Sammanställning av en studiehelhet | Öppna universitet

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

 

Du kan be om en sammanställning av en studiehelhet du slutfört, om du har slutfört alla kurser som ingår i den och de har införts i Helsingfors universitets studieförvaltningssystem och om du till exempel tänker ansöka om att få studera vid ett annat universitet/en annan högskola. Det är dock inte nödvändigt att sammanställa en studiehelhet.

Obs! Om du tänker söka till Helsingfors universitet via den öppna universitetsleden: Alla utbildningsprogram vid Helsingfors universitet förutsätter inte att studiehelheten sammanställs när du söker via den öppna universitetsleden. Kolla i antagningsgrunderna för utbildningsprogrammet om det krävs en sammanställning av studierna för den öppna universitetsleden. Antagningsgrunderna finns i tjänsten Studieinfo.

Så här ber du om sammanställning (vid behov)

  • Fyll i den elektroniska blanketten: Sammanställning av studiehelhet
  • Handläggningstiden för en begäran om sammanställning av en studiehelhet är cirka fyra veckor.
  • Du får ett meddelande till din e-post när studiehelheten har sammanställts och registrerats i Helsingfors universitets studieförvaltningssystem.
  • Om du är studerande för grundexamen vid Helsingfors universitet ska du följa instruktionerna för examensstuderande.

Observera även

  • Sammanställningen av en studiehelhet kan inte upplösas i efterhand.
  • I studiehelheten kan inte ingå studier som är äldre än tio år.
  • Om du vill kan du höja vitsordet för en enskild kurs som hör till en sammanställd  studiehelhet. Höjningen av vitsordet påverkar dock inte det helhetsvitsord som redan getts för den sammanställda studiehelheten. Bedömningen av studiehelheten ändras alltså inte på grund av den förhöjda prestationen, och helheten kan inte heller upplösas.