Helsingfors universitets bibliotek

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Helsingfors universitets bibliotek erbjuder universitetets studenter lokaler och arbetsredskap för effektiva studier på alla fyra campus.  

När du behöver material för dina studier, t.ex. kursböcker, annan facklitteratur, vetenskapliga artiklar eller databaser, är Helsingfors universitets bibliotek det första stället du ska vända dig till. 

På bibliotekets webbplats kan du läsa om tjänsterna och hur du kan använda dem.

Biblioteksenheter

Du måste godkänna kakorna för marknadsföring för att se videon.

Helsingfors universitets bibliotek finns på universitetets alla fyra campus i Helsingfors: 

• Centrumcampus:  Helsingfors universitets huvudbibliotek, Kajsahuset, Fabiansgatan 30 

• Gumtäkt:  Campusbiblioteket i Gumtäkt, Gustaf Hällströms gata 2 

• Mejlans:  Campusbiblioteket i Mejlans, Terkko, Haartmansgatan 4 

• Vik:  Campusbiblioteket i Vik, Viksbågen 11 a 

 

Dessutom finns ett lärocenter på centrumcampus: 

• Lärocentret Aleksandria, Fabiansgatan 28 

 

Biblioteksenheterna och lärocentret på kartan.

Enheterna och lärocentret är i regel tillgänglighetsanpassade

Kontrollera bibliotekets dagliga öppettider på bibliotekets webbplats och bekanta dig med enheternas lokaler och tjänster med hjälp av våningskartorna.

Bekanta dig även med Nationalbiblioteket som är Finlands äldsta och mest omfattande vetenskapliga bibliotek samt en del av Helsingfors universitet.

Skaffa bibliotekskort

På alla biblioteksenheter vid Helsingfors universitet använder du Helka-bibliotekskortet för att låna böcker. Du kan skaffa antingen ett digitalt Helkakort eller ett traditionellt, fysiskt Helkakort.

Helkakortet fungerar också på några samarbetsHelkabibliotek utanför universitetet (Institutet för de inhemska språken, Museiverkets bibliotek, Finska Litteratursällskapet, Arbetarrörelsens bibliotek och Baltia-kirjasto). För att låna material från Nationalbibliotekets samlingar behöver du dock  ett nationalbibliotekskort.

Digitalt Helkakort

  1. Logga in i Studietjänsten med ditt Helsingfors universitets användarnamn och lösenord. Efter att ha loggat in kommer du att se ikonen Helkakortet i övre högra hörnet. I mobilversionen hittar du Helkakortet vid menyknappen.
  2. Tjänsten ledsagar dig att först logga in i Helkadatabasen för att aktivera din kundinformation. Efter att ha gjort detta kan du direkt ladda ditt Helkakort i Studietjänsten.
  3. Lägg till en PIN-kod och tryck på Spara. Ditt Helkakort kan användas genast.

Traditionellt Helkakort

  1. Aktivera din kundinformation i Helka-databasen genom att logga in med ditt Helsingfors universitets användarnamn.
  2. Bibliotekskortet kan hämtas från bibliotekets kundservice efter aktiveringen. Du kan hämta ditt kort från valfri Helsingfors universitetsbiblioteksenhet under kundservicetimmarna. Kom ihåg att ta med ett officiellt ID-kort.
  3. Kom ihåg att ställa in en PIN-kod i din kundinformation i Helka.  Du behöver den på bibliotekets utlåningsautomat.

Att reservera böcker, förnya lån och betala förseningsavgifter

När du har ett Helkakort kan du reservera böcker, förnya lån och vid behov också betala förseningsavgifter i Helka-databasen. Vänligen uppdatera inte dina kontaktuppgifter i Helka, eftersomm kontaktuppgifterna uppdateras automatiskt från Sisu. Om dina kontaktuppgifter ändras, se till att de är uppdaterade i Sisu. För närmare anvisningar, se sidan Uppdatering av kontakt- och personuppgifterna.

 

Hitta och låna böcker

Hitta kursböcker

Med hjälp av en sökning i Helka kan du lokalisera såväl tryckta som elektroniska kursböcker. I Helka ser du direkt var boken finns och om den är tillgänglig.  

Information om var boken finns  
(Hc=Kajsahuset, Hb=Vik, Hl=Mejlans, Hs=Gumtäkt) 

Kursböckernas lånetider varierar enligt bibliotek och titel: 14 eller 28 dygn, snabblån 2 dygn.  

För lån som återlämnas för sent tar biblioteket ut en förseningsavgift enligt den gällande prislistan.  

Låna böcker

När du lånar böcker, visa bibliotekskortet vid utlåningsautomaten eller vid kundservicedisken. Du visat ditt mobila bibliotekskort från webbläsaren i din mobila enhet. Du behöver inget bibliotekskort för e-böcker, logga bara in i Helka med ditt användarnamn vid universitetet.

Returnera böcker

Du kan lämna tillbaka material från biblioteken vid Helsingfors universitet till Kajsahuset, Gumtäkt, Mejlans eller Vik. Material från de övriga Helka anslutna campusen behöver returneras till respektive bibliotek från vilket materialet lånades.

