Valfria humanistiska studier

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Nedan listas de valfria studiehelheter vid humanistiska fakulteten som kan avläggas av andra än utbildningsprogrammets egna studerande. Under rubriken "Kandidatprogrammens valfria studier" listas helheter som erbjuds av kandidatprogrammen och som kan ingå i antingen kandidat- eller magisterexamen. Under rubriken "Magisterprogrammens valfria studier" listas helheter som erbjuds av magisterprogrammen.

  Om valfria studier

  Helheterna vid humanistiska fakulteten kan antingen väljas fritt, och är alltså öppna för alla, eller så är de begränsade. Studier som ingår i de begränsade studiehelheterna får påbörjas först då man fått studierätt antingen genom prov i valfria studier eller genom att uppfylla eventuella andra kriterier. Länkar till mer information hittar du vid var och en av de begränsade studiehelheterna.

  För en del helheter har beslutats vilka tidigare studier som krävs. Som regel ska man avlägga grundstudierna innan man kan avlägga ämnesstudierna och grund- och ämnesstudierna innan de fördjupade studierna. Enskilda studieperioder kan ändå avläggas även om den tidigare studiehelheten ännu är på hälft. Då man ska registrera helheten måste alla de tidigare studierna vara avlagda. En del av helheterna är mångvetenskapliga och har inte definierats som grund-, ämnes- eller fördjupade studier. Även de kan ha tidigare studier som rekommenderas innan helheten avläggs. Mer information hittar du i beskrivningarna för studiehelheterna i undervisningsplaner (wikiområde).

  Information om eventuella begränsningar angående valfria studier i din examen hittar du i Sisu eller på sidan Universitetsexamens omfattning och uppbyggnad.

  Du kan betrakta utbildningsprogrammets studieutbud, observera begränsade studiehelheter. Om du tillägger en helhet i din studieplan i Sisu, då får du se vilka studieavsnitt ingår i helheten.

  Powerpoint-presentationen (pdf) från infotillfället om valfria studier och optioner hittar du här och den inbandade presentationen finns här. Inbandingen börjar med den finskspråkiga presentationen och den svenskspråkiga presentationen börjar i tiden 59:10.

  Fakultetens valfria studier

  Fakultetens valfri studiehelhet

  • Vetenskapsfostran (HUM-500), 15 sp

  Vetenskapsfostran är en fri studiehelhet och det behövs ingen studierätt för att avlägga den. Du kan bekanta dig med helhetens undervisning på sidan Studieutbud (sök med sökordet "tiedekasvatus").

   Kandidatprogrammens valfria studier

   Kandidatprogrammet i filosofi

   Du kan betrakta utbildningsprogrammets studieutbud.

   De valfria studierna engligt studieinriktning

   Filosofi
   • Filosofi, grundstudier (FILK-100), 30 sp. Kan väljas fritt.
   • Filosofi, ämnesstudier för andra studieinriktningar (FILK-500), 30 sp. Kan väljas fritt.
   • Filosofi, studiehelhet för andra studieinriktningar (FILK-510), 15 sp. Kan väljas fritt.
   Filosofi (svenskspråkig)
   • Filosofi (undervisning på svenska), grundstudier (FILK-S100), 30 sp. Kan väljas fritt.
   • Filosofi (undervisning på svenska), studiehelhet för andra studieinriktningar (FILK-S500), 15 sp. Kan väljas fritt.

   Övriga valfria studier

   Livsåskådningskunskap
   • Livsåskådningskunskap, grundstudier (FET-100), 30 sp. Kan väljas fritt.
   • Livsåskådningskunskap, ämnesstudier (FET-200), 30 sp. Kan väljas fritt.

    

   Kandidatprogrammet i historia

   Du kan betrakta utbildningsprogrammets studieutbud, observera begränsningar nedan.

   De valfria studierna enligt studieinriktning

   Historia
   • Historia, grundstudier (HISK-100), 30 sp. Begränsad studiehelhet. Man söker om rätt att avlägga studier genom prov i valfria studier.
   • Historia, valfria ämnesstudier (HISK-500), 30 sp. Begränsad studiehelhet. Man söker om rätt att avlägga studier genom prov i valfria studier.
   • Historia, grundstudier (HISK-100) + Historia, valfria ämnesstudier (HISK-500). Studerande på centrumcampus som har tillräckliga språkkunskaper för att studera och följa med undervisning på svenska kan ansöka om studierätt i historia genom att fylla i en elektronisk blanket (grund- och ämnesstudier, 60 sp)

   Övriga valfria studier

   • Grundkurser i medeltidsforskning, studiehelhet (KESK-510), 15 sp. Kan väljas fritt.
   • Specialfrågor i medeltidsforskning, studiehelhet (KESK-520),15 sp. Kan väljas fritt.
   • Medeltidsforskning, studiehelhet (KESK-500), 30 sp. Kan väljas fritt.
   • Digital kultur, studiehelhet (HISK-D510), 15 sp. Kan väljas fritt.

