Uppgifter om den studerande | Öppna universitetet

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

 

 • Var hittar jag mitt studentnummer?
 • Hur kan jag granska mina uppgifter om studieprestationer?

På den här sidan finns information om dina egna uppgifter och dina studier. Vissa funktioner kräver att du loggar in med användarnamnet för Helsingfors universitet. Om du inte har ett giltigt användarnamn, vänligen kontakta öppna universitets studierådgivning

Person- och kontaktuppgifter

Om ditt namn ändras, kontakt: avoin-student@helsinki.fi.

Du kan visa och redigera din kontaktinformation i Helsingfors universitets studieförvaltningssystem Sisu:

 1. Logga in på Sisu med ditt användarnamn vid Helsingfors universitet.   
 2. Välj: Min profil 
 3. Välj: Personlig information
 4. Om nödvändig, redigera din information. Slutligen, spara dina ändringar.

Studentnummer

Du hittar ditt studentnummer i Helsingfors universitets studieförvaltningssystem Sisu i samband med dina egna uppgifter:  

 1. Logga in på Sisu med ditt användarnamn vid Helsingfors universitet.   
 2. Välj: Min profil 
 3. Välj: Personlig information

Anmälningsuppgifter

Du hittar uppgifter om dina anmälningar i Helsingfors universitets studieförvaltningssystem Sisu i samband med dina egna uppgifter: 

 1. Logga in på Sisu med ditt användarnamn vid Helsingfors universitet.   
 2. Välj: Min profil 
 3. Välj: Anmälningar 

Kvitto på betald studieavgift

Du får kvitto på betald studieavgift i ett automatiskt meddelande som skickas till din e-post efter att du anmält dig.

Studierätt

Studierätt innebär rätt att genomföra en viss kurs. Vid öppna universitetet beviljas studierätt för den tid som de studier som du har anmält dig till fortsätter.   

Du hittar uppgifter om din studierätt i universitetets studieförvaltningssystem Sisu i samband med dina egna uppgifter:  

 1. Logga in på Sisu med ditt användarnamn vid Helsingfors universitet.  
 2. Välj: Min profil 
 3. Välj: Studierätter 

Användarnamn vid Helsingfors universitet

I samband med att du anmäler dig beviljas du användarnamn och lösenord till Helsingfors universitets informationssystem. Användarnamnet skickas inte separat till dig, utan du får användarnamnet genom att aktivera det i god tid innan studierna inleds. Mer information och anvisningar om aktivering av användarnamnet: Användarnamn vid Helsingfors universitet

Du kan kolla uppgifterna om ditt anväindarnamn (t.ex. giltighetstid) på sidan Användarinformation (fi)   

E-postadressen helsinki.fi och andra digitala tjänster

Med Helsingfors universitets användarnamn kan du under din studietid använda bl.a. e-postadressen helsinki.fi och Microsoft Office 365-tjänster.

Du kan använda e-posten genom att logga in med Helsingfors universitets användarnamn och lösenord på adressen www.helsinki.fi/office365. Observera att alla meddelanden som gäller dina studier normalt skickas till e-postadressen helsinki.fi.

Mer och information och anvisningar: E-postadressen helsinki.fi och andra digitala tjänster

Webbaserade lärmiljön Moodle

I nästan alla öppna universitetsstudier används den webbaserade lärmiljön Moodle. Du kan logga in i Moodle med ditt användarnamn vid Helsingfors universitet via kursens kurssida. En del kurser har en kursnyckel som behövs vid den första inloggningen i Moodle. Tidpunkten för när Moodle öppnas och det eventuella behovet av kursnyckel anges på kurssidan. Mer information: Moodle 
 

Specialarrangemang

Som studerande vid öppna universitetet kan du vid behov få särskilt stöd i situationer och arrangemang som hänför sig till studierna. Du kan till exempel få mer tid för tentamen eller ta med dig en assistent.

För specialarrangemang ska du tillställa universitetet ett intyg av en läkare eller motsvarande specialist (t.ex. en psykolog, talterapeut eller fysioterapeut) av vilket behovet av specialarrangemang och grunden för dem framgår.

Mer information och närmare anvisningar: Specialarrangemang stöder studerande

Studieprestationer

Dina genomförda studier antecknas i Helsingfors universitets register över studieprestationer. Du kan granska dina studieprestationer i Min Studieinfo-tjänsten och i Helsingfors universitets studieförvaltningssystem Sisu.  

Obs! Öppna universitetets studierätter visas som pågående (”Prestationen icke slutförd”) i tjänsten Min studieinfo. Trots det är en godkänd studieprestation slutgiltig.

Ytterligare information och instruktioner:    

Tjänsten Mina sidor

Öppna universitetets tjänst Mina sidor har lagts ner i februari 2021.