Var hittar jag studieutbudet?

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

På denna sida har vi sammanställt information om var du kan söka kurser i olika skeden av dina studier. Om du ännu inte är bekant med universitetsstudiernas terminologi kan du ta en titt på ordlistan för den nya studenten.

Jag vill bläddra i den undervisning som erbjuds just nu

Om du vill bekanta dig med den undervisning som erbjuds för tillfället ska du börja här:

 • Studieutbud – om du vill söka intressanta kurser bland universitetets sammanlagda studieutbud. 

  • Du kan söka kurser med hjälp av sökord eller avgränsa sökningen enligt t.ex. tidpunkt, målgrupp eller undervisningsspråk. Du kommer till kurssidan genom att klicka på kursens namn i sökresultaten. På kurssidan finns närmare uppgifter om kursen, t.ex. kursmaterial och en länk till kursens eventuella Moodle-område.
 • Utbildningsprogrammets studieutbud – om du vill se vad ett visst utbildningsprogram eller en viss studieinriktning erbjuder.
 • Utbudet av valfria studier – om du vill se vilka valfria studier som erbjuds till exempel vid de andra utbildningsprogrammen.
 • Öppna universitetets studieutbud – om du vill se vad som erbjuds inom den öppna universitetsundervisningen.
 • Språkcentrums studieutbud – om du vill se vad Språkcentrum erbjuder.
 • Svenskspråkigt studieutbud – om du vill studera på svenska

Jag vet redan vad jag vill välja, och jag vill se kursinformationen och anmäla mig

På kurssidan hittar du basinformation om kursen och kursinnehåll som läraren har lagt till. Du behöver inte logga in eller anmäla dig för att se informationen på kurssidan. Läraren kan emellertid ha lagt upp sådant innehåll som bara kursdeltagarna har tillgång till. På kurssidan ser du också vilka studieavsnitt som kursen lämpar sig som prestation för. Kontrollera alltid uppgifterna på kurssidan innan du anmäler dig, för lärarna kan uppdatera uppgifterna på sidan efter att de har publicerats. 

När du vet vilken kurs du vill genomföra ska du lägga den till din studieplan och anmäla dig i Sisu. Närmare anvisningar hittar du på sidan Hur anmäler jag mig till kurser och tentamina?.

Du hittar kurssidorna med hjälp av sökfunktionen på sidan Studieutbud och i Sisu. Efter att du har anmält dig hittar du länken till kurssidan också på sidan Mina studier när du loggar in.  

Jag vill veta nästa läsårs undervisning vid mitt utbildningsprogram

Undervisningsprogrammen publiceras i två delar: det preliminära undervisningsprogrammet publiceras i mars och det egentliga programmet publiceras i regel i juni.

Det preliminära undervisningsprogrammet

 • Publiceras i mars.
 • Utbildningsprogrammens preliminära undervisningsprogram publiceras på denna sida. Genom att välja ditt utbildningsprogram i menyn uppe på sidan får du fram ditt programs preliminära undervisningsprogram nere på sidan.
 • Språkcentrums preliminära undervisningsprogram publiceras på sidan Språkcentrums språk- och undervisningsutbud.
 • Kurserna som ordnas som öppen universitetsundervisning finns i de preliminära undervisningsprogrammen. Uppgifter om kurserna finns också på webbplatsen helsinki.fi, sidan Förhandsinformation om kommande studier.
 • I det preliminära undervisningsprogrammet kan du läsa
  • vilka studieavsnitt det är möjligt att genomföra under det kommande läsåret och under vilken undervisningsperiod de kan genomföras
  • hur kurserna är utformade och hur du kan genomföra dem
  • vilket eller vilka språk kurserna ordnas på
  • vilka kurser som hör till den öppna universitetsundervisningen och vilka av dem som är avgiftsfria för examensstuderande och vilka som är till normalpris
  • vilka kurser som också är öppna för utbytesstudenter.

Det egentliga undervisningsprogrammet

 • Det egentliga undervisningsprogrammet för höst- och vårterminen publiceras i Sisu och på sidan Studieutbud i regel före slutet av juni.
 • Sommarstudierna publiceras i Sisu och på sidan Studieutbud i regel i början av mars. Information om de kurser som ordnas som öppen universitetsundervisning finns också på webbplatsen helsinki.fi, sidan Sommarstudier vid öppna universitetet
 • Kontrollera uppgifterna på kurssidan innan du anmäler dig, för lärarna kan uppdatera uppgifterna också efter att undervisningsprogrammet har publicerats. Länkarna till kurssidorna hittar du i Sisu och på sidan Studieutbud. Efter att du har anmält dig hittar du länkarna också på sidan Mina studier.
 • I det egentliga undervisningsprogrammet finns
  • närmare uppgifter om kursernas undervisningsmetoder och prestationssätt
  • kursernas tidsscheman och platser
  • kursernas lärare
  • information om kursanmälan
  • eventuella andra preciserande uppgifter.

Jag söker öppen universitetsundervisning

Information om den öppna universitetsundervisningen finns på Öppna universitetets webbplats. Där hittar du bland annat det pågående läsårets studier enligt utbildningsprogram och tema, förhandsinformation om kommande studier samt information om kursanmälningar och studieavgifter.

På sidan Studieutbud får du fram de kurser som ordnas som öppen universitetsundervisning genom att i menyn ”Välj målgrupp” välja alternativet ”Kurser öppna för alla”. På sidan Studieutbud syns följande läsårs undervisning i regel från och med slutet av juni och sommarundervisningen från och med slutet av mars.

Kurserna inom de öppna universitetsstudierna finns också i utbildningsprogrammens och Språkcentrums undervisningsprogram. Information om dem finns i föregående avsnitt.

Jag söker undervisning för utbytesstudenter

På sidan Studieutbud hittar du studier som lämpar sig för utbytesstudenter genom att avgränsa sökresultaten i målgruppsmenyn. På denna sida visas i regel nästa läsårs undervisning från och med slutet av juni.

Innan det egentliga undervisningsprogrammet publiceras kan du se vilka kurser som lämpar sig för utbytesstudenter i utbildningsprogrammens och Språkcentrums preliminära undervisningsprogram. De preliminära programmen publiceras i mars. De preliminära undervisningsprogrammen hittar du i slutet av denna sida och på Språkcentrums webbsida Språkcentrums språk- och undervisningsutbud.

På den engelskspråkiga versionen av denna sida har vi samlat information om vilken undervisning som utbildningsprogrammen erbjuder utbytesstudenter.