Språkintyg

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Om du har avlagt de språkstudier som fordras för examen på Språkcentrums kurser eller med utbytbara prov innan du börjar utbytet, räcker i allmänhet ett studieprestationsutdrag som fås på universitetets serviceställen för studeranderådgivning som intyg över språkkunskapen.

Om det därtill behövs ett separat språkintyg, ta kontakt med Språkcentrum.

Språkcentrums språkintyg

Språkcentrum utfärdar språkintyg till studerande som är närvarande vid Helsingfors universitet och söker till internationellt studerande- eller arbetspraktikutbyte och av vilka utbytesuniversitetet fordrar ett separat intyg över språkkunskaper. OBS! Språkcentrum ger inte intyg över språkkunskaper till huvudämnesstuderande i språk.

Språkläraren bedömer språkkunskaperna och skriver språkintyget. Det är möjligt att få intyg om språken i alla de språk som erbjuds vid Språkcentrum.

Du kan skriva ut  den europeiska referensramens färdighetsnivåer och bifoga till språkintyget.

Obs! På grund av att provet är begränsat till omfattning och innehåll kan språkintyget inte ersätta den studieprestation (kurs/ersättande prov) i ett främmande språk som krävs för examen.

Språkcentrum utfärdar inga språkintyg för arbets- eller stipendieansökan. För dessa ändamål kan universitetets officiella studieprestationsutdrag användas eller efter utexamineringen ett examensintyg.

Spåkintyg i arabiska

Språkintyg över dina kunskaper i arabiska får du av läraren på din kurs.

Gör så här när du behöver ett språkintyg:

•    Skriv ett mejl till läraren och kom överens om ett möte (Obs. Detta gäller bara de studeranden som har varit på Språkcentrums kurser i arabiska).
•    Ta med alla intyg över dina språkkunskaper till mottagningen.
•    Reservera ungefär en halv timme för eventuell testning.

Det tar minst två veckor innan du får intyget.

Språkintyg i engelska

If you need a language certificate as part of your application to an exchange programme or exchange university, you may ask a Language Centre English teacher to test you. Due to the limited and specific nature of the test given, the language certificate provided for the purpose of academic exchange programmes cannot be used to claim exemption from the compulsory language requirements of the university degree.

In order to guarantee that you get your certificate in time,

  • contact a teacher that has taught you
  • if you have taken no courses at the Language Centre, your teacher no longer teaches at the Language Centre, you do not remember the teacher’s name or if you have passed an Exemption Test, contact the faculty coordinator
  • make sure that you contact the teacher no later than two weeks before the application deadline
  • write your email in English
  • explain in your message what kind of certificate you need (e.g. a form to be filled in, a free-form) and what skills need to be tested (reading, writing, speaking, listening). In addition, indicate when your application is due.

When contacting a teacher students should indicate:

  1. their student number
  2. their faculty
  3. if they have taken a course, when they took the course, and the code for that course
  4. any deadlines they have

The Language Centre is not responsible for TOEFL, IELTS or Cambridge Certificate testing.

Språkintyg i spanska

Språkintyg över dina kunskaper i spanska får du av läraren på din kurs. Om du inte har varit på Språkcentrums kurser (eller läraren på din kurs ger inga språkintyg) , kontakta spanska lärare  Gonzalo Hernandez Reyes.

Gör så här när du behöver ett språkintyg:

•    Skriv ett mejl till läraren och kom överens om ett möte.
•    Ta med alla intyg över dina språkkunskaper till mottagningen.
•    Reservera ungefär en halv timme för eventuell testning.

Det tar minst två veckor innan du får intyget.

Språkintyg över kunskaper i finska

De studier i andra inhemska språket (finska eller svenska) som ingår i lägre eller högre högskoleexamen motsvarar de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda. Inget annat officiellt språkintyg behövs.

Om du har avlagt dessa studier vid Helsingfors universitets språkcentrum och behöver ett språkintyg innan du tar examen, kan du visa dina kunskaper med universitetets officiella studieprestationsutdrag. Om du inte har avlagt studierna i andra inhemska språket och vill delta i ett ersättande prov, ta kontakt med läraren i finska.

För praktikantplatser vid Utrikesministeriet behövs inget särskilt språkintyg. Det räcker med ett utdrag ur universitetets studieprestationsregister.

Språkintyg i italienska

Språkintyg över dina kunskaper i italienska får du av läraren på din kurs. Om du inte har varit på Språkcentrums kurser (eller läraren på din kurs ger inga språkintyg), kontakta italienska läraren Sari Meurman.

Gör så här när du behöver ett språkintyg:

•    Skriv ett mejl till läraren och kom överens om ett möte.
•    Ta med alla intyg över dina språkkunskaper till mottagningen.
•    Reservera ungefär en halv timme för eventuell testning.

