Att tenta i Examinarium-tentakvariet

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

En del tenter kan avläggas elektroniskt den tid och utrymme du själv väljer i tentakvariesystemet Examinarium. Du gör tenten med en dator och utrymmet har en inspelande tentövervakning.

Före din första Examinarium-tent bekanta dig med instruktionerna nedanför. Kolla introduktionsvideon om Examinarium.

Här hittar du nyheter om Examinarium (på finska)

Anmäl dig till en examinarium-tentamen

Du måste godkänna de funktionella kakorna för att se videon.

Anmäl dig först till tentamen eller kursen i Sisu. (Till öppna universitetets kurser anmäler du dig genom länken i studieutbud.)

De tentamina du kan avlägga hittar du genom att logga in i Examinarium. Beakta dina eventuella behov av individuella arrangemang eftersom det inte är möjligt att avlägga alla tentamina i Examinarium.

 • Om tentamen inte syns på skrivbordet ska du öppna fliken ”Tenter”. Systemet listar bokningsmöjligheter endast för de tentamina som motsvarar den undervisning du har anmält dig till i Sisu och som läraren har lagt till i systemet.
 • Välj tentamen genom att klicka på dess namn. Klicka på ”Anmäl dig” då du har hittat rätt tentamen.
 • Om det finns valfria sektioner i tentamen (till exempel alternativa böcker), välj vilka du ska tentera. Sektioner du valt visas i bokningsinformationen. Du kan ändra ditt val före tentamen genom att ändra bokningen (tentamens utrymme och tid måste väljas igen).
 • Välj tentamensutrymme. 
 • Välj den tid som passar dig i kalendervyn. Du kan boka en tid som ligger högst 30 dagar i framtiden.
 • Kontrollera att tentamensutrymmet har öppet.
 • Bekräfta slutligen din anmälan.

Du får en bekräftelse per e-post när tentamensplatsens bokning har lyckats. Bokningen syns även i Examinarium-systemet. I tentamensutrymmet måste du hålla universitetets användarnamn och lösenord i minnet och kom ihåg numret/bokstaven på den dator som systemet har lottat ut åt dig. 

Om du inte får ett bekräftelsemeddelande kan det hända att bokningen inte har avslutats. Kontrollera att det bredvid den tentamen du valt syns att du har gjort en bokning.

Beakta följande då du bokar tentamenstid:

 • Du kan inte avlägsna dig från tentamensutrymmet förrän du har lämnat in dina tentamenssvar.
 • Du kan endast ha en bokning åt gången per tentamen.
 • Avboka eller flytta din bokning om du inte kan tentera den tid du valt.
 • Ta kontakt med tentatorn om Examinarium meddelar att dina prestationsgånger är slut. Systemet räknar avbrutna tentamina som prestationer som kan frigöras av tentatorn. Om du lämnat in dina tentamenssvar i vanlig ordning ska du vänta på bedömning innan du anmäler dig till tentamen på nytt.
 • Om du vill anmäla dig till en personlig tentamen ska du först logga in på Examinarium (så att systemet registrerar dig). Ta efter det kontakt med tentatorn som skapar en personlig tentamen åt dig.
 • Om att svara på tentamen förutsätter användning av Finlex, ritplatta eller speciella programvara, visar systemet tentamenstider bara från dessa tentamensutrymme som motsvarar förutsättningarna. Mera information om tentamensutrymme och deras utrustning finns nedanför. Alla datorer är utrustade med Windows-räcknare och Latex editor.

Att ändra eller avboka en tentamenstid

Kom ihåg att vid behov flytta eller avboka bokningen som du inte kan visa upp för. Genom att logga in på Examinarium kan du ändra eller avboka din tentamenstid:

 • Välj rätt tentamen i listan med dina bokningar och tryck på ”Ändra tenttid” under knappen till höger med de tre prickarna. Välj en ny tid och bekräfta bokningen. Den nya bokningen syns på din sida för bokningar och du får ett e-postmeddelande som bekräftelse.
 • Avboka din bokning genom att välja ”Avboka” under de tre prickarna. Om du inte tänker tentera tentamen kan du ta bort den från listan med bokningar genom att välja "Avboka".

Att gå till tentamensutrymmet

Kontrollera i vilket utrymme och vid vilken dator du ska skriva din tentamen. Informationen finns i e-postmeddelandet du fått och under bokningen i Examinarium-systemet. Du kan inte besvara tentamen med någon annan dator.

I tentamensutrymmet måste du hålla universitetets användarnamn och lösenord i minnet.

Kom i tid eftersom din tentamenstid börjar löpa direkt då den tid du bokat inleds. Du kan också inleda tentamen senare inom den bokade tiden, men den tid du har på dig förkortas om du är försenad. Gå in i tentamensutrymmet tidigast 5 minuter innan din bokning börjar, eftersom den som skriver tentamen på samma dator före dig ska hinna avsluta sin tentamen.

Det finns instruktioner för tentamen och eventuella problemsituationer i utrymmet. Under tentamen finns det inget stöd att få. Se på tillkännagivande om anvisningar på elavbrot.

