Tohtoriopintojen rekisteröinti ja kokonaisuuksien koostaminen

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Suoritetut tohtoriopinnot kirjataan yliopiston opiskelijarekisteri Sisuun. Sisuun kirjataan sekä yksittäiset opintosuoritukset että valmiit opintokokonaisuudet. Tutkintotodistuksen liitteenä annettavalla opintosuoritusotteella näkyvät ainoastaan tohtorintutkintoon kuuluviin opintokokonaisuuksiin sisältyvät opintosuoritukset.

Voit kuitenkin milloin tahansa halutessasi tilata opintosuoritusotteen, jossa näkyvät kaikki Helsingin yliopistossa suorittamasi opinnot. Lisää tietoa opintosuoritusotteen tilaamisesta löydät täältä.

Kurssien ja tenttien rekisteröinti

Jos osallistut opetukseen tai tenttiin, johon olet ilmoittautunut Sisun kautta, opintojakson vastuuopettaja arvioi ja kirjaa suorituksen suoraan Sisuun. Sinulla on oikeus saada tieto opintojakson arvioinnista kuukauden kuluessa suorituspäivästä. Kesäaikaan sekä arvostelussa että merkintöjen kirjaamisessa Sisuun voi kestää tavallista kauemmin.

Muiden opintosuoritusten rekisteröinti

Muiden suoritusten (opintojaksot, joihin ei ilmoittauduta Sisussa) rekisteriin kirjaamisesta huolehtii suorituksen hyväksyjä. Muistathan sopia suoritustavasta etukäteen opintojakson hyväksyjän kanssa. Useimmiten hyväksyjä on väitöskirjan ohjaaja tai sinulle nimetty vastuuhenkilö, mutta jos olet epävarma, voit aina tarkistaa Sisusta opintojakson vastuuhenkilön. Voit myös aina tarvittaessa kysyä apua tohtoriohjelmasi suunnittelijalta.

Kun esimerkiksi osallistut konferenssiin tai konferenssijärjestelyihin, julkaiset artikkelin, joka ei ole tulossa osaksi väitöskirjaasi, tai olet mukana toimittamassa tieteellistä julkaisua, huolehdi itse siitä, että ohjaajasi tai muu nimetty vastuuhenkilö lähettää suorituksen rekisteröitäväksi. Suoritukset rekisteröidään Sisuun opiskelijaneuvonnan lähipalveluissa. Kun suoritus on kirjattu Sisuun, sen tiedot siirtyvät näkyviin myös Thessa-profiilisi kurssilistaukseen (Courses).

Jos haluat rekisteröidä yksittäiset opintosuoritukset vasta siinä vaiheessa, kun olet suorittanut kaikki tiettyyn kokonaisuuteen tarvittavat opinnot, pidä tekemistäsi suorituksista itselläsi kirjaa esimerkiksi Thessassa, jotta löydät kaikki rekisteröintiä varten tarvittavat tiedot myöhemmin helposti. Huom! Älä kuitenkaan lisää rekisteröimättömiä suorituksia käsin Thessan kurssilistaukseen vaan pidä omaa kirjanpitoasi esimerkiksi Thessan Notes-osiossa. Näin et mene sekaisin siitä, mitkä suoritukset on jo rekisteröity Sisuun ja mitkä täytyy rekisteröidä myöhemmin.

Toimi näin:

 1. Tarkista opintojakson tunniste, nimi, opintojakson vastuuhenkilö ja laajuus Sisusta opintojakson esitteeltä. Selvitä myös muut tarvittavat tiedot (kts. lista alla).
 2. Toimita tarvittaessa osallistumistodistus tai muu dokumentti (kts. listaus alla) suorituksesta opintojakson vastuuhenkilölle.
 3. Toimita samalla esitäytetty rekisteröintilomake (pdf) opintojakson vastuuhenkilölle. (Mikäli lomake ei avaudu, kokeile toisella verkkoselaimella.)

