Var hittar jag studieutbudet?

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

På denna sida har vi sammanställt information om var du kan söka kurser i olika skeden av dina studier. Om du ännu inte är bekant med universitetsstudiernas terminologi kan du ta en titt på ordlistan för den nya studenten.

Aktuell undervisning

Om du vill bekanta dig med den undervisning som erbjuds för tillfället ska du börja här:

  • Studieutbud – om du vill söka intressanta kurser bland universitetets sammanlagda studieutbud. Du kan söka undervisning med hjälp av sökord eller avgränsa sökningen enligt t.ex. tidpunkt eller undervisningsform. Du kommer till kurssidan genom att klicka på kursens namn i sökresultaten. På kurssidan finns närmare uppgifter om kursen, t.ex. kursmaterial och en länk till Moodle-området.
  • Utbildningsprogrammets studieutbud – om du vill se vad ett visst utbildningsprogram eller en viss studieinriktning erbjuder.
  • Utbudet av valfria studier – om du vill se vilka valfria studier som erbjuds vid t.ex. de andra utbildningsprogrammen.
  • Öppna universitetets studieutbud – om du vill se vilka studiehelheter Öppna universitetet erbjuder.
  • Språkcentrums studieutbud – om du vill veta vilka studiehelheter Språkcentrum erbjuder.
  • Undervisningsutbud på svenska - om du vill gå kurser på svenska utanför ditt egna utbildningsprogram.

Jag vet redan vad jag vill välja, och jag vill se kursinformationen och anmäla mig

kurssidan hittar du basinformation om kursen och kursinnehåll som läraren har lagt till. Du behöver inte logga in eller anmäla dig för att se informationen på kurssidan. Läraren kan emellertid ha lagt upp sådant innehåll som bara kursdeltagarna har tillgång till. På kurssidan ser du också vilka studieavsnitt som det här studiemomentet (i det här fallet kursen) lämpar sig som prestation för.

När du vet vilken kurs du vill genomföra ska du lägga den till din studieplan och anmäla dig till undervisningen i Sisu (kräver inloggning). Närmare anvisningar hittar du på sidan Hur anmäler jag mig till kurser och tentamina?

Efter att du har anmält dig hittar du länken till kurssidan också på sidan Mina studier när du loggar in.

Jag vill veta nästa läsårs undervisning vid mitt utbildningsprogram

Kandidat- och magisterprogrammen publicerar före slutet av mars på denna sida ett preliminärt undervisningsprogram till stöd för studenterna när de planerar nästa läsårs studier. Det preliminära undervisningsprogrammet innehåller uppgifter om vilka studieavsnitt som går att genomföra under följande läsår samt i vilken period, på vilket språk och på vilket sätt. Dessutom innehåller det information om huruvida kursen är öppen för utbytesstudenter.

Du får fram ditt utbildningsprograms preliminära undervisningsprogram för nästa läsår genom att välja ditt program i menyn uppe på sidan. Språkcentrums preliminära undervisningsprogram publiceras på sidan Språkcentrums språk- och undervisningsutbud.

Det egentliga undervisningsprogrammet publiceras i Sisu och Studieutbud i regel före slutet av juni. Det egentliga undervisningsprogrammet innehåller uppgifter om tidpunkter, lokaler, lärare och anmälningar samt vid behov uppgifter som preciserar informationen i undervisningsplanen.

Jag söker undervisning som erbjuds som öppna universitetsstudier

Avsnittets innehåll kommer att uppdateras i december 2022. För information på finska, byt sidans språk till finska.

Jag söker undervisning för utbytesstudenter

 

På sidan Studieutbud får du fram lämpliga studier för utbytesstudenter genom att avgränsa sökresultaten i målgruppsmenyn.

På den engelskspråkiga versionen av denna sida hittar du information om vilken undervisning som de olika fakulteterna erbjuder utbytesstudenter.