Suomi vieraana kielenä

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman järjestämät kurssit on tarkoitettu vain yliopistossa kirjoilla oleville vierailija- (visiting student), vaihto- ja tutkinto-opiskelijoille eikä erillisten opintojen suoritusoikeutta myönnetä kielitaito-opintojen suorittamista varten. Opetusta on kolmella eri kampuksella: Keskusta, Viikki ja Kumpula.

Katso, mitä kursseille osallistuneet opiskelijat kertovat suomen kielestä.

KOOSTE: Syksyn 2020 kaikki kielitaitokurssit (PDF)
 

Alkeiskurssit (A1.1-A1.2) vaihto-opiskelijoille

Kurssit on tarkoitettu ensisijaisesti niille vaihto-opiskelijoille, jotka opiskelevat Helsingin yliopistossa 1–2 lukukautta. Opetusta on 2–4 tuntia viikossa.

Kursseille ilmoittaudutaan WebOodissa. Ilmoittautuminen syyslukukauden 2020 kursseille alkaa elokuussa 2020. Ilmoittautuminen kevätlukukauden 2021 kursseille alkaa joulukuussa 2020. Ilmoittautuminen jatkuu kurssien alkamiseen saakka. Jos myöhästyt ilmoittautumisesta, voit kysyä kurssin opettajalta, onko kurssilla vielä tilaa. Lisätietoja Emmi Pollarilta (etunimi.sukunimi@helsinki.fi).

Lukuvuoden 2020 - 2021 opetus

Koronatilanteesta johtuen muutokset suunnitelmissa ovat mahdollisia, mutta vaihto-opiskelijoille tarjotaan joka tapauksessa suomen kielen kursseja.  

Syyslukukauden 2020 opetus

Syyslukukauden opetus järjestetään verkossa etäopetuksena.

Alkeiskurssit vaihto-opiskelijoille (3-5 op)

Kevätlukukauden 2021 opetus 

Alkeiskurssit vaihto-opiskelijoille (3-5 op)

Jatkokurssi vaihto-opiskelijoille (5 op)

 

 

Perus- ja keskitason kurssit (A1.1–B2.1) perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille

Kurssit on suunniteltu erityisesti Helsingin yliopiston perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille, mutta niihin voivat osallistua myös vaihto-opiskelijat. Opetusta on 4–6 tuntia viikossa riippuen siitä, kuinka nopeasti opiskelija haluaa edetä kieliopinnoissaan. Kursseihin sisältyy paljon itsenäistä työskentelyä ja ryhmätyöskentelyä.

Kursseille ilmoittaudutaan WebOodissa. Ilmoittautuminen syyslukukauden 2020 kursseille alkaa elokuussa 2020. Ilmoittautuminen kevätlukukauden 2021 kursseille alkaa joulukuussa 2020. Jos myöhästyt ilmoittautumisesta, voit kysyä kurssin opettajalta, onko kurssilla vielä tilaa. Lisätietoja Emmi Pollarilta: etunimi.sukunimi(at)helsinki.fi.

Lukuvuoden 2020 - 2021 opetus

Koronatilanteesta johtuen muutokset suunnitelmissa ovat mahdollisia, mutta kaikilla tasoilla tullaan tarjoamaan opetusta.

Syyslukukauden 2020 opetus

Kaikki kurssit järjestetään etäopetuksena verkossa. Siitä huolimatta kannattaa ensisijaisesti ilmoittautua oman opiskelu- tai asuinkampuksen ryhmään, jos sellainen on tarjolla ja se sopii omiin aikatauluihin.

Suomi 1 (1 A+B) (5 op)

Intensiivinen suomen alkeiskurssi (Suomi 1A+B ja 2A) (8 op)

Structure of Finnish language (Suomen kielen rakenne) - ei opetusta S2020

Suomi 2 (2 A+B) (5 op)

Suomi 3 (5 op)

Suomi 4 (5 op)

Suomi 5 (5 op)

Suomi 6 (5 op)

Puhutsä suomee? Puhutun kielen verkkokurssi (3 op)

Kuuntele ja kirjoita (2–5 op)

Kielioppia verkossa (2 - 5 op) 

Kirjoita ja keskustele I (5 op)

Kirjoita ja keskustele II (5 op)

Kevätlukukauden 2021 opetus 

Suomi 1 (1 A+B) (5 op)

Suomi 2 (2 A+B) (5 op)

Intensiivinen suomen jatkokurssi (Suomi 2B + 3) (7 op)

Suomi 3 (5 op)

Suomi 4 (5 op)

Suomi 5 (5 op)

Suomi 6 (5 op)

Kirjoita ja keskustele I (5 op)

Kirjoita ja keskustele II (5 op)

Kuuntele ja kirjoita (2–5 op)

Kielioppia verkossa (5 op)

Johdatus Suomen kieleen ja kulttuuriin (15–30 op)

Opintokokonaisuus (15 op:n kokonaisuus tai 30 op:n kokonaisuus) koostuu eri kielitaitokursseista (välillä Suomi 2 – Suomi 6) ja lisäksi erikseen sovittavasta Suomen kieltä, kulttuuria tai yhteiskuntaa koskevasta suorituksesta. Suomen kieltä, kulttuuria tai yhteiskuntaa koskevan osion suoritustapa sovitaan vastuuopettajan kanssa (Sari Päivärinne).

Ylimmän tason kurssit (B2–C2)

Ne opiskelijat, joiden kielitaito on jo hyvä (vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B2.1) voivat parantaa kirjoitetun tai puhutun suomen kielen taitojaan osallistumalla Suomen kielen ja kulttuurin oppiaineen kursseille. Suomen kielen ja kulttuurin opetus on avointa kaikille Helsingin yliopiston opiskelijoille, joilla on vaadittava kielitaito. Kielitaidon voi todistaa muun muassa tasokokeella.