Rekisteröitävistä opintosuorituksista tulee aina ilmoittaa ainakin seuraavat tiedot:

 • Nimi ja opiskelijanumero
 • Sen opintojakson nimi, johon suoritus kuuluu
 • Opintojakson tunniste
 • Suorituksen laajuus opintopisteissä (huomaa, että suorituksen laajuus ei voi ylittää opintojakson enimmäislaajuutta)
 • Suorituspäivä
 • Suorituskieli
 • Arvosana
 • Suorituksen hyväksyjä
 • Mahdolliset lisätiedot (esim. konferenssin nimi ja ajankohta, artikkelin nimi ja julkaisupäivämäärä, mahdolliset todistukset ja raportit).
 • Tarkista tarvittavat liitteet ko. opintojakson kuvauksesta Sisusta. Alla esimerkkejä mahdollisesti tarvittavista dokumenteista:
  • Osallistumistodistus
  • Abstraktikirjan tai vastaavan sivu jossa posterin/esityksen tiedot
  • Julkaistun artikkeli tai linkki julkaisuun
  • Konferenssiraportti
  • Kurssin vastuuopettajan todistus opetuksesta tms vaadittava dokumentaatio

Opintokokonaisuuksien koostaminen

Tohtorintutkintosi sisältää väitöskirjan lisäksi kaksi opintokokonaisuutta: tieteenalaopinnot (30 op) ja yleiset valmiustaidot (10 op). Kun olet suorittanut kaikki kokonaisuuteen tarvittavat opinnot, voit hakea kokonaisuuden koostamista.

Useimmat tiedekunnat edellyttävät, että opintokokonaisuudet koostetaan ennen väitöskirjan esitarkastuksen käynnistämistä tai viimeistään ennen väittelyluvan myöntämistä. Tarkista vaadittu suoritusajankohta oman tiedekuntasi esitarkastuksen käynnistämistä koskevista ohjeista.

Muista, että et voi käyttää kokonaisuuksiin yli 10 vuotta vanhoja opintoja. Koostettuja kokonaisuuksia ei ole mahdollista jälkikäteen purkaa tai päivittää. Lue lisää tohtoriopintojen vanhentumisesta.

Kokonaisuuksien yhteen laskettu laajuus saa olla enintään 45 opintopistettä. Jos olet aloittanut tohtoriopintosi ennen 1.8.2017, kokonaisuudet voidaan halutessasi koostaa myös tätä suurempina.

Kokonaisuuksien koostamistapa riippuu hieman siitä, milloin tohtoriopinnot on aloitettu ja mitä opintoja olet suorittanut. Tutustu ohjeisiin alla ja noudata omaa tilannettasi vastaavaa ohjetta.

Huomaathan, että koostettuja opintokokonaisuuksia ei jälkikäteen ole mahdollista muuttaa tai päivittää.

Vaihtoehto 1: Suoritukset vastaavat Sisun sääntöjä

Jos kaikki opintosuorituksesi vastaavat Sisun sääntöjä (olet saanut kaikki tarvittavat opinnot koottua osaksi opintosuunnitelmaasi), voit hakea kokonaisuuden koostamista Sisussa, kun kaikki siihen vaadittavat opinnot näkyvät opintosuunnitelmassasi suoritettuna ja hyväksyttynä. Hae kokonaisuuden koostamista Sisun opintosuunnitelmassasi näin:

 • Klikkaa koodia opintokokonaisuuden nimen alla.
 • Klikkaa pyydä arviointia -painiketta.

Koostamispyynnön peruminen on mahdollista niin kauan, kun pyyntöä ei ole hyväksytty ja rekisteröity opiskelijapalveluissa. Jos haluat perua jättämäsi hakemuksen, avaa Sisun päävalikosta Omat tiedot, etsi koostamispyyntö Hakemukset ja pyynnöt -välilehdeltä ja klikkaa Peru arviointipyyntö -painiketta. 

