Suomi vieraana kielenä

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma järjestää suomen kielen kursseja

  • Helsingin yliopistossa kirjoilla oleville vaihto- ja tutkinto-opiskelijoille sekä vierailijaopiskelijoille (visiting student)
  • kolmella eri kampuksella: Keskusta, Viikki ja Kumpula

Kielitaito-opintojen suorittamista varten ei myönnetä erillisten opintojen suoritusoikeutta.

Katso videolta, mitä kursseille osallistuneet opiskelijat kertovat suomen kielestä ja suomen opiskelusta.

 

Alkeiskurssit (A1.1-A1.2) vaihto-opiskelijoille

Kurssit on tarkoitettu ensisijaisesti niille vaihto-opiskelijoille, jotka opiskelevat Helsingin yliopistossa 1–2 lukukautta. Opetusta on 2–4 tuntia viikossa.

Kursseille ilmoittaudutaan Sisussa. Ilmoittautuminen syyslukukauden 2021 kursseille alkaa elokuussa 2021. Ilmoittautuminen kevätlukukauden 2022 kursseille alkaa joulukuussa 2021. Ilmoittautuminen jatkuu kurssien alkamiseen saakka. Jos myöhästyt ilmoittautumisesta, voit kysyä kurssin opettajalta, onko kurssilla vielä tilaa. Lisätietoja Emmi Pollarilta (etunimi.sukunimi@helsinki.fi).

Lukuvuoden 2021 - 2022 opetus

Syyslukukauden 2021 kurssit järjestetään etäkursseina Zoomissa koronatilanteesta johtuen.  

Syyslukukauden 2021 opetus

Syyslukukauden opetus järjestetään verkossa etäopetuksena.

Alkeiskurssit vaihto-opiskelijoille (3-5 op)

Kevätlukukauden 2022 opetus 

Alkeiskurssit vaihto-opiskelijoille (3-5 op)

Jatkokurssi vaihto-opiskelijoille (5 op) - ei järjestetä keväällä 2022!

 

 

Perus- ja keskitason kurssit (A1.1–B2.1) perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille

Kurssit on suunniteltu erityisesti Helsingin yliopiston perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille, mutta niihin voivat osallistua myös vaihto-opiskelijat. Opetusta on 4–6 tuntia viikossa riippuen siitä, kuinka nopeasti opiskelija haluaa edetä kieliopinnoissaan. Kursseihin sisältyy paljon itsenäistä työskentelyä ja ryhmätyöskentelyä.

Kursseille ilmoittaudutaan Sisussa. Ilmoittautuminen syyslukukauden 2021 kursseille alkaa elokuussa 2021. Ilmoittautuminen kevätlukukauden 2022 kursseille alkaa joulukuussa 2021. Jos myöhästyt ilmoittautumisesta, voit kysyä kurssin opettajalta, onko kurssilla vielä tilaa. Lisätietoja Emmi Pollarilta: etunimi.sukunimi(at)helsinki.fi.

Lukuvuoden 2021 - 2022 opetus

Koronatilanteesta johtuen muutokset suunnitelmissa ovat mahdollisia, mutta kaikilla tasoilla tullaan tarjoamaan opetusta.

Syyslukukauden 2021 opetus

Kaikki kurssit järjestetään etäopetuksena verkossa. Siitä huolimatta kannattaa ensisijaisesti ilmoittautua oman opiskelu- tai asuinkampuksen ryhmään, jos sellainen on tarjolla ja se sopii omiin aikatauluihin.

Suomi 1 (1 A+B) (3 + 2 op)

Intensiivinen suomen alkeiskurssi (Suomi 1A+B ja 2A) (8 op)

Suomi 2 (2 A+B) (5 op)

Suomi 3 (5 op)

Suomi 4 (5 op)

Suomi 5 (5 op)

Suomi 6 (5 op)

Kirjoita ja keskustele I (5 op)

Kirjoita ja keskustele II (5 op)

Puhutsä suomee? Puhutun kielen verkkokurssi (3 op)

Kielioppia verkossa (5 op)

Kuuntele ja kirjoita (2–5 op)

Structure of Finnish language (Suomen kielen rakenne)

 

Kevätlukukauden 2022 opetus 

Suomi 1 (1 A+B) (5 op)

Suomi 2 (2 A+B) (5 op)

Intensiivinen suomen jatkokurssi (Suomi 2B + 3) (7 op)

Suomi 3 (5 op)

Suomi 4 (5 op)

Suomi 5 (5 op)

Suomi 6 (5 op)

Kirjoita ja keskustele I (5 op)

Kirjoita ja keskustele II (5 op)

Puhutsä suomee? Spoken Finnish Online (5 op)

Kielioppia verkossa (5 op)

Kuuntele ja kirjoita (2–5 op)

 

Johdatus Suomen kieleen ja kulttuuriin (15–30 op)

Opintokokonaisuus (15 op:n kokonaisuus tai 30 op:n kokonaisuus) koostuu eri kielitaitokursseista (välillä Suomi 2 – Suomi 6) ja lisäksi erikseen sovittavasta Suomen kieltä, kulttuuria tai yhteiskuntaa koskevasta suorituksesta. Suomen kieltä, kulttuuria tai yhteiskuntaa koskevan osion suoritustapa sovitaan vastuuopettajan kanssa (Sari Päivärinne).

Ylimmän tason kurssit (B2–C2)

Ne opiskelijat, joiden kielitaito on jo hyvä (vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B2.1) voivat parantaa kirjoitetun tai puhutun suomen kielen taitojaan osallistumalla Suomen kielen ja kulttuurin oppiaineen kursseille. Suomen kielen ja kulttuurin opetus on avointa kaikille Helsingin yliopiston opiskelijoille, joilla on vaadittava kielitaito. Kielitaidon voi todistaa muun muassa tasokokeella.