    

   Kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer

   Du kan betrakta utbildningsprogrammets studieutbud, observera begränsningar nedan.

   De valfria studierna engligt studieinriktning

   Inhemsk litteratur
   • Inhemsk litteratur, grundstudier (KOK-K100), 30 sp. Kan väljas fritt.
   • Inhemsk litteratur, valfria ämnesstudier (KOK-K500), 30 sp. Kan väljas fritt.
   Nordisk Litteratur
   • Nordisk litteratur, grundstudier (KOK-L100), 30 sp. Kan väljas fritt.
   • Nordisk litteratur I (KOK-L510), 15 sp. Kan väljas fritt.
   • Nordisk litteratur II (KOK-L520), 15 sp. Kan väljas fritt.
   • Nordisk litteratur, valfria ämnesstudier (KOK-L500), 30 sp. Kan väljas fritt.
   Nordiska språk (svenska som modersmål)
   • Nordiska språk, grundstudier (svenska som modersmål) (KOK-N100), 30 sp. Begränsad studiehelhet. Man söker om rätt att avlägga studier genom ett nivåprov. Studierätt kan enligt vissa villkor ges direkt utan prov. Läs mer på sidan Om att söka till valfria studier vid humanistiska fakulteten.
   • Nordiska språk, valfria ämnesstudier (svenska som modersmål) (KOK-N500), 30 sp. Begränsad studiehelhet. Man söker om rätt att avlägga studier genom ett nivåprov. Läs mer på sidan Om att söka till valfria studier vid humanistiska fakulteten.
   • Språkinlärning och svenska som modersmål i skolan (KOK-N510), 15 sp. Kan väljas fritt.
   • Inlärning och undervisning av svenska (KOK-N520), 15 sp. Kan väljas fritt.
   • Professionellt skrivande (KOK-N530),15 sp. Kan väljas fritt.
   • Nordisk språkvetenskap (KOK-N540), 15 sp. Kan väljas fritt.
   Nordiska språk (svenska som andra inhemska språk)
   • Nordiska språk (svenska som andra inhemska språk), grundstudier (KOK-P100), 30 sp. Begränsad studiehelhet. Man söker om rätt att avlägga studier genom ett nivåprov. Studierätt kan enligt vissa villkor ges direkt utan prov. Läs mer på sidan Om att söka till valfria studier vid humanistiska fakulteten.
   • Nordiska språk (svenska som andra inhemska språk), valfria ämnesstudier (KOK-P500), 30 sp. Begränsad studiehelhet. Man söker om rätt att avlägga studier genom ett nivåprov. Studierätt kan enligt vissa villkor ges direkt utan prov. Läs mer på sidan Om att söka till valfria studier vid humanistiska fakulteten.
   Romani chib och romsk kultur
   • Romani och romsk kultur, grundstudier (ROM-100), 30 sp. Kan väljas fritt.
   • Romani och romsk kultur, ämnesstudier (ROM-200), 30 sp. Kan väljas fritt.
   • Grunderna i romani och romsk kultur, studiehelhet (ROM-500), 15 sp. Kan väljas fritt.
   • Romani, studiehelhet (ROM-530), 15 sp. Kan väljas fritt.
   • Romska kulturer, studiehelhet (ROM-520), 15 sp. Kan väljas fritt.
   • Romerna i samhället, studiehelhet (ROM-510 ),15 sp. Kan väljas fritt.
   Finskugriska språk och kulturer
   • Finskugriska språkforskning, grundstudier (KOK-G100), 30 sp. Kan väljas fritt.
   • Finskugriska språkforskning, valfria ämnesstudier (KOK-G500), 30 sp. Kan väljas fritt.
   • Komparativ lingvistik och finskugriska språk, studiehelhet (KOK-G510), 30 sp. Kan väljas fritt.
   • Historisk lingvistik och finska språkets bakgrund, studiehelhet (KOK-G520), 15 sp. Kan väljas fritt.
   • Nordostlig Östersjön som språkområde, studiehelhet (KOK-G530), 15 sp. Kan väljas fritt.
   • Samiska språket och kulturen, studiehelhet (KOK-GS520), 15 sp/30 sp. Kan väljas fritt.
   • Sameforskning, valfria grundstudier (KOK-GS500), 30 sp. Kan väljas fritt.
   • Sameforskning, valfria ämnesstudier (KOK-GS510), 30 sp. Kan väljas fritt.
   • Ungerska språket I, studiehelhet (KOK-GU520), 15 sp. Kan väljas fritt.
   • Ungerska språket II, studiehelhet (KOK-GU530), 15 sp. Kan väljas fritt.
   • Mellaneuropeiska Ungarn, studiehelhet (KOK-GU540), 15 sp. Kan väljas fritt.
   • Ungerska språket och kulturen, valfria grundstudier (KOK-GU500), 30 sp. Kan väljas fritt.
   • Ungerska språket och kulturen, valfria ämnesstudier (KOK-GU510), 30 sp. Kan väljas fritt.
   • Estniska språket och kulturen, grundstudier (KOK-V100), 30 sp. Kan väljas fritt.
   • Estniska språket och kulturen, valfria ämnesstudier (KOK-V500), 30 sp. Kan väljas fritt.
   • Estniska språket, studiehelhet (KOK-GV500), 15 sp. Kan väljas fritt.
   • Estniska kulturen, studiehelhet (KOK-GV510), 15 sp. Kan väljas fritt.
   • Estniska språket och kulturen, studiehelhet (KOK-GV520), 30 sp. Kan väljas fritt.
   Finska språket
   Finska språket och kulturen

