Kontaktuppgifter och studierådgivning | Öppna universitetet

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Studieutbud, anmälning och studiepraxis

Helsingin yliopiston liekkilogo Metsätalon ovessa.

Kontakta läraren

Opiskelijoita ikkunan takana seuraamassa luentoa.

Om du behöver nå kursens lärare är det enklaste sättet att nå honom antingen under kursen eller via Moodle-området eller annan digital lärandemiljö som används för kursen.

Individuella arrangemang

Opiskelija selaa tenttikirjoja Kaisa-kirjastossa.

Tentamina

Opiskelija työskentelee kannettavan tietokoneen äärellä.

Ansökan till universitetet och öppna universitetsleden 

Rådgivning för invandrare