Vaihtoehto 2: Suoritukset eivät vastaa Sisun sääntöjä

Jos olet suorittanut kaikki tohtorintutkintoon tarvittavat opinnot, mutta et syystä tai toisesta pysty lisäämään kaikkia tehtyjä suorituksia Sisun opintosuunnitelmaan (esimerkiksi tilanteet, joissa osa opinnoista on aikanaan rekisteröity vanhojen, pääainekohtaisten tutkintovaatimusten mukaisille tunnisteilla), et voi hakea kokonaisuuksien koostamista Sisussa. Hae tällöin kokonaisuuden koostamista erilliskirjauksena näin:

 • Tarkista opintokokonaisuuden tunniste ja nimi sekä kokonaisuuteen tarkoitettujen opintosuoritusten tiedot Sisusta.
 • Täytä oheinen kokonaisuuspyyntölomake (pdf). (Mikäli lomake ei avaudu, kokeile toisella verkkoselaimella.)
 • Tarkista Sisusta, kuka opintokokonaisuuden hyväksyy (useimmiten ohjaaja tai vastuuhenkilö). Lähetä lomake hyväksyjälle sähköpostitse.
 • Hyväksyjä tarkistaa kokonaisuuden tiedot ja lähettää sen eteenpäin rekisteröitäväksi.

Vaihtoehto 3: Vanhojen tutkintovaatimusten mukaisten kokonaisuuksien lisääminen opintosuunnitelmaan

Jos sinulle on jo aiemmin rekisteröity vanhojen tutkintovaatimuksien mukaisia opintokokonaisuuksia, jotka osin tai kokonaan korvaavat uusien vaatimusten mukaiset opinnot, hae vanhojen kokonaisuuksien hyväksymistä osaksi opintosuunnitelmaasi Sisun vapaan muokkauksen tilassa.

Ota ennen hakemuksen jättämistä Sisussa tarvittaessa yhteyttä kotitiedekuntasi jatko-opintopalveluihin varmistaaksesi, että siirtymäsääntöjen edellyttämät suoritukset on tehty ja tohtoriopintosi ovat valmiit koostettavaksi. Saat tarvittaessa tarkempaa neuvontaa siitä, millainen hakemus sinun tulee jättää.

Jos sinulle on entuudestaan rekisteröity vanhojen vaatimuksen mukainen kokonaisuus/ kokonaisuuksia, jotka korvaavat sellaisenaan kaikki vaadittavat tohtoriopinnot:
 • Avaa vapaan muokkauksen tila opintosuunnitelmassasi tohtoriohjelman tasolla (tutustu tarvittaessa ensin Sisun vapaan muokkauksen tilan tarkempiin käyttöohjeisiin)
 • Poista suunnitelmastasi uusien rakenteiden mukaiset opintokokonaisuudet (tieteenalaopinnot ja/tai yleiset valmiustaidot)
 • Lisää tilalle vanhojen tutkintovaatimusten mukainen opintokokonaisuus / -kokonaisuudet
 • Lähetä muokattu suunnitelma Sisussa hyväksyttäväksi
 • Tiedekunnan jatko-opintopalvelut hyväksyy suunnitelman
Jos sinulle on entuudestaan rekisteröity vanhojen vaatimusten mukainen kokonaisuus/kokonaisuuksia ja olet lisäksi tehnyt yksittäisiä, tohtoriohjelmasi siirtymäsääntöjen edellyttämiä lisäsuorituksia (esim. tutkimusetiikka):
 • Avaa vapaan muokkauksen tila opintosuunnitelmassasi tohtoriohjelman tasolla (tutustu tarvittaessa ensin Sisun vapaan muokkauksen tilan tarkempiin käyttöohjeisiin)
 • Poista suunnitelmastasi tarpeettomat uusien rakenteisen mukaiset opintokokonaisuudet (tieteenalaopinnot ja/tai yleiset valmiustaidot)
 • Lisää tilalle vanhojen tutkintovaatimusten mukainen opintokokonaisuus / -kokonaisuudet sekä Sisusta löytyvä 0 op laajuinen Muut pakolliset tohtoriopinnot -kokonaisuus (PHD-000)
 • Lähetä muokattu suunnitelma Sisussa hyväksyttäväksi
 • Tiedekunnan jatko-opintopalvelut hyväksyy suunnitelman ja kirjaa pakolliset lisäsuoritukset Muut pakolliset tohtoriopinnot -kokonaisuuteen

Kysyttävää?

Jos sinulla tai ohjaajallasi on kysymyksiä jatko-opintojen tai opintokokonaisuuksien rekisteröinnistä, voit aina tarvittaessa ottaa yhteyttä tohtorikoulutuksen palveluihin.