Koulutusohjelmasi harjoitteluohjeet

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Kaikkiin Helsingin yliopiston alempiin korkeakoulututkintoihin kuuluu vähintään viiden opintopisteen laajuinen työelämäjakso, jolla tarkoitetaan harjoittelua tai työelämäprojektia. Kaikkiin ylempiin korkeakoulututkintoihin sisältyy työelämäorientaatiota ja urasuunnittelua. Katso alta oman koulutusohjelmasi harjoittelun suorittamiseen liittyvä ohjeistus. 

Katso harjoittelutukeen liittyvä ohjeistus Harjoittelun palkkaus ja rahoitus -ohjeesta.

Harjoittelu koulutusohjelmassa

Lääketieteen koulutusohjelma

Kliinisessä vaiheessa moneen opintojaksoon liittyy käytännön harjoittelujakso. Harjoittelujaksot on sisällytetty opintojaksoihin. Kliininen palvelu on itsenäinen opintojakso.

Lääketieteen koulutusohjelmassa amanuenssiharjoittelut kuuluvat pakollisina tutkintoon.

Kliinisen vaiheen käytännön harjoittelu

Lääketieteen koulutusohjelma

Kliinisessä vaiheessa moneen opintojaksoon liittyy käytännön harjoittelujakso. Harjoittelujaksot on sisällytetty opintojaksoihin. Kliininen palvelu on itsenäinen opintojakso. Kliinisen vaiheen harjoittelujaksot toteutetaan HYKS- ja HUS-sairaaloissa sekä pääkaupunkiseudun terveyskeskuksissa. Osa harjoittelujaksoista toteutetaan maakunnissa ns. hajautettuna opetuksena HYKS -alueen ulkopuolella. 

Kliinisen vaiheen käytännön harjoittelujaksot    

L3-4  

 • MED-57 TULES-trauma-plastiikka: tuki- ja liikuntaelinsairaudet – trauma - plastiikka –harjoittelujakso: 30h
 • MED- 380 Neurologia ja neurokirurgia: 27h
 • MED-39 Psykiatria: psykiatrian harjoittelujakso, 14h
 • MED-340 Rintakipu, hengenahdistus ja verisuonitaudit: keuhkosairausopin harjoittelujakso 40h ja sisätautiopin harjoittelujakso 40h
 • MED-314 Perusterveydenhuollon jakso 3: terveyskeskusharjoittelu 15h
 • MED-306 Vatsan alueen ongelmat: kirurgian harjoittelujakso 37,5h ja sisätautien harjoittelu 37,5h
 • MED-311 Anestesiologia ja tehohoito: anestesiologian ja tehohoidon harjoittelujakso 30 h
 • MED-310, L4, Kliininen palvelu: sisätautien 76h ja kirurgian harjoittelujakso 76h  (viimeisen kerran keväällä 2022)
 • MED-34, L3-4, Rintakipu, hengenahdistus ja verisuonitaudit: keuhkosairauksien harjoittelujakso: 40 h (viimeisen kerran keväällä 2022)

L5

 • MED-512 Naistentaudit ja synnytysoppi 30 h
 • MED-51 Lasten terveys 30h
 • MED-53 Yleislääketiede: yleislääketieteen harjoittelujakso 70 h

L6

 • MED-702 Geriatrian ja palliatiivisen lääketieteen opintokokonaisuus: geriatrian harjoittelujakso 40 h

 

HAJAUTETTU OPETUS KLIINISESSÄ VAIHEESSA – OHJE OPISKELIJALLE  

Seuraavassa kerrotaan, mitä sinun tulee huomioida ja tietää valmistautuessasi hajautettuun opetukseen opintojen aikana. Ohje on samanlainen riippumatta siitä, minkä opintokokonaisuuden harjoittelu on kyseessä ja se koskee LL-koulutusohjelmaa.

1. Opintoasiainkoordinaattori antaa järjestämänsä harjoittelupaikat isännille jaettavaksi opiskelijoiden kesken.

2. Isännät huolehtivat paikkojen jakamisesta kaikkien tarpeet huomioivassa hengessä ja lähettävät paikkajaon koordinaattorille määräaikaan mennessä.

3. Opintoasiainkoordinaattori lähettää sairaaloihin tiedon harjoitteluun tulijoista.

4. Opiskelija/yksi opiskelijoista ottaa itse yhteyttä harjoittelupaikan yhteyshenkilöihin (vastuulääkäri, sihteeri/hr-henkilö jne.) ja sopii käytännön asiat. 

