Kielikeskuksen opetustarjonta: ruotsi

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Alla näet Kielikeskuksen ruotsin opetustarjonnan opetussuunnitelmakaudella 2020-2023. Opintojakson nimeä klikkaamalla löydät opintojaksokuvaukset, opetusryhmät ja tentit. Muiden kielten opetustarjonnan löydät sivulta Kielikeskuksen kieli- ja opetustarjonta.

Kielikeskuksen kursseille ja kokeisiin ilmoittaudutaan Sisussa.

Mikäli sinulla on kysyttävää esimerkiksi aiempien kieliopintojen hyväksilukemisesta tai ilmoittautumisista, ota yhteyttä Kielikeskuksen opiskelijaneuvontaan. Mikäli tarvitset neuvoja esimerkiksi oman kielitaitosi tason arvioimisessa tai sinulle sopivan kielikurssin valitsemisessa, ole yhteydessä Kielikeskuksen opettajatuutoreihin.

Tutkintoon kuuluvat kurssit ja kokeet

Toisen kotimaisen kielen suoritus koostuu kahdesta osasta: suullinen taito (2 op) ja kirjallinen taito (1 op). Ruotsin kirjallinen taito suoritetaan ruotsin suullisen taidon kurssin yhteydessä. Ruotsin suullinen ja kirjallinen taito arvioidaan ja rekisteröidään erikseen.

Kurssin sijasta ruotsin kielen taidon voi osoittaa korvaavalla kokeella.

Muistathan tehdä ruotsin lähtötasotestin ennen kuin ilmoittaudut ruotsin kurssille. Testi ohjaa sinua valitsemaan oikeantasoisen ruotsin kurssin. Kirjaudu testiin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Alla lähtötasotestin pistemäärän mukaiset suositukset:

  • Alle 27 pistettä: Osallistu valmentavalle kurssille (A2) tai kertaa ruotsia itsenäisesti.
  • 27 pistettä tai enemmän: Osallistu tiedekuntasi tutkintoon kuuluvalle kurssille.

Jos saat tasotestistä korkean pistemäärän ja olet perehtynyt tai olet valmis perehtymään itsenäisesti oman alasi keskeiseen sanastoon, voit harkita toisen kotimaisen kielen kurssin suorittamista korvaavalla kokeella. Korvaavaa koetta suositellaan, jos olet hankkinut kurssilla vaadittavat taidot muulla tavoin (esim. työelämässä, opiskelemalla Ruotsissa tai olet kaksikielinen, mutta koulusivistyskielesi on suomi). Ota yhteyttä vastuuopettajaan ennen koetta.

CEFR B1

Kaikkien tiedekuntien erilaiset oppijat

KK-RUERI Toisen kotimaisen kielen suullinen taito, ruotsi (2 op)

KK-RUKIRJ Toisen kotimaisen kielen kirjallinen taito, ruotsi (1 op)

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

KK-RUBIYM Toisen kotimaisen kielen suullinen taito, ruotsi (2 op)

KK-RUKIRJ Toisen kotimaisen kielen kirjallinen taito, ruotsi (1 op)

Eläinlääketieteellinen tiedekunta

KK-RUELK Toisen kotimaisen kielen suullinen taito, ruotsi (2 op)

KK-RUKIRJ Toisen kotimaisen kielen kirjallinen taito, ruotsi (1 op)

Farmasian tiedekunta

KK-RUFARM Toisen kotimaisen kielen suullinen taito, ruotsi (2 op)

KK-RUKIRJ Toisen kotimaisen kielen kirjallinen taito, ruotsi (1 op)

Humanistinen tiedekunta

KK-RUHUM Toisen kotimaisen kielen suullinen taito, ruotsi (2 op)

KK-RUKIRJ Toisen kotimaisen kielen kirjallinen taito, ruotsi (1 op)

Kasvatustieteellinen tiedekunta

KK-RUKASV Toisen kotimaisen kielen suullinen taito, ruotsi (2 op)

KK-RUKIRJ Toisen kotimaisen kielen kirjallinen taito, ruotsi (1 op)

Lääketieteellinen tiedekunta

Psykologian ja logopedian koulutusohjelmat:

KK-RULAAK Toisen kotimaisen kielen suullinen taito, ruotsi (2 op)

KK-RUKIRJ Toisen kotimaisen kielen kirjallinen taito, ruotsi (1 op)

Lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmat:

KK-RULAAK1 Toisen kotimaisen kielen suullinen taito, ruotsi (2 op)

KK-RULAAK2 Toisen kotimaisen kielen kirjallinen taito, ruotsi (1 op)

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

KK-RUMAME Toisen kotimaisen kielen suullinen taito, ruotsi (2 op)

KK-RUKIRJ Toisen kotimaisen kielen kirjallinen taito, ruotsi (1 op)

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

KK-RUMALU Toisen kotimaisen kielen suullinen taito, ruotsi (2 op)

