Eläinlääketieteellinen tiedekunta: esitarkastuksen käynnistäminen

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Tältä sivulta löydät eläinlääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoille suunnatut tarkentavat ohjeet väitöskirjan jättämisestä esitarkastukseen. Muista tutustua ensin yleisiin, kaikille yliopiston tohtorikoulutettaville suunnattuihin aikataulun suunnittelua ja esitarkastusta koskeviin ohjeisiin.

Jos sinulla on kysyttävää esitarkastuksen käynnistämisestä, voit aina olla yhteydessä kotitiedekuntasi jatko-opintopalveluihin.

Esitarkastuksen aikataulut

Tiedekuntaneuvosto määrää väitöskirjakäsikirjoitukselle kaksi esitarkastajaa. Esitarkastajaesityksen tekee vastuuprofessori. Väittelijän on puollettava esitarkastusehdotusta. Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa esitarkastajaesitykset käsitellään Tutkimuksen ja tieteellisten jatkotutkintojen toimikunnan (TTJT) kokouksessa ennen tiedekuntaneuvostoa. Kokousten aikataulut päätetään vuosittain.

TTJT:n kokousaikataulu ja aineiston jättöpäivät

Eläinlääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokousajat

Esitarkastajien esteettömyys tarkastetaan Viikin jatko-opintopalveluissa. Asian esittelijänä toimiva koulutussuunnittelija Viikin jatko-opintopalveluista valmistelee asian TTJT:n ja tiedekuntaneuvoston esityslistoille. Voit tutustua väitöskirjan vaatimuksiin ja esitarkastajien kelpoisuusehtoihin eläinlääketieteellisen tiedekunnan verkkosivuilla.

Näin jätät väitöskirjan esitarkastukseen

Esitarkastajien määräämistä varten väittelijän pitää toimittaa väitöskirjansa käsikirjoitus sekä alla mainitut dokumentit Viikin jatko-opintopalveluihin viikki-phd@helsinki.fi

1. Väitöskirjan käsikirjoitus yhtenä pdf -tiedostona. Käsikirjoitus sisältää väitöskirjan yhteenvedon ja osajulkaisut. Mikäli tiedosto on niin suuri, ettei sitä voi lähettää sähköpostitse, väittelijä voi käyttää Funet FileSenderiä.

2. Lista väitöskirjatyön osajulkaisuista, johon voi sisällyttää seuraavan:

3. Työnjakoa koskeva selvitys kaikista osajulkaisuista, joissa on useampi kirjoittaja. Julkaisun työnjako kirjoittajien kesken selitetään lyhyesti niin, että esitarkastajien ja tiedekuntaneuvoston on mahdollista arvioida väittelijän itsenäisen tieteellisen osuuden riittävyyttä väitöskirjassa. Työnjakoselvityksen allekirjoittavat väittelijä ja pääohjaaja.  Saman yhteisjulkaisun sisällyttäminen useampaan eri väitöskirjaan on mahdollista, joten työnjakoselvityksessä tulee mainita, onko julkaisua käytetty tai tullaanko sitä käyttämään myös toisessa väitöskirjassa. Tällöin molempien väitöskirjojen tekijät allekirjoittavat selvityksen. Mikäli esitarkastajat eivät ole suomenkielisiä, kannattaa selvitys kirjoittaa englanniksi.

4. Julkaisemattomista osajulkaisuista on liitettävä mukaan lehden antama kirjallinen saapumisilmoitus tai ilmoitus osajulkaisun hyväksymisestä.

5. Eläinkoelupa (tarvittaessa)

6. Jatko-opintokokonaisuuden rekisteröintilomake, jonka allekirjoittaa vastuuprofessori. Opintorekisteriote ei kelpaa tähän tarkoitukseen.

Tarvittaessa tarkista opintojesi vaatimat opintokokonaisuudet tutkintovaatimuksista

7. Kielentarkastajan todistus (s-posti riittää) kielentarkastuksen tekemisestä (mikäli työ on kirjoitettu muulla kuin väittelijän äidinkielellä).

8. Kuittaus hyväksytystä plagiaatintunnistuksen tekemisestä, jonka vastuuprofessori ilmoittaa sähköpostitse Viikin jatko-opintopalveluihin (viikki-phd@helsinki.fi).

Väittelijä toimittaa väitöskirjakäsikirjoituksen yhteenveto-osan (ei artikkeleita) plagiaatintunnistusjärjestelmä Urkundiin ennen esitarkastukseen lähettämistä. Käsikirjoitus lähetetään vastuuprofessorin urkund -osoitteeseen (yleensä muotoa professorin  etunimi.sukunimi.hy@analyysi.urkund.fi). Vastuuprofessori tarkastaa raportin ja ilmoittaa sen hyväksymisestä. Lisätietoa Urkundista löydät plagioinnin tunnistamista koskevasta artikkelista.

 

Vastuuprofessori tekee esityksen esitarkastajiksi sähköisellä Esitys esitarkastajaksi -lomakkeella. Täytetty lomake tulostetaan ja sen allekirjoittavat vastuuprofessori ja väittelijä, jonka jälkeen lomake voidaan lähettää skannattuna Viikin jatko-opiskelijapalveluille (viikki-phd@helsinki.fi). Lisää tietoja esitarkastajien kelpoisuudesta löytyy eläinlääketieteellisen tiedekunnan verkkosivuilla.

Esitarkastus

  • Vastuuprofessorin ehdotuksesta ja TTJT:n puoltaessa ehdotusta tiedekuntaneuvosto nimeää kaksi esitarkastajaa.
  • Esittelijä (jatkokoulutussuunnittelija Viikin jatko-opintopalveluista) toimittaa esitarkastajille väitöskirjan käsikirjoituksen ja arviointiohjeet.
  • Esitarkastusaika on kaksi kuukautta.
  • Kun esitarkastajien lausunnot saapuvat Viikin jatko-opintopalveluihin, ne toimitetaan väittelijälle ja vastuuprofessorille tiedoksi. Väittelijällä on mahdollisuus antaa vastine esitarkastajien lausunnoista.
  • Mikäli lausunnot ovat väittelylupaa puoltavia, vastuuprofessori tekee esityksen arvosanalautakunnaksi.

Väitöskirjaa koskeviin yleisiin määräyksiin ja tarkastajille annettaviin ohjeisiin voit tutustua tarkemmin eläinlääketieteellisen tiedekunnan verkkosivuilla.