    

   Kandidatprogrammet i konstforskning

   Du kan betrakta utbildningsprogrammets studieutbud.

   De valfria studierna engligt studieinriktning

   Allmän litteraturvetenskap
   • Allmän litteraturvetenskap, grundstudier (TTK-YL100), 30 sp. Kan väljas fritt.
   • Allmän litteraturvetenskap, ämnesstudier för andra studieriktningar (TTK-YL500), 30 sp. Kan väljas fritt.
   • Allmän litteraturvetenskap (TTK-YL510), 15 sp. Kan väljas fritt.
   Estetik
   • Estetik, grundstudier (TTK-ES100), 30 sp. Kan väljas fritt.
   • Estetik, ämnesstudier för andra studieriktningar (TTK-ES500), 30 sp. Kan väljas fritt.
   • Estetik (TTK-ES510), 15 sp. Kan väljas fritt.
   Film- och tv-forskning
   • Film- och tv-forskning, grundstudier (TTK-EL100), 30 sp. Kan väljas fritt.
   • Film- och tv-forskning, ämnesstudier för andra studieriktningar (TTK-EL500), 30 sp. Kan väljas fritt.
   • Film- och tv-forskning (TTK-EL510), 15 sp. Kan väljas fritt.
   Musikvetenskap
   • Musikvetenskap, grundstudier (TTK-MU100), 30 sp. Kan väljas fritt.
   • Musikvetenskap, ämnesstudier för andra studieriktningar (TTK-MU500), 30 sp. Kan väljas fritt.
   • Musikvetenskap (TTK-MU510), 15 sp. Kan väljas fritt.
   Teatervetenskap
   • Teatervetenskap, grundstudier (TTK-TE100), 30 sp. Kan väljas fritt.
   • Teatervetenskap, ämnesstudier för andra studieriktningar (TTK-TE500), 30 sp. Kan väljas fritt.
   • Teatervetenskap (TTK-TE510), 15 sp. Kan väljas fritt.

   Övriga valfria studier

   • Konstforskning I (TTK-500), 30 sp. Kan väljas fritt.
   • Konstforskning I (TTK-510), 15 sp. Kan väljas fritt.

    

   Kandidatprogrammet i kulturforskning

   Du kan betrakta utbildningsprogrammets studieutbud.