Ole yhteydessä sairaalaan ajoissa, mielellään heti paikan varmistuttua, jotta saat tarvittavat tunnukset, avaimet yms. heti kun harjoittelu alkaa. 

OPISKELIJOIDEN MATKAT JA MAJOITUS  

Matkustus- ja majoitusvaihtoehtoa valittaessa tulee päätös tehdä kokonaistaloudellisimman vaihtoehdon mukaisesti valitsemalla edullisin matkustusmuoto ja majoitusvaihtoehto. Matka- ja majoituskustannukset maksetaan ensin itse ja korvaus haetaan jälkikäteen yliopistolta. Mikäli yksi henkilö maksaa useamman opiskelijan koko majoitus-/tai matkalaskun, tulee matkalaskussa mainita kaikkien matkustajien ja majoittujien nimet.

Matkaliput ja majoitus kannattaa varata mahdollisimman hyvissä ajoin, jotta edullisia vaihtoehtoja on saatavilla. Mahdollisuuksien mukaan majoituksissa voi suosia vaihtoehtoja, joissa useampi paikkakunnalla oleva opiskelija majoittuu samassa huoneessa/asunnossa. Ensisijainen majoitus on aina sairaalamajoitus

1. Matkat

Matkat harjoittelupaikkakunnille tulee järjestää ja matkakustannukset maksaa itse.

Matkakorvaus maksetaan taulukon mukaan. Taulukko perustuu keskimääräisiin edullisimpiin matkojen hintoihin.

Paikkoihin, joihin kulkee HUS-bussi (esim. Lohja, Porvoo, Tammisaari), sitä tulee ensisijaisesti käyttää matkustusvälineenä.

Matkakustannuksia ei korvata HSL-alueella, eikä harjoittelupaikkakunnalla (majoitus-sairaala).

Omaa autoa käytettäessä korvataan taulukon mukaan kuljettajalle. Kuljettajaa pyydetään lisäämään matkalaskuunsa kimppakyydissä matkustaneiden nimet.

2. Majoitus

Ensisijaisesti käytetään sairaaloiden tarjoamaa majoitusta, josta opintoasiainkoordinaattori on mahdollisesti tehnyt alustavat varaukset. 

Jos majoitusta ei sairaalan puolesta ole saatavilla, opiskelija hankkii ja maksaa majoituksen itse. Majoitus voi alkaa harjoittelua edeltävänä iltana. Opiskelija ei voi tehdä yliopiston nimissä vuokrasopimuksia.

Majoitus korvataan todellisten kustannusten mukaan, maksimissaan 30e/hlö/yö.

Harjoittelun aikana olevat pitkät vapaat (esim. pääsiäinen, ei koske viikonloppua): Jos opiskelija viettää vapaan muualla kuin harjoittelupaikkakunnalla, korvataan matkat opiskelupaikkakunnalle, mutta tällöin ei korvata majoitusta harjoittelupaikkakunnalla lomaviikon ajalta, ellei se ole kokonaiskustannus huomioon ottaen edullisempaa

Yllä mainituista poikkeavista järjestelyistä ja muista epäselvistä asioista on sovittava erikseen opintoasiankoordinaattorin kanssa.

Seuraavia kustannuksia EI korvata:

 • hytit laivassa tai junassa (makuuvaunupaikka yöjunassa korvataan)
 • kimppakyytiläisten matkat 
 • extra-luokat tai ravintolapaikat
 • kohdekaupungin sisäiset matkat, lukuun ottamatta julkisella tehtyjä siirtymisiä asemalta majoituspaikkaan, jos matka yli 3 km
 • taksikyydit
 • lippumuutokset ja peruutusturvat
 • parkkimaksut
 • pyöräkuljetukset

Mahdolliset lentomatkat korvataan ainoastaan taulukon mukaiseen julkisen matkalipun hintaan asti.

MATKALASKU

Säästä kuitit matkalaskun liitteeksi ja kirjoita muistiin tarvittavat tiedot (päivämäärät, kellonajat, paikkakunnat). Tee matkalasku 2 kk kuluessa matkan päättymisestä: Lomake: Matkalasku  

Lisää lomakkeeseen

 • tulosyksikkö H300
 • WBS 4702112 sekä
 • HARJOITTELUN NIMI niille varattuihin kohtiin

Palauta täytetty ja allekirjoitettu matkalaskulomake sekä kaikki kuitit sähköisenä yhtenä selkeänä tiedostona (pdf) matkalaskulomakkeessa olevaan osoitteeseen. Lomake ja kuitit tulee säästää siihen saakka, että korvaus matkasta on tullut tilille.

