Tohtoriopintojen rekisteröinti

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Suoritetut tohtoriopinnot kirjataan yliopiston opiskelijarekisteriin. Rekisteriin viedään sekä yksittäiset opintosuoritukset että valmiit opintokokonaisuudet. Tutkintotodistuksen liitteenä annettavalla opintosuoritusotteella näkyvät ainoastaan tohtorintutkintoon kuuluviin opintokokonaisuuksiin sisältyvät opintosuoritukset. Voit kuitenkin milloin tahansa halutessasi tilata opintosuoritusotteen, jossa näkyvät kaikki Helsingin yliopistossa suorittamasi opinnot. Lisää tietoa opintosuoritusotteen tilaamisesta löydät täältä.

Kurssien ja tenttien rekisteröinti

Kurssien ja yleisten tenttien rekisteröinnistä vastaa kyseisen opintojakson opettaja. Sinulla on oikeus saada tieto opintojakson arvioinnista kuukauden kuluessa suorituspäivästä. Tämän jälkeen suoritus kirjataan opiskelijarekisteriin yliopiston opiskelijapalveluissa viimeistään kuukauden kuluessa. Kesäaikaan sekä arvostelussa että merkintöjen kirjaamisessa rekisteriin voi kestää tavallista kauemmin.

Muiden opintosuoritusten rekisteröinti

Muiden suoritusten rekisteriin ilmoittamisesta huolehtii suorituksen hyväksyjä. Useimmiten hyväksyjä on väitöskirjan ohjaaja tai sinulle nimetty vastuuhenkilö, mutta jos olet epävarma, voit aina tarkistaa WebOodista tohtoriohjelmasi opinto-oppaasta kuka opintojakson vastuuhenkilö on. Voit myös aina tarvittaessa kysyä apua tohtoriohjelmasi suunnittelijalta.

Kun esimerkiksi osallistut konferenssiin tai konferenssijärjestelyihin, julkaiset artikkelin, joka ei ole tulossa osaksi väitöskirjaasi, tai olet mukana toimittamassa tieteellistä julkaisua, huolehdi itse siitä, että ohjaajasi tai muu nimetty vastuuhenkilö lähettää suorituksen rekisteröitäväksi. Jos yksittäiset opintosuoritukset halutaan rekisteröidä vasta siinä vaiheessa, kun olet suorittanut kaikki tiettyyn kokonaisuuteen tarvittavat opinnot, pidä tekemistäsi suorituksista kirjaa esimerkiksi Thessassa, jotta rekisteröinti käy helpommin, kun sen aika on.

Suoritukset ja kokonaisuudet rekisteröidään oman kotikampuksesi opiskelijaneuvonnan lähipalvelupisteissä.

Opintokokonaisuuksien rekisteröinti

Kun olet suorittanut kaikki tiettyyn opintokokonaisuuteen  vaaditut opinnot, sinun on pyydettävä opinnoistasi kokonaisuusmerkintä.

 • Tohtoriopiskelijat, jotka ovat aloittaneet opintonsa 1.8.2017 tai sen jälkeen noudattavat uusia, tohtoriohjelmakohtaisia tutkintorakenteita, joissa tutkintoon vaadittavat opinnot koostuvat kahdesta kokonaisuudesta: tieteenalaopinnot (30 op) ja yleiset valmiustaidot (10 op). Kokonaisuuksien yhteen laskettu laajuus saa olla enintään 45 opintopistettä.
 • Tohtoriopiskelijat, jotka ovat aloittaneet opintonsa ennen 1.8.2017, mutta antaneet sitovan ilmoituksen siirtymisestä uusiin tutkintorakenteisiin, noudattavat uusia, tohtoriohjelmakohtaisia tutkintorakenteita, joissa tutkintoon vaadittavat opinnot koostuvat kahdesta kokonaisuudesta: tieteenalaopinnot (30 op) ja yleiset valmiustaidot (10 op). Kokonaisuudet voidaan opiskelijan niin halutessa sitoa annettua laajuutta suuremmiksi.
 • Tohtoriopiskelijat, jotka ovat aloittaneet opintonsa ennen 1.8.2017, eivätkä ole vielä siirtyneet uusiin tutkintorakenteisiin, noudattavat vanhojen tutkintojen opintokokonaisuuksia koskevia sääntöjä ja ohjeita.

Tämän sivun lopusta löydät oman tohtoriohjelmasi ohjeet opintojen ja kokonaisuuksien rekisteröintiin sekä uusissa että vanhoissa tutkintorakenteissa opiskeleville opiskelijoille.

Rekisteröintiä varten tarvittavat tiedot

Rekisteröitävistä opintosuorituksista tulee aina ilmoittaa ainakin seuraavat tiedot:

 • Opiskelijanumero
 • Sen opintojakson nimi, johon suoritus kuuluu
 • Opintojakson tunniste
 • Suorituksen laajuus opintopisteissä (huomaa, että suorituksen laajuus ei voi ylittää opintojakson enimmäislaajuutta)
 • Suorituspäivä
 • Suorituskieli
 • Arvosana
 • Mahdolliset lisätiedot (esim. konferenssin nimi ja ajankohta, artikkelin nimi ja julkaispäivämäärä, mahdolliset todistukset ja raportit)

Rekisteröitävästä opintokokonaisuudesta tulee aina ilmoittaa ainakin seuraavat tiedot:

 • Opiskelijanumero
 • Kokonaisuuden nimi ja tunniste
 • Kokonaisuuden laajuus
 • Hyväksyjä
 • Kokonaisuuteen sisältyvät opinnot tunnisteineen

Opintojaksojen ja kokonaisuuksien tunnisteet löydät oman tohtoriohjelmasi opinto-oppaasta. Vanhojen tutkintovaatimuksien mukaiset tutkintorakenteet ja tunnisteet löydät WebOodista vanhoista opinto-oppaista tai, jos vanhaa opinto-opasta ei ole olemassa, koulutusuudistusta ja uusiin tutkintorakenteisiin siirtymistä koskevista ohjeista.