Returneringen av material på universitetscampusen sker enklast genom att lämna av materialet i en returneringsautomat. På Kajsahuset och Gumtäkts bibliotekscampus finns även returneringsluckor för återlämning av material utanför bibliotekets öppettider. Observera att material som returneras i dessa luckor märks som returnerade först under bibliotekets nästkommande öppna dag.

Reservera böcker

Du kan göra reservationer på allt biblioteksmaterial i databasen Helka. Undantag för detta är korttidslån som inte kan reserveras alls och kursböcker som endast kan reserveras om alla exemplar är utlånade. Reservationer kan göras för såväl utlånat material som för publikationer som finns på plats i biblioteket.

Du hämtar och lånar materialet själv från reservationshyllan. Reserverat material kan enbart lånas med det kort som använts för reservationen.

Det kostar inget att göra reservationer, men en avgift tas ut för reservationer som inte avhämtas i tid. Om du inte behöver boken du reserverat, annullera reservationen i din kundinformation i Helka.

Läs e-material på distans

Helsingfors universitets bibliotek har skaffat behörigheter till en omfattande samling elektroniska böcker, tidskrifter och databaser. Instruktioner för användningen av e-böcker finns i E-boksguiden. E-tidskrifterna och e-böckerna är tillgängliga inom universitetets eduroam eller HelsinkiUni Guest nätverk. Studenter vid Helsingfors universitet har också möjlighet att fjärranvända e-tidskrifter och e-böcker. För fjärranslutning krävs it-behörighet för universitetets nätverk.

Närmare anvisningar för fjärranvändning med hjälp av Helka

Sök vetenskaplig information

Du måste godkänna kakorna för marknadsföring för att se videon.

Du kommer i gång med sökningen i Helka.  

  • Via sökning i samlingar kan du söka tryckta böcker, e-böcker, tidskrifter och databaser som har skaffats till Helka-biblioteken.  
  • Via artikelsökning hittar du dessutom internationella vetenskapliga artiklar.  

Allt material som Helsingfors universitets bibliotek skaffat för studenterna finns inte i Helka. Via guiden ResearchGuides kan du söka efter databaser som är centrala för just ditt vetenskapsområde.  

Du kan repetera grunderna i informationssökning med hjälp av webbmaterialet i  Studentens digitalkompetens

Lär dig informationssökning

Behöver du källor till ditt examensarbete? 

Du kan bredda ditt kunnande via bibliotekets nätkurs för informationssökning

Du kan också gå kurser i informationssökning och referenshantering på biblioteket. Undervisningen syftar till att effektivisera och stödja informationssökning för examensarbeten samt användning av referenshanteringsprogram. Kurserna ges oftast endast på finska och engelska.

Du kan se bibliotekets kursutbud

Kan du finska kan vi rekommendera Datanhallinnan perusopas, där du lär dig effektiv datahantering av ditt material.

Handledning i informationssökning

Biblioteket erbjuder handledning i informationssökning. Du får mer ut av handledningen om du tidigare har bekantat dig med informationssökning i samband med en nätkurs eller närundervisning som ordnas av biblioteket. 

Bibliotekets utrymmen och tjänster

Det finns olika sorters arbetsutrymmen vid lokalerna för Helsingfors universitetsbibliotek: grupparbetsrum, datorplatser och läsplatser för tysta studier på egen hand.  

Grupparbetsrum finns att använda i alla campusbibliotek.  Med ditt användarnamn vid universitetet kan du reservera ett grupparbetsrum i O365-kalendern för varje rum.  

 Lärocentret Aleksandria är försett med flest antal datorplatser. Med en nyckel för nattligt bruk kan du även studera där sent på kvällarna när biblioteken är stängda. 

När du studerar i biblioteket bör du ta hänsyn till andra biblioteksanvändare och följa bibliotekets spelregler.

Graduvagnar 

Som Helsingfors universitets studerande kan du låna en graduvagn av biblioteket. Med hjälp av vagnen kan man smidigt förvara och flytta de tillbehör och material man behöver i biblioteks lokaler. Det finns graduvagnar i alla bibliotekets enheter samt i lärocentren Aleksandria. Läs mer om graduvagnar på bibliotekets hemsida

Skriv ut, kopiera och skanna

På Helsingfors universitets bibliotek finns multifunktionsskrivare tillgängliga för alla kunder. Universitetsmedlemmar använder multifunktionsskrivare med ett personligt identifieringskort och övriga kunder använder tjänsten Print in City. Du hittar instruktioner för användningen av multifunktionsskrivarna på Helsingfors universitets webbsida.

Kontakta biblioteket

Kundtjänsten vid biblioteksenheterna hjälper dig gärna med alla frågor som rör användningen av biblioteket. 

Servicetelefonen har jour på biblioteken under kundtjänstens öppettider. 

Du kan ställa frågor om och ge respons på bibliotekets verksamhet och tjänster via chatten eller med en responsblankett

Följ biblioteket på FacebookTwitter @hulib och Instagram @helunilib