KK-RUKIRJ Toisen kotimaisen kielen kirjallinen taito, ruotsi (1 op)

Oikeustieteellinen tiedekunta

KK-RUOIK Toisen kotimaisen kielen suullinen taito, ruotsi (2 op)

KK-RUKIRJ Toisen kotimaisen kielen kirjallinen taito, ruotsi (1 op)

Teologinen tiedekunta

KK-RUTEOL Toisen kotimaisen kielen suullinen taito, ruotsi (2 op)

KK-RUKIRJ Toisen kotimaisen kielen kirjallinen taito, ruotsi (1 op)

Valtiotieteellinen tiedekunta ja Svenska social- och kommunalhögskolan

KK-RUVALT Toisen kotimaisen kielen suullinen taito, ruotsi (2 op)

KK-RUKIRJ Toisen kotimaisen kielen kirjallinen taito, ruotsi (1 op)

Alkeis- ja jatkotason kurssit

CEFR B1

KK-RUO302 Ruotsin jatkokurssi 3 (3 op) (ei järjestetä lukuvuonna 2021–2022)

KK-RUO301 Ruotsin jatkokurssi 2 (3 op) (ei järjestetä lukuvuonna 2021–2022)

CEFR A2

KK-RUO201 Ruotsin jatkokurssi 1 (3 op) (ei järjestetä lukuvuonna 2021–2022)

CEFR A1

KK-RUO101 Ruotsin alkeiskurssi 2 (3 op)

Muut kurssit

KK-RUO001 Ruotsin alkeiskurssi 1 (3 op)

Kielikeskuksen ruotsin opintokokonaisuudet

Opintokokonaisuus on laajuudeltaan 15 tai 25 opintopistettä, ja se voi muodostua Kielikeskuksen ja sen yhteistyötahojen (Helsingin yliopiston koulutusohjelmat, muut yliopistot) tarjoamista kursseista sekä ulkomaisissa yliopistoissa suoritetuista kieliopinnoista. Muualla suoritettujen kieli- ja kulttuuriopintojen osuus voi olla enintään 60 % opintokokonaisuudesta.

Tarkista ensin Kielikeskuksen opintokokonaisuuksien kielikohtaiset vaatimukset ja ota sen jälkeen yhteyttä kokonaisuuden vastuuopettajaan. Jos olet jo aloittanut kielen opinnot ja haluaisit tehdä niistä opintokokonaisuuden, ota myös tällöin yhteyttä vastuuopettajaan. Vastuuopettajaan on hyvä olla yhteydessä myös, jos opintosuunnitelmasi muuttuu opintojesi aikana ja aina, kun tarvitset neuvoja kielikurssien valinnassa.

Lisätietoa ja vastuuopettajan löydät sivulta Kielikeskuksen kielten opintokokonaisuudet valinnaisina opintoina

KK-RUOK15 Studiehelheten nordiska språk och kulturer - Kielikeskuksen pohjoismaisten kielten ja kulttuurien opintokokonaisuus (15 op)

KK-RUOK25 Studiehelheten nordiska språk och kulturer - Kielikeskuksen pohjoismaisten kielten ja kulttuurien opintokokonaisuus (25 op)

Kaikille avoimet kieleen, kulttuuriin ja kommunikaatioon liittyvät kurssit

KK-ENG404 Themes to Explore Culture (2 op)

Ymmärtääksemme itseämme meidän tulee ymmärtää kulttuuria; ymmärtääksemme kulttuuria meidän tulee ymmärtää itseämme. Kurssilla Themes to Explore Culture, yhdellä toisiinsa liittyvistä kahdesta kurssista, lähestymme aihetta pelien, keskustelujen ja interaktiivisten sessioiden kautta. Kurssin aikana reflektoimme sekä sitä, keitä olemme että sitä, miten kulttuuri vaikuttaa meihin. Osallistuaksesi kurssille sinulla tulee olla kandivaiheen vieraan kielen tutkintovaatimus suoritettuna. Vaikka suosittelemme kurssin käymistä kurssia Tools for Understanding Culture ennen, voit käydä kurssit myös eri järjestyksessä tai käydä niistä vain toisen.

KK-ENG403 Tools for Understanding Culture (2 op)

Kulttuuri on käsitteenä abstrakti ja jopa satunnainen. Kurssilla Tools for Understanding Culture, yhdellä toisiinsa liittyvistä kahdesta kurssista, pyrimme selvittämään kulttuuria ja ymmärtämään sitä erilaisina ulottuvuuksina. Kurssi koostuu projektityöskentelystä, interaktiivisista sessioista ja ohjatusta reflektoinnista. Osallistuaksesi kurssille sinulla tulee olla kandivaiheen vieraan kielen tutkintovaatimus suoritettuna. Vaikka suosittelemme kurssin käymistä kurssin Themes to Explore Culture jälkeen, voit käydä kurssit myös eri järjestyksessä tai käydä niistä vain toisen.