   De valfria studierna engligt studieinriktning

     Afrika- och Mellanösternstudier
     • Islam, grundstudier, ämneslärarutbildning (KUKA-AF100), 30 sp. Kan väljas fritt.
     • Valfria ämnesstudier för lärare av islam (KUKA-AF560), 30 sp. Kan väljas fritt.
     • Studiehelhet i Israel- och judendomstudier (KUKA-AF501), 30 sp. Kan väljas fritt.
     • Introduktion till Afrikaforskning (KUKA-AF503), 15 sp. Kan väljas fritt.
     • Studiehelhet i Mellanöstern- och islamstudier (KUKA-AF500), 15 sp/30 sp. Kan väljas fritt.
     • Studiehelhet i världens religioner (KUKA-AF502), 15 sp. Kan väljas fritt.
     Arkeologi
     • Studiehelhet i arkeologi (KUKA-AR500), 15 sp/30 sp. Kan väljas fritt.
     Asienforskning
     • Asienstudier I, studiehelhet (KUKA-AA510), 15 sp. Kan väljas fritt.
     • Asienstudier II, studiehelhet (KUKA-AA520), 30 sp. Kan väljas fritt.
     Etnologi
     • Studiehelhet i etnologi (KUKA-KA500), 15 sp/30 sp. Kan väljas fritt.
     Folkloristik
     • Studiehelhet i folkloristik (KUKA-FO500), 15 sp/30 sp. Kan väljas fritt.
     Konsthistoria
     • Studiehelhet i konsthistoria (KUKA-TA500), 15 sp/30 sp. Kan väljas fritt.
     Region- och kulturstudier
     • Studiehelhet i Östra Centraleuropa-, Balkan- och Baltikumstudier I (KUKA-IK500), 30 sp. Kan väljas fritt.
     • Studiehelhet i Latinamerikastudier I ( KUKA-AL500), 15 sp. Kan väljas fritt.
     • Studiehelhet i Nordamerikastudier I (KUKA-AM500), 15 sp. Kan väljas fritt.
     • Studiehelhet i Nordamerikastudier II (KUKA-AM504), 15 sp. Kan väljas fritt.
       Religionsvetenskap
       • Studiehelhet i religionsvetenskap (KUKA-US500), 15/30 sp. Kan väljas fritt.

       Övriga valfria studier

        • Studiehelhet i kulturforskning (KUKA-510), 15 sp. Kan väljas fritt.
        Antikens kultur
        • Studiehelhet i antikens kultur (KUKA-AN500), 30 sp. Kan väljas fritt.

        Nordenstudier

        • Nordenstudier, studiehelhet (KUKA-NOR500), 15 sp. Kan väljas fritt.

         

        Kandidatprogrammet i språk

        Du kan betrakta utbildningsprogrammets studieutbud, observera begränsningar nedan.

