Kasvatustieteellinen tiedekunta: esitarkastuksen käynnistäminen

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Tältä sivulta löydät kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelijoille suunnatut tarkentavat ohjeet väitöskirjan jättämisestä esitarkastukseen. Muista tutustua ensin yleisiin, kaikille yliopiston tohtorikoulutettaville suunnattuihin aikataulun suunnittelua ja esitarkastusta koskeviin ohjeisiin.

Jos sinulla on kysyttävää esitarkastuksen käynnistämisestä, voit aina olla yhteydessä kotitiedekuntasi jatko-opintopalveluihin.

Ennen esitarkastuksen käynnistämistä

 • Väitöskirjatyön jättämiselle esitarkastukseen pitää olla vastuuprofessorin ja pääohjaajan suostumus. Väitöskirjakäsikirjoituksen jättämisestä tarkastukseen tulee sopia hyvissä ajoin ohjaajan kanssa, joka tarvitsee kohtuullisen ajan tehdäkseen ehdotuksen esitarkastajista tiedekunnalle.
 • Väittelijä vastaa esitarkastukseen annettavan työnsä sisällöstä. Ohjaaja(t) vastaavat siitä, että työ on tasoltaan ja sisällöltään sellainen, että se voidaan jättää esitarkastukseen. Väittelijä huolehtii siitä, että väitöskirjan kieliasu vastaa tieteelliseltä julkaisulta vaadittavaa tasoa. Vieraskielisten väitöskirjojen osalta suositellaan äidinkielisen kielenkorjaajan tekemää kielentarkastusta. Pääohjaaja voi päättää, ettei kielentarkastus ole tarpeen.
 • Ohjaajien velvollisuutena on tarkistaa, että esitarkastukseen jätetty käsikirjoitus on rakenteeltaan johdonmukainen ja kieliasultaan selkeä ja että se täyttää väitöskirjalle asetetut yleiset vaatimukset, ks. väitöskirjan kriteerit kasvatustieteellisessä tiedekunnassa.
 • Muista, että sinun tulee olla ilmoittautunut läsnäolevaksi opiskelijaksi tarkastusprosessin käynnistämisestä aina valmistumispäivään saakka.

Näin jätät väitöskirjan esitarkastukseen

Käsikirjoitus jätetään tiedekuntaan viimeistään kymmenen arkipäivää ennen tiedekuntaneuvoston kokousta (ks. opinnäytteiden jättöaikataulu alla). Tämä ei kuitenkaan välttämättä tarkoita sitä, että käsikirjoituksen esitarkastajat voitaisiin nimetä heti seuraavassa kokouksessa. Ilmoita tiedekunnan tohtorikoulutuksesta vastaavalle koulutussuunnittelijalle, että olet jättämässä väitöskirjaa esitarkastukseen.

Urkund-tarkastus

Väitöskirjakäsikirjoitukset ja lisensiaatintutkimukset tulee tarkastuttaa yliopistossa käytössä olevassa plagiaatintunnistusjärjestelmässä (Urkund) ennen väitöskirjakäsikirjoituksen jättämistä esitarkastukseen ja lisensiaatintutkimuksen jättämistä tarkastukseen. Plagiaatintunnistusjärjestelmää käytetään tekstien alkuperäisyyden selvittämiseen.

Jatko-opiskelija lähettää digitaalisessa muodossa olevan dokumenttinsa tarkistettavaksi työnohjaajansa Urkund-sähköpostiosoitteen kautta plagiaatintunnistusjärjestelmään. Työn ohjaaja käy läpi Urkundin tarkistusraportin ja liittää esitarkastajaehdotukseen vahvistuksensa tehdystä alkuperäisyystarkastuksesta. Lisätietoa Urkundista löydät plagioinnin tunnistamista koskevasta artikkelista.

Opettajan ohjeet Urkundin käyttöön löytyy Opetustyön ohjeista.

