erillisen hyväksynnän hakemiseen