Hur kan jag delta och påverka?

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Universitetet är gemensamt för oss alla som studerar och arbetar här, och du ansvarar för din del för att universitetets verksamhet håller så hög nivå som möjligt. Det viktigaste är att du sköter dina egna uppgifter efter bästa förmåga, men du kan också göra mycket annat för att hjälpa till att göra ditt universitet till den bästa platsen för lärande och arbete.

Universitetet strävar efter högklassig verksamhet för att studenter och personal ska ha tid för sina viktigaste uppgifter: studier, undervisning och forskning. Universitetet har en egen kvalitetspolitik som man utgår från när verksamheten utvecklas. Genom att delta i handledningssituationer, responsenkäter, utvecklingssamtal och till exempel studentföreningars eller universitetets administrativa verksamhet på olika nivåer har du en mycket viktig roll för kvalitetsledning inom hela gemenskapens verksamhet. 

Studenterna har många kanaler som du kan använda för att få din röst hörd.

Var kan ja påverka?

I många av universitetets organ finns studentmedlemmar eller studentrepresentanter.  Hallopeder, eller studeranderepresentanter i förvaltningen, är student- eller studerandekårernas valda representanter till högskolornas organ. Du kan påverka som studentmedlem eller studentrepresentant i universitetets olika kollegiala organ, t.ex. kommittéer och beslutsorgan, i enlighet med universitetslagen eller universitets instruktion. Du kan t.ex. påverka som medlem i följande:

Du kan också påverka som medlem i följande:

  • en förening som är verksam under studentkåren eller dess utskott
  • en nationell eller internationell studentorganisation inom ditt utbildningsområde.

Läs mer om studentrepresentanter i universitetets organ i Halloped ansökningssystem och Studentkårens webbsidor. läs mer om Universitetets ledning och beslutsfattande på Flamma intranet.

Delta och påverka genom respons

Att ge respons och besvara olika enkäter är det enklaste sättet att dra sitt strå till stacken för att göra universitetet till en bättre plats för studier och arbete. Det finns många olika kanaler för att ge respons om olika saker.

Du kan ge respons t.ex. via följande kanaler:

Observera också responsknappen som finns nere på Studietjänsten. Du kan alltid använda knappen för att kommentera studentens elektroniska verktyg!