Uppgifter om den studerande | Öppna universitetet

Person- och kontaktuppgifter

Det är viktigt att dina person- och kontaktuppgifter är uppdaterade. Om dina namn- eller kontaktuppgifter har ändrats efter dina tidigare studier eller ändras mitt under studierna, meddela om ändringarna till: avoin-student@helsinki.fi  

Studentnummer

Du kan kolla ditt studentnummer i WebOodi i samband med dina personuppgifter:

  • Logga in i WebOodi med ditt användarnamn vid Helsingfors universitetet.
  • I rullgardinsmenyn väljer du vid ditt namn: Personuppgifter 

Anmälningsuppgifter

Du hittar dina anmälningsuppgifter i WebOodi:

  • Logga in i WebOodi med ditt användarnamn vid Helsingfors universitetet.
  • Välj: Mina studier > Anmälningar.

Studierätt

Studierätt innebär rätt att genomföra en viss kurs. Vid Öppna universitetet beviljas studierätt för den tid de studier som du anmält dig till pågår.

Uppgifter om din studierätt finns i WebOodi i samband med dina personuppgifter:

  • Logga in i WebOodi med ditt användarnamn vid Helsingfors universitetet.
  • I rullgardinsmenyn väljer du vid ditt namn: Personuppgifter

Användarnamn vid Helsingfors universitet

Som studerande vid Öppna universitetet får du för din studietid användarnamn och lösenord till Helsingfors universitets datasystem. Du behöver användarnamn bl.a. när du loggar in i den webbaserade lärmiljön Moodle.

Användarnamnet ska aktiveras innan studierna inleds. Du kan kolla uppgifterna om ditt anväindarnamn (t.ex. giltighetstid) på sidan Användarinformation (fi)   

Mer information och anvisningar om aktivering av användarnamnet: Användarnamn vid Helsingfors universitet

E-postadressen helsinki.fi och andra digitala tjänster

Med Helsingfors universitets användarnamn kan du under din studietid använda bl.a. e-postadressen helsinki.fi och Microsoft Office 365-tjänster.

Du kan använda e-posten genom att logga in med Helsingfors universitets användarnamn och lösenord på adressen www.helsinki.fi/office365. Observera att alla meddelanden som gäller dina studier normalt skickas till e-postadressen helsinki.fi.

Mer och information och anvisningar: E-postadressen helsinki.fi och andra digitala tjänster

Webbaserade lärmiljön Moodle

På Nästan alla kurser vid Öppna universitetet används den webbaserade inlärningsmiljön Moodle. Du får länken till kursens Moodle och den kursnyckel du behöver första gången genom att logga in på kursens sida med ditt användarnamn vid Helsingfors universitet.

Mer och information och anvisningar:  

Specialarrangemang

Som studerande vid Öppna universitetet kan du vid behov få särskilt stöd i situationer och arrangemang som hänför sig till studierna. Du kan till exempel få mer tid för tentamen eller ta med dig en assistent.

För specialarrangemang ska du tillställa universitetet ett intyg av en läkare eller motsvarande specialist (t.ex. en psykolog, talterapeut eller fysioterapeut) av vilket behovet av specialarrangemang och grunden för dem framgår.

Mer information och närmare anvisningar: Arrangemang för studerande med specialbehov

Studieprestationer

De studier du genomfört antecknas i Helsingfors universitets register över studieprestationer. Du får ett meddelande till din e-post när din studieprestation har registrerats. Du kan se dina studieprestationer i tjänsten Min Studieinfo.

Mer information och anvisningar:  

Tjänsten Mina sidor

Öppna universitetets tjänst Mina sidor har lagts ner i februari 2021.