Språkcentrums undervisningsutbud i svenska

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Nedan hittar du Språkcentrums undervisningsutbud i svenska för läroplansperioden 2020-2023. Genom att klicka på kursnamnet hittar du kursbeskrivningar, undervisningsgrupper och tentamina. Undervisningsutbud för andra språken hittar du på sidan Språkcentrums språk- och undervisningsutbud.

Anmälningen till Språkcentrums kurser och tenter görs i Sisu.

Om du har frågor som gäller till exempel tillgodoräknande av kommunikations- och språkstudier eller anmälan till språkkurser, kontakta Språkcentrums studiebyrå. Om du behöver hjälp till exempel med att hitta lämpliga kurser eller att bedöma din utgångsnivå i ett språk, kontakta Språkcentrums lärartutorn.

Avancerade kurser

CEFR B2

KK-RUO417, På två språk (svenska - finska), en kurs i muntlig färdighet 2 (2 sp) (anordnas inte i läsår 2022–2023)

KK-RUO416 Avancerad svenska, Geografiska perspektiv på hållbarhet och risker i miljön och samhället (3 sp)

KK-RUO415 Yrkesinriktade självständiga studier i svenska (2 sp)

KK-RUO414 Skönlitteratur på egen hand (1 sp)

KK-RUO413 Avancerad skrivkurs i svenska (2 sp)

KK-RUO412 Kreativt skrivande (2 sp) (anordnas inte i läsår 2022–2023)

KK-RUO411 Avancerad svensk grammatik (2 sp)

KK-RUO410 Svenska på jobbet (2 sp)

KK-RUO409 Nordisk kultur (3 sp) (anordnas inte i läsår 2022–2023)

KK-RUO408 Diskutera mera D (1 sp) 

KK-RUO407 Diskutera mera C (1 sp) (anordnas inte i läsår 2022–2023)

KK-RUO406 Diskutera mera B (1 sp) (anordnas inte i läsår 2022–2023)

KK-RUO405 Diskutera mera A (1 sp)

KK-RUO404 Avancerad juristsvenska (2 sp)

KK-RUO403 Avancerad svenska, Global utveckling och miljö (3 sp)

KK-RUO402 Avancerad svenska, Skogsbruk runt Östersjön (2 sp)

KK-RUO401 Avancerad svenska, Universum nu (3 sp)

Kurser och prov som ingår i examensfordringarna

CEFR B1

Annorlunda inlärare vid alla fakulteter

KK-RUERI  Muntlig färdighet i andra inhemska språket, svenska (2 sp)

KK-RUKIRJ Skriftlig färdighet i andra inhemska språket, svenska (1 sp)

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten

KK-RUMAME Muntlig färdighet i andra inhemska språket, svenska (2 sp)

KK-RUKIRJ Skriftlig färdighet i andra inhemska språket, svenska (1 sp)

Bio- och miljövetenskapliga fakulteten

KK-RUBIYM Muntlig färdighet i andra inhemska språket, svenska (2 sp)

KK-RUKIRJ Skriftlig färdighet i andra inhemska språket, svenska (1 sp)

Farmaceutiska fakulteten

KK-RUFARM Muntlig färdighet i andra inhemska språket, svenska (2 sp)

KK-RUKIRJ Skriftlig färdighet i andra inhemska språket, svenska (1 sp)

Humanistiska fakulteten

KK-RUHUM Muntlig färdighet i andra inhemska språket, svenska (2 sp)

KK-RUKIRJ Skriftlig färdighet i andra inhemska språket, svenska (1 sp)

Juridiska fakulteten

KK-RUOIK Muntlig färdighet i andra inhemska språket, svenska  (2 sp)

KK-RUKIRJ Skriftlig färdighet i andra inhemska språket, svenska (1 sp)

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten

KK-RUMALU Muntlig färdighet i andra inhemska språket, svenska (2 sp)

KK-RUKIRJ Skriftlig färdighet i andra inhemska språket, svenska (1 sp)

Medicinska fakulteten

Psykologer och logopeder:

KK-RULAAK Muntlig färdighet i andra inhemska språket, svenska (2 sp)

KK-RUKIRJ Skriftlig färdighet i andra inhemska språket, svenska (1 sp)

Medicinare och odontologer:

KK-RULAAK1 Muntlig färdighet i andra inhemska språket, svenska (2 sp)