Det tar minst två veckor innan du får intyget.

Språkintyg i japanska

Språkintyg över dina kunskaper i japanska får du av läraren på din kurs.

Gör så här när du behöver ett språkintyg:

•    Skriv ett mejl till läraren och kom överens om ett möte (Obs. Detta gäller bara de studeranden som har varit på Språkcentrums kurser i japanska).
•    Ta med alla intyg över dina språkkunskaper till mottagningen.
•    Reservera ungefär en halv timme för eventuell testning.

Det tar minst två veckor innan du får intyget.

Språkintyg i kinesiska

Språkintyg över dina kunskaper i kinesiska får du av läraren på din kurs.

Gör så här när du behöver ett språkintyg:

•    Skriv ett mejl till läraren och kom överens om ett möte (Obs. Detta gäller bara de studeranden som har varit på Språkcentrums kurser i kinesiska).
•    Ta med alla intyg över dina språkkunskaper till mottagningen.
•    Reservera ungefär en halv timme för eventuell testning.

Det tar minst två veckor innan du får intyget.

Språkintyg i portugisiska

Språkintyg över dina kunskaper i portugisiska får du av läraren på din kurs.

Gör så här när du behöver ett språkintyg:

•    Skriv ett mejl till läraren och kom överens om ett möte (Obs. Detta gäller bara de studeranden som har varit på Språkcentrums kurser i portugisiska).
•    Ta med alla intyg över dina språkkunskaper till mottagningen.
•    Reservera ungefär en halv timme för eventuell testning.

Det tar minst två veckor innan du får intyget.

Språkintyg i franska

Språkintyg över dina kunskaper i franska får du i första hand av läraren på din kurs. Läraren utan mottagningstid ger dock inga intyg. I fall du du inte har varit på Språkcentrums kurser (eller läraren på din kurs ger inga språkintyg), kan du kontakta följande läraren:

Gör så här när du behöver ett språkintyg:

•    Skriv ett mejl till läraren och kom överens om ett möte.
•    Ta med alla intyg över dina språkkunskaper till mottagningen.
•    Reservera ungefär 30-45 minuter för eventuell testning.

Det tar minst två veckor innan du får intyget.

Språkintyg i svenska

De studier i andra inhemska språket (finska eller svenska) som ingår i lägre eller högre högskoleexamen motsvarar de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda. Inget annat officiellt språkintyg behövs.

Om du har avlagt dessa studier vid Helsingfors universitets språkcentrum och behöver ett språkintyg innan du tar examen, kan du visa dina kunskaper med universitetets officiella studieprestationsutdrag. Om du inte har avlagt studierna i andra inhemska språket och vill delta i ett ersättande prov, ta kontakt med läraren i den lärare i svenska som koordinerar undervisningen för din fakultet.

Språkintyg i tyska

Språkintyg över dina kunskaper i tyska får du av läraren på din kurs. Om du inte har varit på Språkcentrums kurser, kontakta tyska läraren Christian Niedling.

Gör så här när du behöver ett språkintyg:

•    Skriv ett mejl till läraren och kom överens om ett möte.
•    Ta med alla intyg över dina språkkunskaper till mottagningen.
•    Reservera ungefär en halv timme för eventuell testning.

Det tar minst två veckor innan du får intyget.

Språkintyg i danska

Språkintyg över dina kunskaper i danska får du av läraren på din kurs.

Gör så här när du behöver ett språkintyg:

•    Skriv ett mejl till läraren och kom överens om ett möte (Obs. Detta gäller bara de studeranden som har varit på Språkcentrums kurser i danska).
•    Ta med alla intyg över dina språkkunskaper till mottagningen.
•    Reservera ungefär en halv timme för eventuell testning.

Det tar minst två veckor innan du får intyget.

Språkintyg i ryska

Gör så här när du behöver ett språkintyg:

•    Skriv ett mejl till Marjatta Alestalo eller Heidi Mäkäläinen. Språkintyg över dina kunskaper i ryska får du av läraren på din kurs. Läraren som inte har mottagningstid, ger inga språkintyg.
•    Ta med alla intyg över dina språkkunskaper till mottagningen.
•    Reservera ungefär en halv timme för eventuell testning.

Det tar minst två veckor innan du får intyget.

Språkintyg i estniska

Språkintyg över dina kunskaper i estniska får du av läraren på din kurs.

Gör så här när du behöver ett språkintyg:

•    Skriv ett mejl till läraren och kom överens om ett möte (Obs. Detta gäller bara de studeranden som har varit på Språkcentrums kurser i estniska).
•    Ta med alla intyg över dina språkkunskaper till mottagningen.
•    Reservera ungefär en halv timme för eventuell testning.

Det tar minst två veckor innan du får intyget.