Kopior och översättningar av examensbevis

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Examensbevis utfärdas på svenska eller finska. Studentservicen som betjänar din fakultet ger ytterligare information om bevisets språk. Om du utexamineras från ett engelskspråkigt magisterprogram eller en engelskspråkig studieinriktning inom ett flerspråkigt magisterprogram, får du ditt examensbevis också på engelska.

Mer information om doktorsexamensbevis och översättningar hittar du på sidan Utexaminering och doktorsexamensbevis. Angående kopior av examensbevis så gäller de allmänna reglerna och anvisningarna på denna sida också doktorsexamensbevis.

På den här sidan

Kopior

Du kan få en officiell kopia av examensbeviset på samma språk som examensbeviset ursprungligen har utfärdats på. Kopian är avgiftsbelagd och kan beställas från studentservicen som betjänar din fakultet. Priset på officiella kopior är 10 euro/st.

Du kan även vid behov beställa en Diploma Supplement från studentservicen som betjänar din fakultet.

Nämn i din beställning åtminstone följande:

  • ditt fullständiga namn (också ditt namn för examensbeviset, om ditt namn har ändrats)
  • din födelsetid
  • examensdatum
  • examensbenämning

Betala kopian/kopiorna till konto:

Mottagare: Helsingfors Universitet
IBAN: FI58 5000 0120 3778 32.
Referens: 99113034

Om du betalar via en utländsk bank, använd följande uppgifter:

Mottagare: University of Helsinki
Bank: OP pankki, Gebhardinaukio 1, FI-00510 Helsinki, Finland
IBAN: FI58 5000 0120 3778 32
BIC (SWIFT): OKOYFIHH

All fakulteter except förutom humanistiska och teologiska fakulteten

Bifoga en kopia av inbetalningskvittot i din beställning och skicka den till din fakultets studentservice.

Humanistiska och teologiska fakulteten

Fyll i ansökningsblanketten och bifoga kvittot på betalningen när du skickar in din ansökan. En kopia av kvittot ska bifogas till ansökan om översättning.

Översättningar

Universitetet erbjuder inga översättningar av examensbevis, inte ens översättningar till finska, svenska eller engelska. Med ditt examensbevis får du en Diploma Supplement-bilaga för internationella sammanhang. Bilagan ger mer detaljerad information om innehållet i din examen på engelska. Därtill kan du beställa studieutdrag på finska, svenska eller engelska.

Om du trots allt behöver en översättning av ditt examensbevis är du tvungen att själv låta översätta beviset. Helsingfors universitet rekommenderar att du anlitar en auktoriserad translator för uppdraget.

De officiella namnen på ditt utbildningsprogram, din studieinriktning, studiehelheterna och studieavsnitten hittar du på studieprestationsutdraget på utdragets språk. Det är bra att ge studieprestationsutdragets språkversion till översättaren. Bekanta dig med studieprestationsutdrag och hur man beställer dem.

Om en internationell läroanstalt eller ackreditör kräver att Helsingfors universitet skickar översättningen av ditt examensbevis direkt till dem, gäller följande:

  • Du ska själv skaffa översättningen av en auktoriserad translator och leverera den till din fakultets studentservice.
  • Fakulteten bifogar ett intyg över att universitetet godkänner översättningen och skickar översättningen och intyget direkt till den utländska institution som har begärt dem.