Uppdatering av kontakt- och personuppgifterna

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Adressändring

Om du byter adress kan du själv ändra dina kontaktuppgifter i WebOodi eller meddela ändringen till Studentservicen. Du kan göra adressändringen på alla serviceställen.

När du ändrar din adress i studieregistret så går ändringen automatiskt också till Helsingfors universitets bibliotek.

Kom även ihåg att meddela dina nya kontaktuppgifter till SHVS.

När du flyttar ska du också göra en officiell flyttanmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Posti. Läs mer om flyttanmälan på Postis webbsida.

Namnändring

En namnändring meddelas alltid till Studentservicen. Vid namnändring ska du uppvisa pass, körkort, ett officiellt ID-kort, ämbetsintyg eller en annan tillförlitlig utredning över ändringen. Du kan göra namnändringsanmälan på alla serviceställen. Notera, att du även måste meddela Helpdesk för att överföra uppgifterna till behörighetssystemet.