Kielikeskuksen opetustarjonta: englanti

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Alla näet Kielikeskuksen englannin opetustarjonnan opetussuunnitelmakaudella 2020-2023. Opintojakson nimeä klikkaamalla löydät opintojaksokuvaukset, opetusryhmät ja tentit. Muiden kielten opetustarjonnan löydät sivulta Kielikeskuksen kieli- ja opetustarjonta.

Kielikeskuksen kursseille ja kokeisiin ilmoittaudutaan Sisussa.

Mikäli sinulla on kysyttävää esimerkiksi aiempien kieliopintojen hyväksilukemisesta tai ilmoittautumisista, ota yhteyttä Kielikeskuksen opiskelijaneuvontaan. Mikäli tarvitset neuvoja esimerkiksi oman kielitaitosi tason arvioimisessa tai sinulle sopivan kielikurssin valitsemisessa, ole yhteydessä Kielikeskuksen opettajatuutoreihin.

Tutkinnon vieraaksi kieleksi soveltuvat kurssit ja kokeet

Nämä kurssit ja kokeet täyttävät kandidaatin tutkinnon vieraan kielen (4 op) vaatimuksen kokonaan / osittain.

Mikäli tutkinnostasi puuttuu 2 opintopisteen vieraan kielen (englanti) suoritus, voit suorittaa sen tiedekuntasi 2 opintopisteen kurssilla tai suorittamalla 2 opintopistettä tiedekuntasi kurssin ALMS-ryhmässä.

CEFR B2

Kaikkien tiedekuntien opiskelijoille

KK-ENKAIKKI Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 op)

KK-ENERI Kaikkien tiedekuntien erilaiset oppijat (4 op)

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

KK-ENBIYM Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 op)

KK-ENKAIKKI Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 op)

KK-ENERI Kaikkien tiedekuntien erilaiset oppijat (4 op)

ALMS:

KK-ENMALU Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 op)

Eläinlääketieteellinen tiedekunta

KK-ENELK1 Academic and Professional Communication in English 1 (2 op)

KK-ENELK2 Academic and Professional Communication in English 2 (2 op)

KK-ENKAIKKI Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 op)

KK-ENERI Kaikkien tiedekuntien erilaiset oppijat (4 op)

Korvaava koe:

KK-ENELK Academic and Professional Communication in English Exemption Test (4 op)

Farmasian tiedekunta

KK-ENFARM1 Academic and Professional Communication in English 1 (2 op)

KK-ENFARM2 Academic and Professional Communication in English 2 (2 op)

KK-ENKAIKKI Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 op)

KK-ENERI Kaikkien tiedekuntien erilaiset oppijat (4 op)

Korvaava koe:

KK-ENFARM Academic & Professional Communication in English 1 & 2 (4 op)

Humanistinen tiedekunta

KK-ENHUM Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 op)

KK-ENHUM1 Academic and Professional Communication in English 1 (2 op)

KK-ENHUM2 Academic and Professional Communication in English 2 (2 op)

KK-ENKAIKKI Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 op)

KK-ENERI Kaikkien tiedekuntien erilaiset oppijat (4 op)

Kasvatustieteellinen tiedekunta

KK-ENKASV Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 op)

KK-ENKAIKKI Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 op)

KK-ENERI Kaikkien tiedekuntien erilaiset oppijat (4 op)

Lääketieteellinen tiedekunta

Psykologian ja logopedian koulutusohjelmat:

KK-ENLAAK Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 op)

KK-ENKAIKKI Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 op)

KK-ENERI Kaikkien tiedekuntien erilaiset oppijat (4 op)

Lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmat:

KK-ENLAAK1 Academic and Professional Communication in English 1 (2 op)

KK-ENLAAK2 Academic and Professional Communication in English 2 (2 op)

KK-ENKAIKKI Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 op)

KK-ENERI Kaikkien tiedekuntien erilaiset oppijat (4 op)

Korvaava koe (psykologia, logopedia, lääketiede, hammaslääketiede):

KK-ENLAAK Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 op)

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

KK-ENMAME Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 op)

KK-ENMAME1 Academic and Professional Communication in English 1 (2 op)

KK-ENMAME2 Academic and Professional Communication in English 2 (2 op)

KK-ENKAIKKI Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 op)

KK-ENERI Kaikkien tiedekuntien erilaiset oppijat (4 op)

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

KK-ENMALU Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 op)