Utrymmena har inspelande videoövervakning. Du kan avlägsna dig genast när du har lämnat in tentamen eller avbrutit den. På grund av wc-besök eller andra trängande behov kan du INTE avlägsna dig under pågående tentamensprestation. Du måste lämna in eller avbryta tentamen innan du lämnar utrymmet.

Du måste ha med dig studentkort eller identitetsbevis till tentamen för att styrka din identitet (ibland görs stickprov utöver den inspelande tentamensövervakningen).

Vid elektroniska tentamina i tentamensakvarium tillämpas Helsingfors universitets examens- och rättssäkerhetsinstruktion

Inget får tas med in i tentamensutrymmet och inget får tas ut därifrån. Förbudet gäller också alla slags elektroniska kommunikationsmedel, anteckningsmaterial och matsäck. Studenten får endast ta med sig sitt studiekort för att styrka sin identitet, nyckeln till förvaringsboxen, och vatten i en genomskinlig flaska. Sin identitet kan studenten också styrka med ett studentkort som laddats ner till en smarttelefon, men telefonen måste lämnas i de låsbara skåpen som finns i tentamensutrymmet eller där utanför.

Utrymmen enligt campus 

Tentamenutrymmen är öppna året runt, i enlighet med byggnadens öppettider (med vissa undantag).

Centrumcampus: 

 • Aleksandria (Fabiansgatan 28) 4:e våningen (16 platser). Det finns whiteboardtavlor för anteckningar i rummet. 
 • Aleksandria (Fabiansgatan 28) källarvåningen K133 (16 platser)
 • Porthania, 3. våningen, individuella arrangemang tentamensrum (2 rum, 2 platser). OBS. bara för studenter med rätt till individuella arrangemang! Instruktionen för att reservera individuella arrangemang tentamensrum: https://studies.helsinki.fi/instruktioner/artikel/specialarrangemang-vid-tentamina

Gumtäkt: Chemicum (A.I. Vir­ta­nens plats 1) sal A122 (12 platser).

 • Datorerna är utrustade med ritplattor och Paint and Xournal++ programmen. Läs vidare instruktioner för beräkningar och ritningar på förhand på finska eller på engelska
 • Del av datorerna har ytterligare programvara: Matlab, Geogebra, ChemDraw, Origin, R and R Studio.
 • Pennor och papper tillfälligtvis i rummet för att skissa svaren (papper kommer att förstöras efter tentan).

Vik

 • Biocenter 1 (Viks­bå­gen 9), sal 4107 (8 platser). Det finns whiteboardtavlor för anteckningar i rummet.
 • Info Centre Korona (Viksbågen 11) sal K1084 (6 platser). Förvaringsboxarna är utanför tentamensutrymmet och kräver ett smartkort (till exempel studentkort, Unisport-kort eller HRT busskort). Datorerna är utrustade med Wacom Cintiq ritplattor. Läs vidare instruktioner i förväg, om din tentamen innehåller ritning eller beräkning.

Vik (Biocenter 1, 4. våningen) individuella arrangemang tentamensrum (1 rum, 1 plats). OBS. bara för studenter med rätt till individuella arrangemang! En skanner för beräkningar och ritningar. Instruktionen för att reservera individuella arrangemang tentamensrum: https://studies.helsinki.fi/instruktioner/artikel/specialarrangemang-vid-tentamina

Mejlans: Biomedicum 2B (Stock­holms­ga­tan 8 B), sh15 (16 platser) se kartan

S:t Michel: Mikkelin yliopistokeskus, MUC (1 plats). 

Om du är intresserad av att avlägga tentamen i en annan högskolas tentamenslokal, se över avsnittet ”Anvisningar för HU:s studenter på tentamensbesök”.

Att besvara en tentamen

Video om att besvara tentamina (på engelska)

1. Leta upp rätt dator och gör så här:

 • Välj ikonen START EXAM på skrivbordet och logga in i programmet med ditt användarnamn.
 • Om du kommit i förtid måste du vänta på att tentamen börjar.
 • Tentamen startar automatiskt då din tentamenstid börjar.
 • Navigering. Tentamen innehåller en eller flera sektioner (ämnesområden) som var och en har en eller flera frågor. Kolla hur många sektioner och frågor tentamen har i högra kanten av tentamensvyn. Alla frågor från en sektion visas på samma sida. Du kan förflytta dig mellan sektionerna genom att använda listan nere i högra kanten eller med hjälp av de blå pilarna i nedre kanten.

2. Läs tentamens instruktioner.

3. Du kan besvara frågorna i vilken ordning som helst.

 • Vid behov kan du kolla svarssituationen genom att klicka på frågans rubrik.
 • Du kan fritt röra dig mellan sektionerna. Du kan alltså göra anteckningar på alla frågor och sedan precisera dina svar.
 • Programmet sparar automatiskt dina svar med en minuts mellanrum. Om du vill kan du också spara genom att klicka på ”Spara”.

