Helsingfors universitets bibliotek

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Helsingfors universitets bibliotek erbjuder universitetets studenter lokaler och arbetsredskap för effektiva studier på alla fyra campus.  

När du behöver material för dina studier, t.ex. kursböcker, annan facklitteratur, vetenskapliga artiklar eller databaser, är Helsingfors universitets bibliotek det första stället du ska vända dig till. 

På bibliotekets webbplats kan du läsa om tjänsterna och hur du kan använda dem.

Enheter

Helsingfors universitets bibliotek finns på universitetets alla fyra campus: 

• Centrumcampus:  Helsingfors universitets huvudbibliotek, Kajsahuset, Fabiansgatan 30 

• Gumtäkt:  Campusbiblioteket i Gumtäkt, Gustaf Hällströms gata 2 

• Mejlans:  Campusbiblioteket i Mejlans, Terkko Health Hub, Haartmansgatan 4 

• Vik:  Campusbiblioteket i Vik, Viksbågen 11 a 

 

Dessutom finns det två lärocenter på Centrumcampus: 

• Lärocentret Aleksandria, Fabiansgatan 28 

Lärocentret Minerva, Brobergsterrassen 5A 

Biblioteksenheterna och lärocentren på kartan.  

Enheterna och lärocentren är i regel tillgänglighetsanpassade

Kontrollera bibliotekets dagliga öppettider på bibliotekets webbplats

Skaffa bibliotekskort

På alla biblioteksenheter vid Helsingfors universitet använder du bibliotekskortet Helka för att låna böcker.  

  1. Aktivera din kundinformation i Helka-databasen genom att logga in med ditt Helsingfors universitets användarnamn.
  2. Hämta ditt Helkakort på biblioteket eller ta i bruk kortet digitalt. Från och med hösten 2021 kan du ta i bruk mobilbibliotekskortet i tjänsten Studier. Om du behöver kortet före introduktionsveckan, kan du efter att kunduppgifterna har aktiverats hämta kortet vid bibliotekets disk under kundtjänstens öppettider. Kom ihåg att ta med ett identitetsbevis då du hämtar kortet!

Du kan läsa mer om hur du skaffar Helkakortet eller följa med nyheter om mobilbibliotekskortet på bibliotekets webbplats.

Du kan reservera böcker, förnya lån och vid behov också betala förseningsavgifter i Helkadatabasen. I din kundinformation i  Helka kan du också ställa in en PIN-kod som du behöver på bibliotekets utlåningsautomat. 

Universitetsmedlemmar behöver inte meddela förändrade kontaktuppgifter till biblioteket, utan uppgifterna kommer automatiskt från universitetets system. 

Helka-kortet fungerar också på associerade Helka-bibliotek utanför universitetet. Du behöver ett nationalbibliotekskort för att låna material från Nationalbibliotekets samlingar.

Hitta kursböcker

Med hjälp av en sökning i Helka kan du lokalisera såväl tryckta som elektroniska kursböcker. I Helka ser du direkt var boken finns och om den är tillgänglig.  

Information om var boken finns  
(Hc=Kajsahuset, Hb=Vik, Hl=Mejlans, Hs=Gumtäkt) 

Kursböckernas lånetider varierar enligt bibliotek och titel: 14 eller 28 dygn, snabblån 2 dygn.  

För lån som återlämnas för sent tar biblioteket ut en förseningsavgift enligt den gällande prislistan.  

Läs e-material på distans

Helsingfors universitets bibliotek har skaffat behörigheter till en omfattande samling elektroniska böcker, tidningar och databaser. Instruktioner om att använda e-böcker finns i E-boksguiden. E-tidningarna och e-böckerna är tillgängliga inom universitetets nätverk. Studenter vid Helsingfors universitet har också möjlighet att fjärranvända e-tidningar och e-böcker. För fjärranslutning krävs it-behörighet för universitetets nätverk. 

Närmare anvisningar för fjärranvändning med hjälp av Helka (på finska).  

Sök vetenskaplig information

Du kommer i gång med sökningen i Helka.  

  • Via sökning i samlingar kan du söka tryckta böcker, e-böcker, tidskrifter och databaser som har skaffats till Helka-biblioteken.  
  • Via artikelsökning hittar du dessutom internationella vetenskapliga artiklar.  

Allt material som Helsingfors universitets bibliotek skaffat för studenterna finns inte i Helka. Via guiden ResearchGuides kan du söka databaser som är centrala för just ditt vetenskapsområde.  

Du kan repetera grunderna i informationssökning med hjälp av webbmaterialet Studentens digitalkompetens.  

Lär dig informationssökning

Behöver du källor till ditt examensarbete? 

Du kan bredda ditt kunnande via bibliotekets nätkurs för informationssökning

Du kan också gå kurser i informationssökning och referenshantering på biblioteket. Undervisningen syftar till att effektivisera och stödja informationssökning för examensarbeten samt användning av referenshanteringsprogram. Kurserna ges oftast endast på finska och engelska.

Du kan bläddra i kurserna på studies.helsinki.fi genom att söka på ”LIB-”. 

Du kan också söka efter en specifik kurs med hjälp av kurskoden. Lista på alla kurskoder finns på bibliotekets sidor i Instruktioner för studenter.

Kan du finska kan vi rekommendera Datanhallinnan perusopas, där du lär dig effektiv datahantering av ditt material.

Handledning i informationssökning

Biblioteket erbjuder handledning i informationssökning.

I Handledningshörnan ordnas regelbundet rådgivning till exempel i att söka information i samband med examensarbeten och att använda elektroniska publikationer.

Studera på biblioteket

Det finns olika arbetsutrymmen vid enheterna för Helsingfors universitets bibliotek: grupparbetsrum, datorplatser och läsplatser för tysta studier på egen hand.  

Grupparbetsrum finns i alla campusbibliotek.  Med ditt användarnamn vid universitetet kan du reservera ett grupparbetsrum i 0365-kalendern för varje rum.  

Flest datorer finns i Lärocentret Aleksandria, och där kan du studera även sent på kvällarna när biblioteken är stängda. 

Du kan ta utskrifter och kopiera i bibliotekets alla enheter. Multifunktionsenheterna fungerar med personliga id-kort, och enheterna kan användas för att kopiera, skanna och skriva ut. I Unigrafias saldobutik kan du ladda id-kortet med utskriftssaldo. 
 
När du studerar i biblioteket bör du ta hänsyn till andra biblioteksanvändare och följa bibliotekets spelregler

Graduvagnar 

Som Helsingfors universitets studerande kan du låna en graduvagn av biblioteket. Med hjälp av vagnen kan man smidigt förvara och flytta de tillbehör och material man behöver i biblioteks lokaler. Det finns graduvagnar i alla bibliotekets enheter samt i lärocentren Aleksandria och Minerva. Läs mer om graduvagnar på bibliotekets hemsida

Kontakta biblioteket

Kundtjänsten vid biblioteksenheterna hjälper dig gärna med alla frågor som rör användningen av biblioteket. 

Servicetelefonen har jour på enheterna under kundtjänstens öppettider. 

Du kan ställa frågor om och ge respons på bibliotekets verksamhet och tjänster via chatten eller med en responsblankett

Följ biblioteket på Facebook, Twitter @hulib och Instagram @helunilib