KK-ENMALU1 Academic and Professional Communication in English 1 (2 op)

KK-ENMALU2 Academic and Professional Communication in English 2 (2 op)

KK-ENKAIKKI Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 op)

KK-ENERI Kaikkien tiedekuntien erilaiset oppijat (4 op)

Oikeustieteellinen tiedekunta

KK-ENOIK Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 op)

KK-ENOIK1 Academic and Professional Communication in English 1 (2 op)

KK-ENOIK2 Academic and Professional Communication in English 2 (2 op)

KK-ENKAIKKI Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 op)

KK-ENERI Kaikkien tiedekuntien erilaiset oppijat (4 op)

Teologinen tiedekunta

KK-ENTEOL Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 op)

KK-ENKAIKKI Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 op)

KK-ENERI Kaikkien tiedekuntien erilaiset oppijat (4 op)

Valtiotieteellinen tiedekunta ja Svenska social- och kommunalhögskolan

KK-ENVALT Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 op)

KK-ENKAIKKI Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 op)

KK-ENERI Kaikkien tiedekuntien erilaiset oppijat (4 op)

Kielikeskuksen englannin opintokokonaisuudet

Opintokokonaisuus on laajuudeltaan 15 tai 25 opintopistettä, ja se voi muodostua Kielikeskuksen ja sen yhteistyötahojen (Helsingin yliopiston koulutusohjelmat, muut yliopistot) tarjoamista kursseista sekä ulkomaisissa yliopistoissa suoritetuista kieliopinnoista. Muualla suoritettujen kieli- ja kulttuuriopintojen osuus voi olla enintään 60 % opintokokonaisuudesta.

Tarkista ensin Kielikeskuksen opintokokonaisuuksien kielikohtaiset vaatimukset ja ota sen jälkeen yhteyttä kokonaisuuden vastuuopettajaan. Jos olet jo aloittanut kielen opinnot ja haluaisit tehdä niistä opintokokonaisuuden, ota myös tällöin yhteyttä vastuuopettajaan. Vastuuopettajaan on hyvä olla yhteydessä myös, jos opintosuunnitelmasi muuttuu opintojesi aikana ja aina, kun tarvitset neuvoja kielikurssien valinnassa.

Lisätietoa ja vastuuopettajan löydät sivulta Kielikeskuksen kielten opintokokonaisuudet valinnaisina opintoina.

KK-ENOK15 Language Centre Programme in Advanced Academic and Professional English - Kielikeskuksen englannin opintokokonaisuus (15 op)

KK-ENOK25 Language Centre Programme in Advanced Academic and Professional English - Kielikeskuksen englannin opintokokonaisuus (25 op)

Kaikille avoimet kieleen, kulttuuriin ja kommunikaatioon liittyvät kurssit

KK-ENG404 Themes to Explore Culture (2 op)

Ymmärtääksemme itseämme meidän tulee ymmärtää kulttuuria; ymmärtääksemme kulttuuria meidän tulee ymmärtää itseämme. Kurssilla Themes to Explore Culture, yhdellä toisiinsa liittyvistä kahdesta kurssista, lähestymme aihetta pelien, keskustelujen ja interaktiivisten sessioiden kautta. Kurssin aikana reflektoimme sekä sitä, keitä olemme että sitä, miten kulttuuri vaikuttaa meihin. Osallistuaksesi kurssille sinulla tulee olla kandivaiheen vieraan kielen tutkintovaatimus suoritettuna. Vaikka suosittelemme kurssin käymistä kurssia Tools for Understanding Culture ennen, voit käydä kurssit myös eri järjestyksessä tai käydä niistä vain toisen.

KK-ENG403 Tools for Understanding Culture (2 op)

Kulttuuri on käsitteenä abstrakti ja jopa satunnainen. Kurssilla Tools for Understanding Culture, yhdellä toisiinsa liittyvistä kahdesta kurssista, pyrimme selvittämään kulttuuria ja ymmärtämään sitä erilaisina ulottuvuuksina. Kurssi koostuu projektityöskentelystä, interaktiivisista sessioista ja ohjatusta reflektoinnista. Osallistuaksesi kurssille sinulla tulee olla kandivaiheen vieraan kielen tutkintovaatimus suoritettuna. Vaikka suosittelemme kurssin käymistä kurssin Themes to Explore Culture jälkeen, voit käydä kurssit myös eri järjestyksessä tai käydä niistä vain toisen.