UniHow-järjestelmä ja HowULearn-kysely

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Tämä ohje kertoo UniHow-järjestelmän HowULearn-kyselystä.

UniHow on Helsingin yliopiston käytössä oleva tutkimuspohjainen oppimisen ja opetuksen tukijärjestelmä. UniHow-järjestelmässä opiskelijat vastaavat HowULearn-kyselyihin, joiden väittämät perustuvat yliopisto-oppimisen teoriaan ja yliopistopedagogiseen tutkimukseen. Pääset kirjautumaan UniHow-järjestelmään yliopiston käyttäjätunnuksella.

HowULearn-kysely tukee opiskelijan aktiivisuutta omista opinnoistaan ja antaa henkilökohtaista palautetta opiskelijalle opiskelun tueksi.

HowULearn-kysely tukee opiskelijan aktiivisuutta omista opinnoistaan

HowULearn antaa opiskelijalle tietoa ja palautetta oppimisen tueksi yliopistossa. Lisäksi kysely kerätä palautetta yliopiston opetuksen suunnitteluun ja kehittämiseen.

Opiskelijat vastaavat kyselyyn kolmesti osana kanditutkintoaan ja kerran osana maisteriopintojaan. Koulutusohjelmat päättävät kyselyiden tarkemmat vastausajat.

Kyselyyn vastaaminen ja sisällöt

Kun kysely on käynnissä, opiskelija saa kyselykutsun sähköpostiinsa ja pääsee vastaamaan kyselyyn kirjautumalla yliopiston tunnuksillaan Unihow-järjestelmään. Kyselyyn vastaaminen kestää 15-20 min.

Kyselyn vaiheet: 1) Vastaa kyselyyn 2) Odota kyselyn sulkeutumista 3) Tutustu palautteeseen

Kyselyssä opiskelijat vastaavat väittämiin koskien muun muassa opiskelutapoja, opinnoissa pärjäämistä sekä opiskelu-uupumusta. Ensimmäisessä kyselyssä opiskelijat vastaavat kysymyksiin koskien hakumotiiveista yliopistoon. Kandiopintojen edetessä opiskelijoilta kysytään kokemuksista oppimisympäristöstä ja opintojen tuomista työelämävalmiuksista sekä opiskeluaikaisesta työssäkäynnistä.

Mikäli koulutusohjelmasi HowULearn-kysely on käynnissä, ja sinulla ei näy tätä järjestelmän etusivulla, paina oikealla alakulmassa olevaa Ota yhteyttä-painiketta. Järjestelmä avaa viesti-ikkunan, johon pääset kirjoittamaan, mihin kyselyyn sinun tulisi päästä vastaamaan.

Kyselyiden sisällöt perustuvat yliopisto-oppimisen teoriaan ja yliopistopedagogiseen tutkimukseen. Kyselyssä kysytään myös tutkimuslupaa käyttää opiskelijan vastauksia tutkimuksessa.

Palautteen saaminen

Kun kyselyn vastausaika on päättynyt, opiskelija saa sähköpostiinsa viestin, että hänen palautteensa on luettavissa. Palautteessa opiskelija saa tietoa ja yksilöllistä palautetta tavastaan opiskella ja miten koulutusohjelman saman opintovaiheen opiskelijat olivat vastanneet kyselyn eri osa-alueisiin. Palaute sisältää tutkimukseen perustuvia kehittämisvinkkejä opiskelusi tueksi.

Kyselyyn vastannut opiskelija saa kirjallista palautetta eri oppimisen ja opiskelun ulottuvuuksista, joita ovat muun muassa:

  1. suunnitelmallinen opiskelu
  2. pohdintaa ja ymmärrystä painottava opiskelu
  3. yksittäisiä tietoja painottava opiskelu
  4. usko omiin kykyihisi pärjätä opinnoissa
  5. opiskelu-uupumus

Palaute on henkilökohtainen ja sen näkee vain opiskelija itse. Opiskelija voi halutessaan tulostaa tämän palautteen joko paperisena tai PDF-tiedostona selaimen kautta. Palautteesta voi keskustella esimerkiksi HOPS-ohjauksessa.

UniHow-järjestelmä ja yliopistopedagoginen tutkimus

HowULearn-kysely toteutetaan Helsingin yliopiston Unihow-järjestelmällä. Helsingin yliopiston Yliopistopedagogiikan keskus HYPE vastaa kyselyn sisällöistä ja kehittämisestä sekä tutkimuksesta. Tutustu HYPE:n verkkosivuihin täältä.

HowULearn-kyselyssä tutkimusluvan antaneiden vastauksien avulla selvitetään opiskelijoiden oppimista eri tieteenaloilla ja heidän kokemuksiaan oppimisympäristöistä, sekä sitä, miten opiskelijoiden analyyttista ja tiedon kriittiseen arviointiin tähtäävää oppimista voitaisiin parhaiten tukea koko opiskelu-uran läpi. Lisätietoja tutkimusryhmän johtajalta, Anna Parpala, anna.parpala@helsinki.fi. Tutustu tutkimusta koskevaan tietosuojailmoitukseen.

Käyttäjätuki

Ota yhteyttä seuraavasti:

  • joko UniHow-järjestelmän kautta painamalla Ota yhteyttä -painiketta, joka näkyy oikealla alakulmassa
  • tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen learn-support@helsinki.fi