Matkalasku sekä liitteet tarkastetaan ja korjataan ennen maksuun siirtämistä ja kulut korvataan vain kuitteja vastaan. Tarvittaessa opiskelijalta pyydetään lisätietoja laskuun liittyen. 

Täyden korvauksen saamiseksi lasku tulee palauttaa 2 kk sisällä matkan loppumisesta. Vuoden vaihteen ollessa lähellä, matkalasku tulisi palauttaa heti matkan jälkeen. 

Hus-sairaaloihin meneville muistutus rokotussuojasta.

 

Amanuenssiharjoittelu

Lääketieteen koulutusohjelma

Lääketieteen koulutusohjelmassa harjoittelut (amanuenssipalvelut) kuuluvat pakollisina tutkintoon. Ennen amanuenssiharjoittelua tutustu huolellisesti amanuenssiohjesääntöön, josta vastaa lääketieteen koulutusohjelman johtoryhmä. Katso linkki sivun alalaidasta.

Missä opintojen vaiheessa harjoittelu suositellaan tehtäväksi?

Tutkintoon kuluvan harjoittelun (amanuenssuuri) voi aloittaa L3 jälkeen. Lääkärin sijaisena suoritettavan harjoittelun voi aloittaa L4 jälkeen.

Harjoittelun kesto

Lääketieteen koulutusohjelman harjoittelun (amanuenssipalvelun) pituus on vähintään neljä kuukautta ja se jakautuu seuraavasti:

 • Konservatiivisen erikoisalan palvelua (28 päivää = 6op)
 • Operatiivisen alan palvelua (28 päivää = 6op)
 • Terveyskeskuspalvelua (28 päivää = 6op)
 • Vapaavalintainen amanuenssipalvelu/-harjoittelu (28 päivää = 6op). Vapaavalintainen harjoittelu voi olla edellä mainittujen alojen lisäksi myös tutkimustyötä tai varusmies-/siviilipalvelussa suoritettua lääkärin työtä.

Lista konservatiivista ja operatiivisista erikoisaloista on amanuenssiohjesäännössä.  

Minkälaiset paikat soveltuvat harjoittelupaikoiksi?

Konservatiivinen ja operatiivinen palvelu suoritetaan erikoissairaanhoidossa. Terveyskeskus- ja vapaavalintaisen palvelun voi suorittaa koko maassa missä tahansa erikoislääkärijohtoisessa sairaalassa tai terveyskeskuksessa amanuenssina tai lääkärin tehtävissä (ks. amanuenssiohjesääntö).

Tiedekunta jakaa amanuenssipaikkoja kaksi kertaa vuodessa. Paikat ja muuta infoa löytyvät Moodlesta.

Harjoittelun raportointi

Lääketieteen koulutusohjelma

Amanuenssisuoritusmerkinnän saamiseksi opiskelijan tulee antaa e-lomakkeella palaute.

Suoritusmerkinnän rekisteriin HYKS-alueen ulkopuolella suoritetuista amanuenssuureista tekee opintoneuvoja. HYKS-alueella suoritetusta amanuenssiharjoittelusta suoritusmerkinnän antaa oppiaineesta vastuussa oleva opintoasiainkoordinaattori.

Kliinisten harjoittelujaksojen raportointikäytännöt vaihtelevat opintojaksoittain. Kliinisen vaiheen käytännön harjoittelujaksosta raportti palautetaan jaksosta vastaavalle opettajalle tai opintoasiankoordinaattorille. Opintosuoritusmerkinnän rekisteriin vie opintoasiainkoordinaattori.

Harjoittelun vastuuhenkilö

Lääketieteen koulutusohjelma

Voit kääntyä amanuenssuuriharjoitteluun liittyvissä kysymyksissä Meilahden opiskelijapalveluiden puoleen.

Kliinisen vaiheen harjoittelujaksoihin liittyvissä kysymyksissä auttavat jaksoista vastaavat opintoasiainkoordinaattorit tai vastaava kliininen opettaja.  

