Disputation och bedömning

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Under det här temat hittar du detaljerade anvisningar för hur du ska ordna disputationsakten och anvisningar som gäller bedömning av doktorsavhandlingen. Anvisningar som gäller disputationstillstånd och publicering av doktorsavhandlingar samt utexaminering för doktorander hittar du under respektive tema.

Instruktioner