4. Returnera tentamen genom att klicka på länken ”Spara och lämna in” till höger.

5. Bekräfta returneringen

 • Programmet visar dig ett svarsmeddelande och loggar ut dig.
 • När tentamenstiden tar slut returneras tentamen automatiskt om du inte har gjort det själv. Samtidigt loggas du ut.

6. Stäng webbläsarfönstret

Om du tvingas avbryta tentamen väljer du länken ”Avbryt tentamen” i högra kanten. En avbruten tentamen bedöms inte. Bekräfta avbrottet, stäng webbläsarfönstret och logga ut från datorn.

7. Starta om datorn och välj ikonen RESTART COMPUTER på skrivbordet.

Problemsituationer:

Tentamensutrymmena har instruktioner för problemsituationer. Om du inte kan avlägga tentamen genom att följa instruktionerna måste du avlägsna dig från utrymmet (att lämna utrymmet avslutar en redan påbörjad tentamen). Beskriv noggrant problemet och ta kontakt med någon av följande:

Efter tentamen

Du får ett e-postmeddelande när tentatorn har bedömt din tentamensprestation. Genom att logga in på Examinarium ser du dina helhetspoäng, tentamens vitsord och kort feedback. Ta kontakt med tentatorn om du vill se dina tentamenssvar.

Om bedömningsinformationen i Examinarium anger att examinationstypen är ”helprestation”, ska vitsord syns i Sisu dagen efter det att läraren har bedömt din tentamen. Kontrollera att ditt vitsord är registrerat på Sisu.
Om tentamen är markerad som ”delprestation” ingår vanligtvis andra obligatoriska inlämningsuppgifter i kursen. Därför registreras dessa vitsord inte automatiskt från Examinarium till Sisu. Studieperiodens slutliga vitsord registreras i Sisu senare.

Ge feedback för Examinarium-tentamen

 

Individuella arrangemang vid examinarium-tent

 

 • Om du har en rätt till extra tid i tentamen, var vänligt och ta kontakt med din tentatorn. Det är inte möjligt att ge tilläggstid i Examinarium, men tentatorn kan göra en personlig tentamen för dig som inhåller den extra tiden. Om tentamen med tilläggstid varar i mer än tre timmar är det möjligt att dela upp den i två tentamina eller tentatorn kan avlägga den någon annanstans än i Examinarium.
 • Om du rör dig med rullstol måste du i samband med bokningen försäkra dig om att utrymmet är tillgängligt för dig. Välj "Tillgänglighetskrav" och 
  "Pääsy pyörätuolilla" (Ingång med rullstol) när du väljer tentamens utrymme.  
 • Om du har än rätt till en assistent eller andra individuella arrangemang under tentamen, se efter sidan "Individuella arrangemang vid tentamenstillfällen". 

Anvisningar för HU:s studenter på tentamensbesök

Med tentamensbesök avses att du avlägger en tentamen vid din högskola i en annan högskolas EXAM-tentamenslokal (vid HU heter lokalen Examinarium). Innan du bokar en tentamenstid ska du läsa den här anvisningen för HU:s studenter på examensbesök och anvisningarna vid den högskola i vars lokaler du ämnar avlägga tentamen (tentamenslokalernas öppettider, tillträdesrätt o.d. högskolespecifika anvisningar) https://e-exam.fi/pa-svenska/tentamenbesok/.

Tentamensbesök lämpar sig inte för alla tentamina  

 • Utbudet av programvara varierar mellan högskolorna. Om du till exempel behöver Finlex för en tentamen, kan du inte avlägga den i andra lokaler än i K133 i Aleksandria. Tillgången till ritplattor och annan programvara ska du som student själv kontrollera och endast boka plats i en sådan lokal där det finns tillgång till sådan programvara som du behöver. Du får inte heller avlägga tentamen i lokaler där det finns tillgång till programvara som du inte får använda under tentamen.
 • Måluniversitetet är inte förpliktad att göra några ytterligare eller individuella arrangemang för besökaren.

Följ avbrotten i Examinarium på sidan Service breaks (universitetets blogg). Du kan boka tid för tentamen i en annan högskolas lokaler även för en sådan tidpunkt då det pågår ett avbrott i HU:s tentamenssystem. Det är dock inte möjligt att avlägga tentamen under ett avbrott, eftersom tentamen hämtas från HU:s system till den andra högskolans tentamenssystem.

Om du har rätt att avlägga examen vid flera högskolor ska du alltid göra bokningen i den högskolas Exam-system och logga in med ditt användarnamn vid den högskola vars tentamen du ska avlägga. HU:s tentamina bokas på adressen https://examinarium.helsinki.fi (välj tentamen och under ”tentamens utrymme” "Anmälan till tentamen vid en utomstående utbildningsorganisation"). I högskolans tentamenslokal loggar du in i Exam-systemet med ditt användarnamn vid HU.

Tentamensbesöket är nu inne i en testfas då vi samlar in respons och utvecklar praxis. Vi vill gärna ta del av dina erfarenheter.

Anvisningar för studenter som kommer på tentamensbesök.

Nådot att frågä om tentamensbesök? Vänligen kontakta ditt hemuniversitet.