        De valfria studierna engligt studieinriktning

        Antikens grekiska
        • Antikens grekiska, grundstudier (KIK-AE100), 30 sp. Kan väljas fritt.
        • Antikens grekiska, valfria ämnesstudier (KIK-AE500), 30 sp. Kan väljas fritt.
         Arabiska
         • Arabiska, grundstudier (KIK-AR100), 30 sp. Kan väljas fritt.
         • Arabiska, valfria ämnesstudier (KIK-AR500), 30 sp. Kan väljas fritt.
         Baskiska
         • Baskiska, grundstudier (KIK-EU100), 30 sp. Kan väljas fritt.
         Engelska
         • Engelska, grundstudier (KIK-EN100), 30 sp. Begränsad studiehelhet. Man söker om rätt att avlägga studier genom prov i valfria studier.
         • Engelska, valfria ämnesstudier (KIK-EN500), 30 sp.Begränsad studiehelhet. Man söker om rätt att avlägga studier genom prov i valfria studier.
         Franska
         • Franska, grundstudier (KIK-FR100), 30 sp. Begränsad studiehelhet. Man söker om rätt att avlägga studier genom prov i valfria studier.
         • Franska, valfria ämnesstudier (KIK-FR500), 30 sp. Begränsad studiehelhet. Man söker om rätt att avlägga studier genom prov i valfria studier.
         Galiciska
         • Galicisk filologi, grundstudier (KIK-GL100), 30 sp. Kan väljas fritt.
         Hebreiska
         • Hebreiska, grundstudier (KIK-HE100), 30 sp. Kan väljas fritt.
         • Hebreiska, valfria ämnesstudier (KIK-HE500), 30 sp. Kan väljas fritt.
         Hindi
         • Hindi, grundstudier (KIK-HI100), 30 sp. Kan väljas fritt.
         • Hindi, valfria ämnesstudier (KIK-HI500), 30 sp. Kan väljas fritt.
         Italienska
         • Italienska, grundstudier (KIK-IT100), 30 sp. Begränsad studiehelhet. Man söker om rätt att avlägga studier genom prov i valfria studier.
         • Italienska, valfria ämnesstudier (KIK-IT500), 30 sp. Begränsad studiehelhet. Man söker om rätt att avlägga studier genom prov i valfria studier.
         Japanska
         • Japanska, grundstudier (KIK-JA100), 30 sp. Begränsad studiehelhet. Man söker om rätt att avlägga studier genom prov i valfria studier.
         • Japanska, valfria ämnesstudier (KIK-JA500), 30 sp. Begränsad studiehelhet. Man söker om rätt att avlägga studier genom prov i valfria studier.
         Katalanska
         • Katalanska, grundstudier (KIK-CA100), 30 sp. Kan väljas fritt.
         Kinesiska
         • Kinesiska, grundstudier (KIK-ZH100), 30 sp. Kan väljas fritt.
         • Kinesiska, valfria ämnesstudier (KIK-ZH500), 30 sp. Kan väljas fritt.
         Kommunikation och kognition
         • Kommunikation och kognition (KIK-KK100), 15/30 sp. Kan väljas fritt.
         Koreanska
         • Koreanska, grundstudier (KIK-KO100), 30 sp. Kan väljas fritt.
         • Koreanska, valfria ämnesstudier(KIK-KO500), 30 sp. Kan väljas fritt.
         Latinska
         • Latin och romersk litteratur, grundstudier (KIK-LA100), 30 sp. Kan väljas fritt.
         • Latin och romersk litteratur, valfria ämnesstudier (KIK-LA500), 30 sp. Kan väljas fritt.
         Lettiska
         • Lettiska, grundstudier (KIK-LV100), 30 sp. Kan väljas fritt.
         • Lettiska, valfria ämnesstudier (KIK-LV500), 30 sp. Kan väljas fritt.
         Lingvistik
         • Lingvistik, grundstudier (KIK-LG510), 30 sp. Kan väljas fritt.
         • Lingvistik, valfria ämnesstudier (KIK-LG500), 30 sp. Kan väljas fritt.
         Litauiska
         • Litauiska, grundstudier (KIK-LT100), 30 sp. Kan väljas fritt.
         • Litauiska, valfria ämnesstudier(KIK-LT500), 30 sp. Kan väljas fritt.
         Nederländska
         • Nederländska språk och kultur 1 (KIK-NL210), 15 sp. Kan väljas fritt.
         • Nederländska språk och kultur 2 (KIK-NL220),15 sp. Kan väljas fritt.
         Polska
         • Polska, grundstudier KIK-PL100 (30 sp). Kan väljas fritt.
         • Polska, valfria ämnesstudier(KIK-PL500), 30 sp. Kan väljas fritt.
         Portugisiska
         • Portugisiska, grundstudier (KIK-PO100), 30 sp. Kan väljas fritt.
         • Portugisiska, valfria ämnesstudier (KIK-PO500), 30 sp. Kan väljas fritt.
         Ryska
         • Ryska språket och litteraturen, grundstudier, ryska som främmande språk (KIK-RV100), 30 sp. Begränsad studiehelhet. Man söker om rätt att avlägga studier genom prov i valfria studier.
         • Ryska språket och litteraturen, valfria ämnesstudier, ryska som främmande språk (KIK-RV500), 30 sp. Begränsad studiehelhet. Man söker om rätt att avlägga studier genom prov i valfria studier.
         • Ryska språket och litteraturen, grundstudier, ryska som modersmål (KIK-RU100), 30 sp. Begränsad studiehelhet. Man söker om rätt att avlägga studier genom prov i valfria studier.
         • Ryska språket och litteraturen, valfria ämnesstudier, ryska som modersmål (KIK-RU500), 30 sp. Begränsad studiehelhet. Man söker om rätt att avlägga studier genom prov i valfria studier.
         Somaliska
         • Somaliska, grundstudier (KIK-SO100), 30 sp. Kan väljas fritt.
         • Somaliska, valfria ämnesstudier (KIK-SO500), 30 sp. Kan väljas fritt.
         Spanska
         • Spansk filologi, grundstudier (KIK-ES100), 30 sp. Begränsad studiehelhet. Man söker om rätt att avlägga studier genom prov i valfria studier.
         • Spansk filologi, valfria ämnesstudier (KIK-ES500), 30 sp. Begränsad studiehelhet. Man söker om rätt att avlägga studier genom prov i valfria studier.
         Språk i forna Mellanöstern
         • Språk i forna Mellanöstern (KIK-LI200), 15 sp. Kan väljas fritt.
         Sydslaviska språk
         • Sydslaviska språk, grundstudier (KIK-SL100), 30 sp. Kan väljas fritt.
         • Sydslaviska språk, valfria ämnesstudier (KIK-SL500), 30 sp. Kan väljas fritt.
         Swahili
         • Swahili, grundstudier (KIK-SW100), 30 sp. Kan väljas fritt.
         • Swahili, valfria ämnesstudier (KIK-SW500), 30 sp. Kan väljas fritt.
         Tjeckiska
         • Tjeckiska, grundstudier (KIK-CS100), 30 sp. Kan väljas fritt.
         • Tjeckiska, valfria ämnesstudier (KIK-CS500), 30 sp. Kan väljas fritt.
         Turkiska
         • Turkiska (KIK-TR100), 30 sp. Kan väljas fritt.
         Tyska
         • Tyska, grundstudier (KIK-DE100), 30 sp. Begränsad studiehelhet. Man söker om rätt att avlägga studier genom prov i valfria studier.
         • Tyska, valfria ämnesstudier (KIK-DE500), 30 sp. Begränsad studiehelhet. Man söker om rätt att avlägga studier genom prov i valfria studier.
         Ukrainska
         • Ukrainska, grundstudier (KIK-UK100), 30 sp. Kan väljas fritt.

