Läsår och anmälan

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Instruktioner

Frågor och svar

Hur kan jag anmäla mig som närvarande/frånvarande?
Instruktioner för anmälningstiden, andra tidpunkter, frånvaroanmälda, dem vars studierätt inte är aktiv, doktorander, för studerande som varit frånvarande under det första studieåret och dem som anmäler sig för en termin.
Vad gör jag om jag inte kan logga in i universitetets system?