Uppdatering av kontakt- och personuppgifterna

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Adressändring

Om din adress ändras kan du själv göra ändringar i dina kontaktuppgifter på sidan Min profil i Sisu, eller meddela ändringen på Studentservicens serviceställe. Du kan göra adressändring på alla serviceställen. Närmare anvisningar för hur du ändrar dina kontaktuppgifter finns här.

När du gör adressändring i Sisu uppdateras även dina uppgifter hos Helsingfors universitets bibliotek. Studentkåren vid Helsingfors universitet får sina medlemmars adressuppgifter direkt från Sisu.

Kom ihåg att meddela dina nya kontaktuppgifter till SHVS. När du flyttar måste du göra en officiell flyttningsanmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och till Posten. Läs mer på Postens webbplats om hur du gör en flyttningsanmälan.

Namnändring eller ändrad personbeteckning

Ändringar som gäller namn eller personbeteckning ska alltid meddelas till Studentservicen i Kajsahuset personligen eller per e-post.

Du ska styrka ändringen med ett pass, körkort, officiellt identitetskort, ämbetsbetyg eller annat tillförlitligt dokument. Obs! Skicka inga intyg eller personuppgifter som okrypterad e-post. Om universitetet behöver intyg ber vi dig om dem, och samtidigt får du instruktioner för hur du skickar ett krypterat e-postmeddelande.