Sisu instruktion: Ansökan om separat godkännande

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Gör en ansökan om innehåll som kräver separat godkännande när det står ’kräver separat godkännande’ intill en helhet i eller en del av din studieplan. Ansökningar behandlas på studierådgivningens servicepunkt.

Observera dessa faktorer

 • Försäkra dig alltid först om att du håller på att redigera din primära studieplan innan du gör en ansökan.
 • Du kan endast göra ansökningar om innehållet i studieplanen som motsvarar din studierätt.

Ansöka om godkännande

Du kan ansöka om separat godkännande för en studiehelhet eller en del av studieplanen. I din studieplan visas detta som en del eller delar där det står ’Krävs separat godkännande’ intill rubriken. Så här ansöker du om separat godkännande:

 1. Gå till sidan Studiestruktur.
  Skärmdump av Sisus användargränssnitt.
 2. Se till så att du behandlar din primära studieplan.
 3. Klicka på studieplansdelens namn.
  Skärmdump av Sisus användargränssnitt.
 4. Gör dina val enligt instruktionerna i urvalshjälparen som öppnas till höger. Observera att studiehelheten måste uppfylla villkoren. Om du utexamineras under sommaren 2021, skriv in det i ansökans Motiveringar-fält. Då handläggs din ansökan så fort som möjligt. Klicka på Ansöka om godkännande för studiehelhet. Om knappen är grå, uppfyller ditt val inte villkoren. Korrigera dina val och försök på nytt. 
  Skärmdump av Sisus användargränssnitt.
 5. Texten ’ansökt om godkännande’ visas i studieplanen och i urvalshjälparen.
  Skärmdump av Sisus användargränssnitt.
 6. Ifall du utexamineras inom kort, skall du dessutom skicka ett e-postmeddelande till studentrådgivningen vid din fakultet. Rubricera e-postmeddelandet ”Student som utexamineras inom kort, lämnat studierelaterad ansökan i Sisu”. Berätta att meddelandet gäller ansökan om helhet som kräver separat godkännande.
 7. När ditt val har godkänts syns texten ’godkända’ eller ’villkorligt godkända’ vid studieplansdelen. Om godkännandet är villkorligt, ser du villkoren genom att klicka på 'Visa' i urvalshjälparen.
  Skärmdump av Sisus användargränssnitt.
 8. Du får ett meddelande om beslutet till startsidan i Sisu. Du hittar även meddelandet genom att klicka på Meddelanden-ikonen i form av en pratbubbla i den övre balken i Sisu.

Att annullera ansökan och avstå från godkännande

Annullera ansökan

En ansökan kan annulleras om det ännu inte har godkänts. 

 1. Öppna urvalshjälparen genom att klicka på den del av studieplanen för vilken du har gjort ansökan.
 2. Klicka på ’Visa’ intill texten ’Du har ansökt om godkännande’.
 3. Klicka på knappen Ångra ansökan nertill i popupfönstret.

Avstå från godkännande

Vid behov kan du avstå från att din ansökan godkänns.

 1. Öppna urvalshjälparen genom att klicka på den del av studieplanen för vilken du har gjort ansökan.
 2. Klicka på ’Visa’ intill texten ’Du har ansökt om godkännande’.
  Skärmdump av Sisus användargränssnitt.
 3. Klicka på knappen ’Avstå från godkännande’ nertill i popupfönstret. Bekräfta genom att klicka på Ja-knappen.