         Övriga valfria studier

         Andra språk
         • Valfria studiehelhet i andra språk (KIK-M500), 30 sp. Kan väljas fritt.

         Magisterprogrammens valfria studier

         Magisterprogrammet i finska och finskugriska språk och kulturer

         Du kan betrakta utbildningsprogrammets studieutbud, observera begränsningar nedan.

         De valfria studierna engligt studieinriktning

          Finska språket
          • Finska språket, valfria fördjupade studier (SUKU-S500), 60 sp. Begränsad studiehelhet. Innan de fördjupade studierna kan avläggas ska man avlägga grund- och ämnesstudierna. Man söker om studierätt genom att avlägga nivåprovet för valfria studier. Studierätt kan enligt vissa villkor ges direkt utan prov. Läs mer på sidan Om att söka till valfria studier vid humanistiska fakulteten.
          Finska språket och kulturen
          • Finska språket och kulturen, valfria fördjupade studier (SUKU-F500), 60 sp. Begränsad studiehelhet. Innan de fördjupade studierna kan avläggas ska man avlägga grund- och ämnesstudierna. Avsedd för internationella studerande vid Helsingfors universitet som har tillräckliga kunskaper i finska. Läs mer på sidan Om att söka till valfria studier vid humanistiska fakulteten.
          Finskugriska språkforskning
          • Finsk-ugrisk språkforskning, valfria fördjupade studier (SUKU-G500), 60 sp. Kan väljas fritt. Innan de fördjupade studierna kan avläggas ska man avlägga grund- och ämnesstudierna. 
          Ungerska språket och kulturen
          • Ungerska språket och kulturen, studiehelhet (SUKU-U580), 15 op/30 sp. Kan väljas fritt. Innan helheten kan avläggas ska man avlägga grund- och ämnesstudierna i finsk-ugriska språk och kulturer med specialiseringsalternativet ungerska språket och kulturen.
          • Ungerska språket och kulturen, valfria fördjupade studier (SUKU-GU500), 60 sp. Kan väljas fritt. Innan de fördjupade studierna kan avläggas ska man avlägga grund- och ämnesstudierna.     
          Estniska språket och kulturen
          • Estniska som andraspråk, studiehelhet (SUKU-V500), 15 sp. Kan väljas fritt.
          • Estnisk sociolingvistik, studiehelhet (SUKU-V510), 15 sp. Kan väljas fritt.
          • Estnisk-finska kulturrelationer, studiehelhet (SUKU-V520), 15 sp. Kan väljas fritt.
          • Estniska språket och kulturen, valfria fördjupade studier (SUKU-GV500), 60 sp. Kan väljas fritt. Innan de fördjupade studierna kan avläggas ska man avlägga grund- och ämnesstudierna.

           Övriga valfria studier

             Namnforskning
             • Namnforskning, studiehelhet (NIMI-500), 15 sp/30 sp. Kan väljas fritt.
             Sakprosa
             • Sakprosa, studiehelhet (TIE-500), 15 sp/30 sp. Kan väljas fritt.
             Språk, multimodalitet och interaktion
             • Språk, multimodalitet och interaktion, studiehelhet (VUO-500), 15 sp/30 sp. Kan väljas fritt.
             Urfolkstudier
             • Urfolksstudier, studiehelhet (IND-500), 15 sp/30 sp. Kan väljas fritt.

               

              Magisterprogrammet i genusvetenskap

              Du kan betrakta utbildningsprogrammets studieutbud.

              • Genusvetenskap I, studiehelhet (SPT-500), 15 sp. Kan väljas fritt. I helheten ingår kurser på kandidatnivå.
              • Genusvetenskap II, studiehelhet (SPT-M500). 15 sp. Kan väljas fritt. Innan helheten kan avläggas ska man avlägga  Genusvetenskap I.
              • Genusvetenskap III, studiehelhet (SPT-M501), 15 sp.

               

              Magisterprogrammet i historia

              • Historiebruk och kulturarv (HISM-H510), 15 sp. Kan väljas fritt.

               

              Magisterprogrammet i kulturarv

              Du kan betrakta utbildningsprogrammets studieutbud.

              • Kulturarvets forskning (KUMA-KP500), 30 sp. Kan väljas fritt.
              • Valfri helhet i museologi (KUMA-MU500), 15 sp/30 sp. Kan väljas fritt.