Tarvittavat dokumentit

 • Täytä tietosi e-lomakkeelle ja tallenna lomake.
 • Lähetä väitöskirjakäsikirjoitus yhtenä pdf-tiedostona osoitteeseen edu-research@helsinki.fi. Käsikirjoituksessa on oltava mukana tiivistelmät suomeksi ja englanniksi. Artikkeliväitöskirjassa tiedostoon sisällytetään yhteenveto-osa ja alkuperäiset artikkelit. Tiedosto nimetään: Sukunimi_dis.pdf. Tiedoston kokoamiseen voi käyttää yliopiston työasemille asennettuja PDF-Xchange Tools tai PDF-Xchange Editor ohjelmia.
  Mikäli käsikirjoitus on liian suuri lähetettäväksi sähköpostilla, käytäthän Funet Filesenderiä.
 • Toimita jatko-opintopalveluihin samalla selvitys itsenäisen työn osuudesta, jonka on allekirjoittanut sinun lisäksesi myös ohjaaja. Selvitys itsenäisen työn osuudesta tehdään sillä kielellä, jolla tutkimus on tehty. Artikkeliväitöskirjoissa selvityksessä käydään läpi itsenäisen työn osuus artikkelikohtaisesti. Monografiaväitöskirjoissa tarkennetaan oman ja muiden (esim. ohjaajan tai ulkopuolisten asiantuntijoiden) työn osuus tutkimuksen suunnittelussa, aineiston keruussa ja analysoinnissa sekä tietoteknisissä asioissa ja väitöskirjan graafisen ulkoasun suunnittelussa.

Esitarkastajaesitys

Vastuuprofessori tekee esityksen esitarkastajista sähköisellä Esitys esitarkastajaksi -lomakkeella. Samalla, vastuuprofessori voi yhdessä tohtorikoulutettavan kanssa laatia suunnitelman tarkastusaikataulusta. Vastuuprofessorin tulee ko. lomakkeella vahvistaa, että väitöskirja täyttää väitöskirjalle asetetut vaatimukset ja plagiaantintunnistus on tehty. Lomakkelle tulee liittää erillinen lyhyt perustelu esitarkastajan valinnasta, jos esitarkastaja on Helsingin yliopistosta tai ei ole vähintään dosentti.

Väitöskirjakäsikirjoitusten jättöpäivät ja tiedekuntaneuvoston aikataulut

Kevätlukukausi 2020

Väitöskirjan käsikirjoitus jätettävä
tarkastukseen viimeistään
Tiedekuntaneuvoston kokous,
jossa tarkastus käynnistetään
tiistaina tiistaina
07.01.2020
11.02.2020
03.03.2020
24.03.2020
28.04.2020
01.06.2020 (ma)
21.01.2020
25.02.2020
17.03.2020
07.04.2020
12.05.2020
15.06.2020 (ma)

Syyslukukausi 2020

Väitöskirjan käsikirjoitus jätettävä
tarkastukseen viimeistään
Tiedekuntaneuvoston kokous,
jossa tarkastus käynnistetään
tiistaina tiistaina
25.08.2020
15.09.2020
06.10.2020
10.11.2020
03.12.2020  (to)
08.09.2020
29.09.2020
20.10.2020
24.11.2020
17.12.2020 (to)

Mitä sitten tapahtuu?

Esitarkastajat arvioivat väitöskäsikirjoitusta lausunnoissaan kasvatustieteellisen tiedekunnan väitöskirjan kriteereiden perusteella. Esitarkastajat saavat lausunnon antamiseen aikaa kaksi kuukautta, loma-ajat huomioiden.

