Thesis and maturity test in Master's and Licentiate's Programmes

The instruction belongs to the following themes

By selecting a degree programme you are able to see the general content as well as the possible degree programme-specific content. You do not have to select a degree programme to see the Open University's instructions.

An academic degree always includes a written thesis. As a student at the University, you are a full member of the academic community and an expert in your field. In your thesis, you will examine a research question or questions of interest to you and generate new scientific knowledge in your field for the benefit of the academic community. Typically, the thesis is written independently, but, depending on the situation, the related research may be conducted as part of a project or research group or in collaboration with a company or an organisation.

You can see the possible additional instructions for your degree programme by selecting your degree programme in the menu above. You can clear the selection of the degree programme by clicking on Clear the selection in the menu.

Thesis in Master's and Licentiate's Programmes

As part of their advanced studies, Master’s level students write a thesis of 30 credits in scope. The thesis written by students of medicine, dentistry and veterinary medicine, however, is 20 credits in scope.

In the thesis, you must demonstrate your familiarity with the thesis topic, mastery of the necessary research methods, the ability to think scientifically and proficiency in academic writing. The thesis workload, including the collection and processing of the research material as well as the writing process, corresponds approximately to one term of full-time study.

The thesis is assessed on a scale of 0–5.

Before embarking on the thesis project, or at its initial stages at the latest, you must draft a thesis plan, which will be discussed and approved in the manner specified in the degree programme curriculum. The plan must also indicate the supervisor(s) of the thesis.

You can complete the thesis independently or in a group or a wider research project, provided that your independent input can be clearly demonstrated and easily assessed. You can also complete the thesis as a commission. However, write your thesis independently. You can write the thesis as pair work with a fellow student only if your degree programme has separately decided to allow this. In such cases, the independent contribution of both students must be clearly demonstrable. 

To ensure the accessibility of the thesis file, you can use the text styles contained in the University of Helsinki template and follow the instructions provided in the template. However, make sure your faculty and degree program's thesis guidelines before using the template. When the Word file is in order for accessibility, you can also easily create an accessible PDF file.

The thesis includes an abstract written in the language of the thesis. In addition, students who have completed their secondary education in Finnish or Swedish must write an abstract in the language of their secondary education if the abstract also serves as a maturity test with which the student demonstrates their proficiency in Finnish or Swedish. You can use the University's abstract document (a word document). Fill in the needed information on each line and write your abstract at the end. The length of the abstract is usually 1 page. The degree programmes and/or faculties can give more detailed instructions in the matter, please see also the degree programme-specific instructions. Attached is also a model document as a pdf. If needed, you can write the abstract also in other word processing programmes with the help of the model document. Attach the abstract file to the thesis file. 

If you give permission to publish your thesis in the University's open publication repository, please make sure the document is in an accessible format. See instructions on how to create accessible documents.

If you are dissatisfied with your grading, you can lodge an appeal with the University’s Academic Appeals Board. Read more on the page Legal protection of students.

Maturity test in Master's and Licentiate's Programmes

The maturity test has the status of an independent study attainment, but does not, however, yield credits. The maturity test must demonstrate your command of the topic of your thesis. The maturity test can be, for example, a section of the thesis or its abstract or another written assignment.

The thesis supervisor approves the maturity test, unless otherwise specified below. The maturity test is assessed on a scale of pass/fail and will be registered in the Student Register only after the thesis has been approved.

The language of the maturity test

The language of the maturity test is determined by the language studies of your previously completed first-cycle degree, your degree programme and the language of your secondary education.

 • If the language of your secondary education was Finnish or Swedish and you have completed your first-cycle degree in Finland and have accordingly demonstrated your language proficiency by passing a maturity test, as specified in the Government Decree on University Degrees, you need not demonstrate your language proficiency again. You may write the maturity test in Finnish, Swedish, English or in the language in which you wrote the thesis.
   
 • If the language of your secondary education was Finnish or Swedish but you have not demonstrated your language proficiency by passing a maturity test for your first-cycle degree, as specified in the Government Decree on University Degrees (because, for example, you completed your degree at a university abroad), you must demonstrate your language proficiency by writing the maturity test in the language of your secondary education.
   
  This also applies to students pursuing their degrees in English in English-language and multilingual Master’s programmes. See the other language requirements for your degree.
   
 • If the language of your secondary education was other than Finnish or Swedish and you are studying in a Master’s programme offered in Finnish and Swedish or completing studies in Finnish and Swedish in a multilingual Master’s programme, you may write the maturity test in Finnish, Swedish, English or in the language in which you wrote the thesis.
   
 • If the language of your secondary education was other than Finnish or Swedish and you are completing studies in English in an English-language or multilingual Master’s programme, you must write your maturity test in English.

Maisterintutkielman julkisuus ja julkaiseminen

Translation work in progress. Information currently only in Finnish.