KK-RULAAK2 kriftlig färdighet i andra inhemska språket, svenska (1 sp)

Pedagogiska fakulteten

KK-RUKASV Muntlig färdighet i andra inhemska språket, svenska (2 sp)

KK-RUKIRJ Skriftlig färdighet i andra inhemska språket, svenska (1 sp)

Statsvetenskapliga fakulteten och Svenska social- och kommunalhögskolan

KK-RUVALT Muntlig färdighet i andra inhemska språket, svenska (2 sp)

KK-RUKIRJ Skriftlig färdighet i andra inhemska språket, svenska (1 sp)

Teologiska fakulteten

KK-RUTEOL Muntlig färdighet i andra inhemska språket, svenska (2 sp)

KK-RUKIRJ Skriftlig färdighet i andra inhemska språket, svenska (1 sp)

Veterinärmedicinska fakulteten

KK-RUELK Muntlig färdighet i andra inhemska språket, svenska (2 sp)

KK-RUKIRJ Skriftlig färdighet i andra inhemska språket, svenska (1 sp)

Förberedande kurser

CEFR A2

KK-RUO205 Repetera svenska (2 sp)

KK-RUO204 Nätrep - svensk grammatikrepetition på nätet (2 sp)

KK-RUO203 Aktivera din svenska (2 sp)

KK-RUO202 På två språk (svenska - finska), en kurs i muntlig färdighet 1 (2 sp) (anordnas inte i läsår 2022–2023)

Grund- och fortsättningskurser

CEFR B1

KK-RUO302 Fortsättningskurs i svenska 3 (3 sp) (anordnas inte i läsår 2022–2023)

KK-RUO301 Fortsättningskurs i svenska 2 (3 sp) (anordnas inte i läsår 2022–2023)

CEFR A2

KK-RUO201 Fortsättningskurs i svenska 1 (3 sp)

CEFR A1

KK-RUO101 Grundkurs i svenska 2 (3 sp)

Andra kurser

KK-RUO001 Grundkurs i svenska 1 (3 sp)

Språkcentrums studiehelheter i svenska språket

Studiehelheten omfattar 15 eller 25 studiepoäng. Kontrollera först de språkspecifika fordringarna för Språkcentrums studiehelheter och kontakta sedan läraren som ansvarar för studiehelheten. Du ska också kontakta den ansvariga läraren om du redan har tagit några kurser i ett språk och nu planerar att genomföra en hel studiehelhet i språket. Du gör också klokt i att kontakta den ansvariga läraren om din studieplan ändras under studiernas gång eller om du behöver råd i att välja språkkurser.

Läs mer om studiehelheter och läraren på sidan Språkcentrums studiehelheter som valfria studier.

KK-RUOK15 Studiehelheten nordiska språk och kulturer (15 sp)

KK-RUOK25 Studiehelheten nordiska språk och kulturer (25 sp)

Kurser i språk, kultur och kommunikation öppen för alla

KK-ENG404 Themes to Explore Culture (2 sp)

För att förstå oss själva måste vi förstå kultur; för att förstå kultur måste vi förstå oss själva. På kursen Themes to Explore Cuture, den ena av två sammanhängande kurser, närmar vi oss temat genom spel, diskussioner och interaktiva lektioner. Under kursen reflekterar vi både kring vilka vi är och hur kultur påverkar oss. För att kunna delta i kursen ska du ha avlagt de obligatoriska språkstudierna i främmande språk som ingår i kandidatexamen. Även om vi rekommenderar att avlägga denna kurs före kursen Tools for Understanding Culture är det möjligt att avlägga kurserna i valfri ordning eller bara välja den ena.

KK-ENG403 Tools for Understanding Culture (2 sp)

Kultur kan framstå som något abstrakt och även tillfälligt. På kursen Tools for Understanding Culture, den andra av två sammanhängande kurser, har vi som mål att betrakta och förstå kultur som en rad olika dimensioner. Kursen består av projektarbete, interaktiva lektioner samt ledd reflektion. För att kunna delta i kursen ska du ha avlagt de obligatoriska språkstudierna i främmande språk som ingår i kandidatexamen. Även om vi rekommenderar att du avlägger först kursen Themes to Explore Culture är det möjligt att avlägga kurserna i valfri ordning eller bara välja den ena.