Svenska social- och kommunalhögskolans valfria studier

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Nedan finns uppräknade de valfria studiehelheter som kan väljas av andra än utbildningsprogrammets egna studerande.

Information om möjliga begränsningar till din examens valfria studier hittar du på Sisu.

Du hittar de studieavsnitt som ingår i studiehelheterna antingen på sidan Examensstruktur och examens omfattning eller i Sisu när du lägger till studiehelheten i din studieplan.

Kandidatprogrammens valfria studier

Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper

Journalistik och kommunikation

 • KSV-JK515 Journalistik och kommunikation (15 op)
 • KSV-JK525 Journalistik och kommunikation (25 op)
 • KSV-JK535 Journalistik och kommunikation (35 op)

Socialpsykologi

 • KSV-SP515 Socialpsykologi (15 op)
 • KSV-SP525 Socialpsykologi (25 op)
 • KSV-SP535 Socialpsykologi (35 op)

Statskunskap med förvaltning

 • KSV-SF515 Statskunskapens analysområden (15 op)
 • KSV-SF525 Deltagandets politik (25 op)
 • KSV-SF535 Organiseringens politik (35 op)

Sociologi

 • KSV-SL515 Sociologi (15 op)
 • KSV-SL525 Sociologi (25 op)
 • KSV-SL535 Sociologi (35 op)

Rättsvetenskap

 • KSV-RV515 Rättsvetenskap (15 op)
 • KSV-RV525 Rättsvetenskap (25 op)
 • KSV-RV535 Rättsvetenskap (35 op)

Socialt arbete

 • KSV-SA515 Socialt arbete (15 op)
 • KSV-SA525 Socialt arbete (25 op)
 • KSV-SA535 Socialt arbete (35 op)

Barn och familj

 • KSV-BF525 (25 sp)

Ethical journalism and communication

 • KSV-ET515 (15 sp)
 • KSV-ET525 (25 sp)

Etniska relationer

 • KSV-ER515 Etniska relationer (15 op)
 • KSV-ER525 Etniska relationer (25 op)
 • KSV-FR515 Foreign reporting (15 op)
 • KSV-BF525 Barn och familj (25 op)

Film och tv

 • KSV-FT515

God förvaltning

 • KSV-GF525 God förvaltning (25 op)
 • KSV-GF530 God förvaltning (30 op)
 • KSV-GF535 God förvaltning (35 op)

Socialpolitik

 • KSV-SV515 Social välfärd och sociala problem (15 op)
 • KSV-SV525 Socialpolitik och hållbar utveckling (25 op)

Genusstudier

 • KSV-GE515 Genusvetenskap (15 op)
 • KSV-GE525 Genusvetenskap (25 op)
 • KSV-GE530 Genusvetenskap (30 op)

 

Ytterligare information om helheterna i undervisningsplanen

 

Ledarskap - läs mer om ledarskap på statsvetenskapliga fakultetens sida ->

KSV-SHL560 Studier omfattande 60 sp i samhällslära som andra undervisningsämne på svenska

 • ECOK-300 Ekonomi, studiehelhet, 15 sp
 • Studier i socialvetenskaper 15 sp: KSV-101 Introduktion till sociologi, KSV-SA102 Introduktion till socialpolitiken, KSV-102 Aktuella fenomen i det finländska välfärdssamhället
 • Studier i statskunskap med förvaltning 15 sp: KSV-101 Välfärdens politiska och rättsliga strukturer i Finland, KSV-SF101 Introduktion till statskunskap, KSV-SF202 Jämförande politik och förvaltning- Globala perspektiv
 • Studier i rättsvetenskap 5 sp: KSV-RV101 Introduktion till den offentliga rätten
 • Valfria studier i samhällsvetenskaper 10 sp, välj 2 st av följande: KSV-SA101 Introduktion till socialt arbete, KSV-SP101 Introduktion till socialpsykologi, KSV-SV211 Aktuella välfärdspolitiska frågor: Tredje sektorn och välfärdsstaten, KSV-SA202 Välfärd i förändring, KSV-SF207 Samverkan och interaktion i politiken, KSV-JK101 Introduktion till journalistik, kommunikation och mediespråk, KSV-SL202 Genus i samhället I, KSV-SL203 Introduktion till etniska relationer

Det exakta innehållet i helheten hittar du även på Sisu.

Mer information om helheten KSV-SHL-506 hittas även på på sidan om studier i ett undervisningsämne för lärare.