               

              Magisterprogrammet i litteraturvetenskap

              Du kan betrakta utbildningsprogrammets studieutbud.

              • Litteraturvetenskapliga teorier och metoder, studiehelhet (KIR-310), 15 sp. Kan väljas fritt.
              • Litteraturens genrer, perioder och stilar, studiehelhet (KIR-340), 15 sp. Kan väljas fritt.
              • Litteraturvetenskap, valfria fördjupade studier (KIR-301), 60 sp. Kan väljas fritt.
                

              Magisterprogrammet i nordiska språk och litteratur

              Du kan betrakta utbildningsprogrammets studieutbud, observera begränsningar nedan.

              De valfria studierna engligt studieinriktning

               Nordisk litteratur
               • Nordisk litteraturvetenskap, studiehelhet (NOR-L310), 15 sp. Kan väljas fritt.
               • Födjupning i nordiska grannspråkslitteraturer, studiehelhet (NOR-L320), 15 sp. Kan väljas fritt.
                 
               • Nordiska språk och nordisk litteratur, valfria fördjupade studier (NOR-301), 60 sp.
                • Med inriktningen nordisk litteratur kan helheten väljas fritt, men innan helheten kan avläggas ska man ha avlagt 60 sp litteraturvetenskap, gärna nordisk litteratur.
                • Nordiska språk: Den som gjort valfria grund- och ämnesstudier i nordiska språk kan beviljas rätt att avlägga även fördjupade valfria studier utan att avlägga ett separat nivåprov. Programmets ledare Jan Lindström (jan.k.lindstrom(at)helsinki.fi) beslutar om de enskilda fallen.
               Nordiska språk
               • Nordisk språkvetenskap, studiehelhet (NOR-S310), 15 sp. Kan väljas fritt.
               • Texter och kommunikation, studiehelhet (NOR-S320), 15 sp. Kan väljas fritt.
               • Samtalsanalys och interaktionell lingvistik, studiehelhet (NOR-S330), 15 sp. Kan väljas fritt.

               Övriga valfria studier

               Nordiska grannspråk
               • Nordiska grannspråk, studiehelhet (NOR-S340), 15 sp. Kan väljas fritt.
               • Norge och norska, studiehelhet (NOR-S350), 15 sp. Kan väljas fritt.
               • Island och isländska, studiehelhet (NOR-S370), 15 sp. Kan väljas fritt.
               • Danmark och danska, studiehelhet (NOR-S360), 15 sp. Kan väljas fritt.

                 

                 Magisterprogrammet i region- och kulturstudier

                 Du kan betrakta utbildningsprogrammets studieutbud.

                 De valfria studierna engligt studieinriktning

                 Asienstudier
                 • China Studies Module A (ALKU-C500), 15 sp. Kan väljas fritt.
                 • China Studies Module B (ALKU-C510), 30 sp. Kan väljas fritt.
                 • India Module A (ALKU-IN500), 15 sp. Kan väljas fritt.
                 • India Module B (ALKU-IN510), 30 sp. Kan väljas fritt.
                 • Studiehelhet i det moderna Asien (ALKU-AA530), 30 sp. Kan väljas fritt.
                 Europeiska kulturer
                 • Studier i Östra Centraleuropa, Balkan och Baltikum, studiehelhet II (ALKU-IK530), 15 sp. Kan väljas fritt.
                 Latinamerikastudier
                 • Latinamerikastudier, studiehelhet 2 (ALKU-L530), 15 sp. Kan väljas fritt.
                 Mellanösternstudier, islamstudier och judaistik
                 • Mellanösternstudier II (ALKU-LIJ510/ALKU-LIJ511), 15 sp/30 sp. Kan väljas fritt.
                 • Islamstudier II (ALKU-LIJ520/ALKU-LIJ521), 15 sp/30 sp. Kan väljas fritt.
                 • Israelstudier och judaistik (ALKU-LIJ530/ALKU-LIJ531), 15 sp/30 sp. Kan väljas fritt.
                 Nordamerikastudier
                 • Nordamerikastudier, studiehelhet III (ALKU-P530), 15 sp. Kan väljas fritt.

                  

                 Master's Programme in Russian Studies

                 Du kan betrakta utbildningsprogrammets studieutbud.

                 • Global Processes in Russia (RUS-500), 15 sp. Kan väljas fritt.
                 • Valfria rysslandsstudier (RUS-510), 15 sp. Kan väljas fritt. I helheten ingår kurser på kandidatnivå.

                  

                 Magisterprogrammet i språklig diversitet och digital humaniora

                 Du kan betrakta utbildningsprogrammets studieutbud.