Huomioitavaa esitarkastusprosessissa:

 • Kun tiedekuntaneuvosto hyväksyy väitöskirjasi esitarkastajat, lähetämme sinulle siitä tiedon, ja toimitamme opiskelijoiden ohjeen koskien esitarkastusprosessia. Ilmoitamme samalla sinulle määräpäivän, johon mennessä lausuntojen pitäisi saapua.
 • Jos lausunnot myöhästyvät, me huolehdimme tarkastajien hoputtamisesta. Jos lausuntoja ei ala kuulua, voit myös aina kysellä meiltä tilannetta.
 • Esitarkastajat lähettävät lausuntonsa kahden kuukauden kuluessa suoraan tiedekunnalle – eivät opiskelijalle, opiskelijan vastuuhenkilölle eivätkä ohjaajalle. Kun olemme saaneet molemmat lausunnot, lähetämme niistä sähköpostitse kopiot sinulle, ohjaajillesi ja vastuuhenkilölle.
 • Sinulla on oikeus esittää tiedekuntaneuvostolle huomautuksia lausunnoista ennen kuin väittelyluvan myöntämisestä päätetään.
 • Jos esitarkastajat puoltavat lausunnoissa väittelyluvan myöntämistä, pyydämme vastuuhenkilöltäsi ja ohjaajiltasi ehdotusta arvosanalautakunnan jäseniksi (vastaväittäjä, kustos ja tiedekunnan edustaja/t).
 • Väittelylupa pyritään saamaan tiedekuntaneuvoston käsittelyyn mahdollisimman nopeasti – ilmoitamme sinulle väittelyluvan käsittelyn aikatauluista samalla, kun saat lausunnot.

Ennen väittelyluvan myöntämistä, seuraavat asiat pitää olla saapuneina ja kunnossa:

1. Väitöskirjan käsikirjoituksesta on saapunut kaksi puoltavaa lausuntoa tiedekuntaan ja väitöskirjan tekijä on hyväksynyt ne.
2. Jatko-opinnot on oltava suoritettuina ja koostettuina opintosuoritusrekisterissä ennen väittelyluvan myöntämistä. Oppiainetta edustava ohjaaja hyväksyy suoritetut opinnot osaksi tohtorin tutkintoa ja vie ne tiedekunnan opiskelijapalveluihin rekisteröitäväksi. Tarkista, että opintosi on koottu tutkintovaatimusten mukaisesti. Lisätietoa opintokokonaisuuksien rekisteröinnistä löydät Opintojen rekisteröinti -osiosta.

Entä jos lausunnot eivät ole puoltavia?

Jos jompikumpi tai molemmat tarkastajat antavat kielteisen lausunnon, esitarkastus pääsääntöisesti raukeaa. Rauennut tarkastus voidaan käynnistää uudelleen, kun olet tehnyt käsikirjoitukseen tarvittavat korjaukset ja ohjaajat ja vastuuhenkilö puoltavat tarkastuksen käynnistämistä uudelleen. Rauenneet esitarkastusprosessit saatetaan tiedekuntaneuvoston tiedoksi.

Esitarkastusmenettelyn rauettua väittelijä voi pyytää uutta esitarkastusta, kun käsikirjoitukseen on tehty hylkäävässä esitarkastuslausunnossa tarkoitettuja tai muita muutoksia, ja ohjaajat ja vastuuprofessori puoltavat esitarkastuksen käynnistämistä.

Esitarkastaja voi myös edellyttää, että käsikirjoitukseen tehdään korjauksia, jotka esitarkastaja hyväksyy ennen puoltavan lausunnon antamista. Korjaukset hyväksyttyään esitarkastaja antaa käsikirjoituksesta tiedekunnalle lopullisen lausuntonsa. Väittelijän laatima selvitys tehdyistä korjauksista toimitetaan tiedoksi myös toiselle esitarkastajalle sekä liitetään esitarkastajien lausuntoihin väittelylupaa myönnettäessä. Esitarkastus saa tässä tapauksessa kestää kokonaisuudessaan enintään kuusi kuukautta. Esitarkastaja ei tällöinkään ole ohjaajaa vastaavassa asemassa.