Återställande av rätten att avlägga examen

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Som studerande måste du varje läsår anmäla dig som antingen närvarande eller frånvarande under anmälningstiden. Om du inte anmäler dig förlorar du din rätt att avlägga examen. 

Om du har försummat läsårsanmälan och du vill att rätten att avlägga examen återställs under samma läsår måste du betala återinskrivningsavgiften och anmäla dig som antingen närvarande eller frånvarande senast den 31.7. Se instruktionerna på sidan Glömd läsårsanmälan och återinskrivningsavgift.

Om du glömt läsårsanmälan och du vill att rätten att avlägga examen återställs först läsåret efter att du glömde läsårsanmälan eller senare, måste du ansöka om återställande av rätten att avlägga examen från fakulteten med blanketten nedan. 

Obs! Ansök om återställande av studierätt bara om din studietid enligt lagen som begränsar studietiden inte ännu tagit slut. Om din studietid enligt lagen har tagit slut, ansök om förlängd studietid. 

Ansökan om återställande av rätten att avlägga examen riktas till den fakultet där du hade rätt att avlägga examen. Om du har haft rätt att avlägga flera examina samtidigt, kan du lämna in ansökan till de fakulteter där du vill fortsätta dina studier. Du får ett meddelande till den e-postadress du angivit med beslutet om din ansökan godkänns eller får avslag. Då fakulteten återställer din rätt att avlägga examen, se instruktionerna för återinskrivningsavgiften och anmälan på sidan Glömd läsårsanmälan och återinskrivningsavgift.

Observera att ansökningen endast gäller återställandet av rätten att avlägga examen som du förlorat, nya studierätter beviljas inte med denna ansökan. Det vill säga, du måste ha en studierätt vars återställande du ansöker om. 

Är du doktorand? Anvisningar och blanketterna för återställande av rätten att avlägga doktorandstudier hittar du i Instruktioner för doktorander.

Bio- och miljövetenskapliga fakulteten

Svenska social- och kommunalhögskolan