Svenska social- och kommunalhögskolans valfria studier

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Nedan finns uppräknade de valfria studiehelheter som kan väljas av andra än utbildningsprogrammets egna studerande. Ytterligare information om helheterna hittar du på WebOodi.

Information om möjliga begränsningar till din examens valfria studier hittar du på WebOodi i studiehandboken för ditt eget utbildningsprogram.

Obs! Kopplingen mellan anvisningarna och WebOodi utvecklas. Om du klickar på en länk till en valfri studiehelhet och hamnar på en sida i WebOodi där det sägs att det inte finns undervisning eller tenter, kolla upp samma studiehelhet i WebOodis studiehandböcker för att få rätt information.

Kandidatprogrammens valfria studier

Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper

Journalistik och kommunikation

Socialpsykologi

Statskunskap med förvaltning

Sociologi

Rättsvetenskap

Socialt arbete

Etniska relationer

God förvaltning

Socialpolitik

Genusstudier

Studier omfattande 60 sp i samhällslära som andra undervisningsämne på svenska

  • Studier i ekonomiska vetenskaper 15 sp
  • Studier i socialvetenskaper 15 sp
  • Studier i statskunskap med förvaltning 15 sp
  • Studier i rättsvetenskap 5 sp
  • Valfria studier i samhällsvetenskaper 10 sp

Information om studiehelheten i Weboodi