Amanuenssiharjoittelun usein kysytyt kysymykset

Lääketieteen koulutusohjelma

Amanuenssiharjoittelua ei voi jatkossa suorittaa toukokuussa. Ohjesäännön muutos tulee voimaan 1.8.2021 ja koskee käytännössä helmikuun 2022 hakua. Usein kysytyt kysymykset ja vastaukset: 

1 Keitä päätös koskee 

Koskeeko amanuenssiohjesäännön muutos:

 • HUS:n ulkopuolisia ja itse järjestettyjä amanuenssuureja?
 • Jos olen jo suorittanut kaikki syventävät valinnaiset opinnot (L3-L5)?
 • Jos toimin lääkärin sijaisena?
 • Jos olen välivuodella?
 • Jos olen lähdössä vaihtoon?

Kyllä koskee. Amanuenssiharjoittelun suorittaminen ei ole mahdollista toukokuussa 2022 eikä tulevien vuosien toukokuiden aikana.  Palvelun voi suorittaa loma-aikoina ja toukokuu on opiskelukuukausi. Amanuenssuurit on suunniteltu suoritettavaksi opetussuunnitelman mukaisesti L4-L6 loma-aikoina sekä L6 keväällä, johon on opetussuunnitelmassa allokoitu kaksi amanuenssuuria. Toukokuussa 2022 ja sen jälkeisien vuosien toukokuussa suoritettuja amanuenssuureja tai lääkärin sijaisena toimimista ei lueta osaksi opintoja, poislukien L6 opiskelijat.

 • L6 opiskelijoita, joilla on kaikki syventävät jo suoritettuna ja mahdollisesti kaikki muutkin opinnot?

Amanuenssuurin voi suorittaa L6 keväällä toukokuussa sillä opetussuunnitelmassa L6 kevät on varattu amanuenssuurien (2 kpl) suorittamiselle.

2 Mitä ongelmaa amanuenssiohjesäännön muutoksella halutaan ratkaista? Mitä hyötyä päätöksestä on?  

Vain osa opiskelijoista on osallistunut toukokuun syventäville kursseille, sillä he suorittavat amanuenssiharjoitteluita toukokuussa. Toukokuun kurssien sisältöjen on tarkoitus syventää lukuvuonna annettua opetusta. Siten toukokuu on opiskelukuukausi. Amanuenssipalvelu suoritetaan loma-aikoina ja L6-keväällä. Lääketieteen koulutusohjelmassa toivotaan, että opiskelijat kokisivat toukokuun kurssitarjonnan mielenkiintoiseksi ja osaamistaan syventäväksi.

Syventävät opinnot olivat aikaisemmin sisällytetty pakollisiin opintojaksoihin. Vuoden 2015 curriculum-uudistuksessa syventävät valinnaiset opinnot tehtiin näkyviksi ja ne ajoitettiin pääsääntöisesti toukokuulle. Koulutusohjelma haluaa tarjota strukturoituun curriculumiin valinnanmahdollisuutta toukokuun syventävillä kursseilla.

Toukokuun kurssien täyttymisen ongelma korjaantuu viiveellä, koska monella L2-L4-opiskelijoilla on toukokuun syventävät opinnot suoritettuna. Koulutusohjelmassa kuitenkin toivotaan, että opiskelijat osallistuisivat toukokuun syventäville kursseille syventääkseen osaamistaan lukuvuonna annetuista sisällöistä.  

3 Siirtymäaika. Monella on jo suoritettuna 25 op syventäviä kursseja.

Olemme pahoillamme, että siirtymäaika on koettu riittämättömäksi.

On hyvä, että opiskelijat ovat suunnitelmallisia opinnoissa. Opetussuunnitelmaan joudutaan kuitenkin joskus perustellusta syystä tekemään opetussuunnitelmakaudella välttämättömiä muutoksia. Amanuenssiohjesäännössä on ollut epäonnistunut muotoilu koskien harjoittelun suorittamista loma-aikana. Siitä syntyi muutama vuosi sitten virhetulkinta ja käytäntö, että toukokuussa voisi suorittaa amanuenssiharjoitteluita. Tämä on nyt haluttu korjata, ja muutos on katsottu koulutusohjelmassa välttämättömäksi. Tarkoituksena ei ole pitkittää kenenkään opintoja.

Opetussuunnitelman välttämättömät muutokset ajoitetaan niin, että ne ovat opiskelijoiden tiedossa ennen kuin lukuvuosi alkaa. Opetussuunnitelmatarkistuksia voidaan viedä tiedekuntaneuvostoon päätettäväksi etukäteen sovitun aikataulun mukaan huhtikuussa ja marraskuussa. Amanuenssiohjesäännön muutos tulee voimaan 1.8.2021 ja koskee käytännössä helmikuun 2022 hakua. Yliopistolain 84 §:n mukaan yliopiston päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla, jos se koskee opetussuunnitelmaa taikka muuta opetuksen järjestelyä koskevaa määräystä.

