Sisu är Helsingfors universitets nya studieförvaltningssystem | Öppna universitet

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

 

Helsingfors universitet har i slutet av maj tagit i bruk det nya studieförvaltningssystemet Sisu.

På grund av systemändringen kan det i början av juni förekomma stockning i studierådgivningen och registreringen av studieprestationer vid Öppna universitetet.

Sisu-instruktioner för studerande vid Öppna universitet

Som studerande vid Öppna universitetet behöver du i fortsättningen Sisu när du 

  • vill granska dina anmälningsuppgifter
  • vill veta vad ditt studentnummer är
  • vill kontrollera hur länge din studierätt gäller 

Närmare anvisningar: Uppgifter om den studerande 

Sisu-instruktioner för examensstuderande vid Helsingfors universitet

Om du är examensstuderande vid Helsingfors universitet och skulle vilja studera i Öppna Universitet, änmäla dig sä här: 

  • Lägg först till studieavsnittet i din studieplan om avsnittet ännu inte finns i studieplanen.
  • Välj sedan prestationssätt och undervisning vid Öppna universitetet.
  • Till sist instruerar Sisu dig att göra anmälan på Öppna universitetets kurssidan. 

Mer Sisu-information och anvisningar för examensstuderande vid Helsingfors universitet: Sisu-instruktioner för studerande