Tutkielmien julkisuus

Ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvä opinnäytetyö, tutkielma, on julkinen asiakirja. Julkisuus perustuu julkisuuslakiin (621/1999). Tutkielman julkisuus tarkoittaa sitä, että yliopiston on pyynnöstä annettava tutkielma nähtäväksi kenelle tahansa sitä pyytävälle. Myös tutkielman tiivistelmä on julkinen.

Salassa pidettävä aineisto ja tutkielma

Koska tutkielma on julkinen heti sen jälkeen, kun se on arvioitu ja hyväksytty tiedekuntaneuvoston, koulutusohjelman johtoryhmän tai arvostelulautakunnan kokouksessa, siihen ei saa sisällyttää mitään salassa pidettävää tietoa. Sinun tulee jättää salassa pidettävät tiedot tausta-aineistoon, jota ei liitetä arvioitavaan tutkielmaan.

Salassa pidettävistä viranomaisten asiakirjoista on säädetty julkisuuslaissa (621/1999). Salassa pidettäviä tietoja ovat mm. tiedot yksityisestä liike- tai elinkeinotoiminnasta taikka yksittäisten henkilöiden terveydentilasta, varallisuudesta, poliittisesta vakaumuksesta tai perhe-elämästä.

Et voi sijoittaa salassa pidettävää aineistoa myöskään tutkielman liitteiksi tai osaksi tiivistelmää. Tutkielman ohjaaja voi saada salassa pidettävän tausta-aineiston nähtäväkseen, mutta hänen tulee huolehtia siitä, ettei tätä aineistoa sisällytetä tutkielmaan. Tutkielman tarkastaja tekee arviointityönsä opiskelijan tuottaman kirjallisen työn perusteella, joka ei saa sisältää salassa pidettäviä tietoja. Tarkastajalla ei ole oikeutta nähdä salassa pidettäviä tausta-aineistoja.

Tutkielmien julkaiseminen

Yliopisto suosittelee maisteritutkintojen ja vastaavien lisensiaatintutkintojen opinnäytteiden, tutkielmien, avointa julkaisemista.

Hyväksymällä verkkojulkaisusopimuksen tutkielmasi julkaistaan Helsingin yliopiston avoimessa julkaisuarkistossa Heldassa, jossa se on suuren yleisön nähtävillä. Hakukoneet nostavat julkaisuarkistossa olevan aineiston korkealle hakutuloksissa.

Tutkielman tallentaminen E-thesis -järjestelmään ei vielä tarkoita julkaisuluvan antamista. Sitä kysytään erikseen ja saat sitä koskevan viestin E-thesis -järjestelmästä tutkielmasi hyväksymisen jälkeen. Mikäli et anna verkkojulkaisulupaa, tulee tutkielma nähtäville ainoastaan Helsingin yliopiston kirjaston kirjastokioskeille.

Ylemmän korkeakoulututkinnon tutkielman tiivistelmä on aina julkinen, ja se julkaistaan avoimessa julkaisuarkistossa (Helda).

Jos osana tutkielmaasi on lehdessä julkaistava artikkeli tai tutkielmastasi on tekeillä artikkeli, tutkielmaa ei välttämättä voida sellaisenaan julkaista avoimesti. Jos artikkelisi julkaistaan tieteellisessä lehdessä tai muussa tiedejulkaisussa, sen kustantajalta on usein mahdollista saada tietoa avoimen julkaisemisen ehdoista. Jos tarvitset lisätietoa julkaisemisesta avoimessa julkaisuarkistossa, voit ottaa yhteyttä palveluosoitteeseen e-thesis@helsinki.fi

Viivästetty julkaiseminen (embargo)

Opiskelijana voit pyytää, että tutkielmasi julkaisemista avoimessa julkaisuarkistossa Heldassa viivästetään. Tarve viivästettyyn julkaisemiseen (engl. embargo) saattaa tulla esimerkiksi tilanteessa, jossa tutkielma on tehty tutkimusryhmässä ja se liittyy kiinteästi myöhemmin julkaistavaan tutkimukseen.

Mikäli tutkielmasi julkaisua tarvitsee viivästää, ilmoita siitä  tallennuslomakkeella kohdassa "Muut tiedot/Embargo" , kun jätät tutkielmasi arvioitavaksi. Dekaani voi myöntää viivästyksen vuodeksi.

Embargollinen tutkielma ei ole nähtävillä kokonaisuudessaan edes kirjastokioskeilla. Kuvailutiedot (ml. tiivistelmä) ovat aina julkisia ja ne näkyvät avoimessa julkaisuarkistossa (Helda). Jos annat tutkielmallesi julkaisuluvan, embargollinen tutkielma tulee nähtäville avoimeen julkaisuarkistoon sinä päivänä, jona embargo päättyy. Jos et anna lupaa, tulee tutkielmasi nähtäville ainoastaan kirjastokioskeille.

Myös tutkielma, jonka julkaisemista on viivästetty, on julkinen ja se on annettava nähtäväksi sitä pyytävälle.