4 Reiluus. Haitat opintojen suunnittelulle.

Tilanne ennen suoritusajankohtaa koskevaa amanuenssiohjesäännön muutosta ei välttämättä ollut tasapuolinen tai reilu: Voidakseen suorittaa toukokuussa amanuenssuurin, opiskelijalla piti olla suoritettuna kurssiaseman mukaiset syventävät opintojaksot. Vain osalla on ollut mahdollisuus suorittaa syventäviä opintojaksoja lukuvuoden aikana. Kansanterveystieteen kirjatenteissä on ollut hyvin paljon sisällöllistä päällekkäisyyttä pakollisten opintojen sisältöjen kanssa, ja niiden suorittaminen ei ole siksi vastannut syventävien opintojen tarkoitusta.

Opiskelijat näkevät suunnitelmallisuuden kannalta turhauttavaksi sen, että opintojen rakennetta muutetaan. Tutkintorakennetta on viime vuosina muutettu koulutusohjelman oman curriculum-uudistuksen vuoksi 2015, Helsingin yliopiston koulutusuudistuksen yhteydessä 2017 ja 2020 opetussuunnitelmakauden 2020-2023 vuoksi. Tutkintorakenteen muutokset ja portaittaiset siirtymät opetussuunnitelmasta toiseen eivät ole ongelmattomia. Lääketieteen koulutusohjelma noudattaa linjauksia, joiden mukaan Helsingin yliopiston opetussuunnitelmakaudet ovat kolmivuotisia. Haastetta kolmivuotisissa opetussuunnitelmissa aiheuttaa se, että koulutus kuusivuotinen ja opintovuosien opinnoilla on merkittävä keskinäinen riippuvuus.

5 Alle 28 päivää kestävät amanuenssuurit. Amanuenssiharjoittelu joulukuussa.

Nykysäännöillä amanuenssuurin kesto on vähintään 28 päivää. Lukujärjestyksessä ei ole näin pitkää lomajaksoa vuoden vaihteessa. Puolikkaan amanuenssuurin mahdollisuudesta ja sen pedagogisista tavoitteista käynnistään uudelleen selvitys. Asiaa tulee selvittää myös yliopistosairaalan kanssa.

6 Valinnanvapaus, valinnaisuus ja kurssien ajoitus

Toukokuun syventävät opinnot eivät ole parempi tai huonompi vaihtoehto kuin amanuenssiharjoittelu. Kyse on siitä, että toukokuut on varattu syventäville opintojaksoille.

Kaikki eivät ole päässeet haluamilleen, mahdollisesti erityisen suosituille toukokuun syventäville opintojaksoille. Lääketieteen koulutusohjelman tuleekin arvioida, miten toukokuun syventävien osalta paremmin mahdollistettaisiin se, että opiskelijat pääsevät mieluisille kursseille.

Joitakin yhteistyökursseja (järjestetään yhteistyössä muiden yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa tai muiden yliopiston oppialojen kanssa), on ollut vaikea ajoittaa toukokuulle, jolloin niitä on järjestetty lukuvuoden aikana. Lisäksi lukuvuoden aikana on järjestetty joitain syventäviä valinnaisia kursseja, jotka on opetussuunnitelmassa erikseen päätetty rinnastaa toukokuun syventäviksi opinnoiksi.

7 Mitä toukokuussa voi tehdä, jos ei amanuenssiharjoittelua?

Toukokuu on opetussuunnitelman mukaan opiskelukuukausi, ja amanuenssiohjesäännön muutoksen mukaan toukokuussa suoritetuista amanuenssuureista ei vuodesta 2022 alkaen saa amanuenssimerkintää.

Toukokuussa voi edelleen tehdä amanuenssuurin, vaikka siitä ei saisikaan suoritusmerkintää. Koulutusohjelma kuitenkin suosittelee toukokuun syventäviä kursseja siinäkin tilanteessa, että vaaditut toukokuun syventävät opinnot on suoritettu. Ajankohtaa voi hyödyntää myös opinnäytetyön tekemiseen.

Opetussuunnitelmakaudella 2020 - 2023 toukokuut on varattu toukokuun syventäville opinnoille. Uutta opetussuunnitelmaa (2023-2026) on alettu valmistella opetussuunnitelmatyöryhmässä. Opetussuunnitelmatyöstä tiedotetaan sen edistyessä.