Kontaktuppgifter och studierådgivning | Öppna universitetet

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Studieutbud, anmälning och studiepraxis

Specialarrangemang

Tentamina

Ansökan till universitetet och öppna universitetsleden