Tohtorintutkinnon laajuus ja tutkintorakenne

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Tohtoriohjelmasi opetussuunnitelmassa määritellään mm. tutkintosi rakenne ja osaamistavoitteet sekä tutkintoon sisältyvien opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen osaamistavoitteet, sisällöt ja osaamisen arviointimenetelmät.

Valitsemalla tohtoriohjelmasi yllä olevasta valikosta saat esiin linkin tohtoriohjelmasi koko opetussuunnitelmaan. Lisäksi sivun loppuun päivittyy tohtoriohjelmasi tutkintorakenne. Näet tohtoriohjelmasi opetussuunnitelman mukaisen tutkintorakenteen sekä opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen tiedot myös Sisussa tehtyäsi opintosuunnitelman.

Mistä tohtorintutkinto muodostuu?

Tohtorintutkinto muodostuu väitöskirjasta ja yhteensä 40 opintopisteen laajuisista opinnoista. Jos suoritat opintoja täysipäiväisesti, tutkinto on mahdollista tehdä valmiiksi noin neljässä vuodessa.

Tutkinnon pääpaino on tutkimustyössä ja tutkimusyhteisössä toimimisessa. Väitöskirja esittelee tutkimustyösi tulokset. Lue lisää väitöskirjan laajuudesta ja rakenteesta ohjeesta Väitöskirjan rakenne ja arviointikriteerit.

Tutkintoon väitöskirjan lisäksi kuuluvat opinnot on kaikissa yliopiston tohtoriohjelmissa jaettu kahteen opintokokonaisuuteen:

  • Tieteenalaopinnot (30 op)
  • Yleiset valmiustaidot (10 op)

Saat suorittaa opintoja niin paljon kuin haluat, mutta tutkintoon tulevien opintojen enimmäislaajuus on enintään 45 op.

Opetus toteutetaan tohtoriohjelman opetussuunnitelman mukaisesti. Jokaisella opintojaksolla on yksi tai useampi toteutustapa (esim. luentokurssi, itsenäinen työskentely, tentti, seminaari), jonka hyväksytysti suoritettuasi olet suorittanut kyseisen opintojakson ja saat siitä arvosanan.

Opetussuunnitelmista päätetään tiedekuntaneuvostoissa ja ne ovat voimassa aina kolme lukuvuotta. Tällä hetkellä opetus järjestetään 2020–2023 opetussuunnitelmien mukaan. Tutustu oman tohtoriohjelmasi opetussuunnitelmaan heti opintojesi alussa ja suunnittele sen jälkeen opintojasi sivulta Tohtoriopintojen suunnittelu ja suorittaminen löytyvien ohjeiden avulla.

Lukuvuosittaiset tarkemmat opetusohjelmat julkaistaan Sisussa ja Opintotarjonnassa pääsääntöisesti kesäkuun loppuun mennessä. Opetusohjelmasta näet tiedot aikatauluista, tiloista, opettajista, opetuskielistä, toteutustavoista ja ilmoittautumisista. Lue lisää opetustarjonnasta ja kurssi-ilmoittautumisesta sivulta Väitöskirjatutkijoiden opetustarjonta ja kurssi-ilmoittautuminen.

Tieteenalaopinnot

Tieteenalaopinnot (30 op) koostuvat opinnoista, jotka tukevat tutkijan väitöskirjatyön ja oman tieteenalan kannalta tärkeiden taitojen kehitystä. Tavoitteena on, että kun tieteenalaopinnot ovat suoritettu, sinulle on muodostunut syvällinen ymmärrys oman tieteenalasi luonteesta ja sen keskeisistä teorioista ja käsitteistä.

Kokonaisuus sisältää aina vähintään 1 opintopisteen tutkimusetiikkaa, joka on pakollista kaikille yliopiston väitöskirjatutkijoille. 

Pyri sisällyttämään tutkintoosi myös konferensseja, tutkijavierailuja ja muuta kansainvälistä tieteellistä toimintaa. Kansainvälinen toiminta auttaa sinua luomaan tulevaisuuden kannalta tärkeitä verkostoja ja katsomaan omaa tutkimustasi uusista näkökulmista.

Yleiset valmiustaidot

Yleisten valmiustaitojen opintojen (10 op) tavoitteena on tukea tohtoriopiskelijan tutkija- ja asiantuntijaidentiteetin kehittymistä ja tulevia urasuunnitelmia. Suunnittele kokonaisuus niin, että sisältö vastaa juuri sinun tulevaisuuden tavoitteitasi.

Tutkijakoulu järjestää väitöskirjatutkijoille kurssimuotoista yleisten valmiustaitojen opetusta. Yleisiä valmiustaitoja voi kerryttää myös tutkimustyöhön integroituina osina, jotka rekisteröidään opintosuorituksina.