                 De valfria studierna engligt studieinriktning

                  Allmän språkvetenskap
                  • General Linguistics  (LDA-L500), 30 sp. Kan väljas fritt.
                  Digitala humaniora
                  • Digital Humanities (LDA-HA500), 15 sp. Kan väljas fritt.
                  • Digital Humanities (LDA-HB500), 30 sp. Kan väljas fritt.
                  Fonetik
                  • Phonetics, (LDA-P500) 30 sp. Kan väljas fritt.
                  Kognitionsvetenskap
                  • Cognitive Science (LDA-C500), 30 sp. Kan väljas fritt.
                    Språkteknologi
                    • Language Technology (LDA-TA500), 15 sp. Kan väljas fritt.
                    • Language Technology (LDA-TB500), 30 sp. Kan väljas fritt.

                    Övriga valfria studier

                    Diversitet lingvistik
                    • Diversity Linguistics (LDA-DA500), 15 sp. Kan väljas fritt.
                     Diversity Linguistics (LDA-DB500), 25 sp. Kan väljas fritt.
                      Vetenskapliga forskningsmetoder i humanistiska vetenskaper
                      • Scientific Research Methods for Humanities (LDA-MA500), 15 sp. Kan väljas fritt.
                      • Scientific Research Methods for Humanities (LDA-MB500), 30 sp. Kan väljas fritt.

                       

                      Magisterprogrammet i språk

                      Du kan betrakta utbildningsprogrammets studieutbud, observera begränsningar nedan.

                      De valfria studierna engligt studieinriktning

                       Afrikas och Mellanösterns språk
                       • Afrikas och Mellanösterns språk, fördjupade studier för andra studieriktningar (KIM-AL500), 60 sp. Kan väljas fritt.
                       Antikens språk och litteraturer
                       • Latin och romersk litteratur, fördjupade studier för andra studieriktningar (KIM-LA500), 60 sp. Kan väljas fritt.
                       • Grekiska språk och litteratur, fördjupade studier för studerande i andra studieinriktningar (KIM-AE500), 60 sp. Kan väljas fritt.
                       Asiens språk
                       • Japanska, fördjupade studier för andra studieriktningar (KIM-JA500), 60 sp. Kan väljas fritt. Plats på kurserna ges i prioriteringsordning.
                       • Kinesiska, fördjupade studier för andra studieriktningar (KIM-ZH500), 60 sp. Kan väljas fritt. Plats på kurserna ges i prioriteringsordning.
                       • Koreanska, fördjupade studier för andra studieriktningar (KIM-KO500), 60 sp. Kan väljas fritt.
                       Forskning i forna Mellanöstern
                       • Forskning i forna Mellanöstern, fördjupade studier för andra studieinriktningar, 60 sp. Kan avläggas efter grund- och ämnesstudierna.
                       Iberoromanisk filologi
                       • Spansk filologi, fördjupade studier för andra studieriktningar (KIM-ES500), 60 sp. Begränsad studiehelhet. Innan de fördjupade studierna kan avläggas ska man avlägga grund- och ämnesstudierna. Man söker om studierätt genom prov i valfria studier.
                       Italiensk filologi
                       • Italiensk filologi, fördjupade studier för andra studieriktningar (KIM-IT500), 60 sp. Begränsad studiehelhet. Innan de fördjupade studierna kan avläggas ska man avlägga grund- och ämnesstudierna. Man söker om studierätt genom prov i valfria studier.
                       Ryska språket och litteraturen
                       • Ryska språket och litteraturen, fördjupade studier för andra studieriktningar (KIM-RU500), 60 sp. Begränsad studiehelhet. Innan de fördjupade studierna kan avläggas ska man avlägga grund- och ämnesstudierna. Man söker om studierätt genom prov i valfria studier.
                       Tyska språket och tyskspråkiga ländernas kultur
                       • Tyska språket och tyskspråkig kultur, fördjupade studier för andra studieriktningar (KIM-DE500), 60 sp. Begränsad studiehelhet. Innan de fördjupade studierna kan avläggas ska man avlägga grund- och ämnesstudierna. Man söker om studierätt genom prov i valfria studier.

                        

                       Magisterprogrammet i översättning och tolkning

                       Du kan betrakta utbildningsprogrammets studieutbud.

                       • Översättningsvetenskap och översättning (TRA-500), 15 sp. Kan väljas fritt.
                       • Forskning i översättning och tolkning I (TRA-520), 15 sp. Kan väljas fritt.
                       • Forskning i översättning och tolkning II (TRA-530), 15 sp. Kan väljas fritt.