Kielikeskuksen opetustarjonta: äidinkieli (ruotsi)

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Alla näet Kielikeskuksen äidinkielen (ruotsi) opetustarjonnan opetussuunnitelmakaudella 2020-2023. Opintojakson nimeä klikkaamalla löydät opintojaksokuvaukset, opetusryhmät ja tentit. Muiden kielten opetustarjonnan löydät sivulta Kielikeskuksen kieli- ja opetustarjonta.

Kielikeskuksen kursseille ja kokeisiin ilmoittaudutaan Sisussa.

Mikäli sinulla on kysyttävää kieliopintoihin liittyen, ota yhteyttä Kielikeskuksen opiskelijaneuvontaan.

Huom! Kurssit on tarkoitettu opiskelijoille, joiden koulusivistyskieli on ruotsi.

Valinnaiset kurssit kaikkien tiedekuntien opiskelijoille

KK-AKSK002 Kirjoittamisen kurssi graduntekijöille (ruotsi) (2 op) (ei järjestetä lukuvuonna 2021-2022)

KK-AKSK001 Tieteen popularisointi -tekstityöpaja (ruotsi) (2 op) (ei järjestetä lukuvuonna 2021- 2022)

Pakolliset äidinkielen opinnot kandiohjelmissa

Kaikkien kandiohjelmien (paitsi humanistisen tiedekunnan) opiskelijoille, joiden koulusivistyskieli on ruotsi.

KK-AKSK2SP Akateeminen kirjoittaminen (ruotsi) (2 op)

KK-REKO1SP Retoriikka ja viestintä (ruotsi) (1 op)

Kaikille avoimet kieleen, kulttuuriin ja kommunikaatioon liittyvät kurssit

KK-ENG404 Themes to Explore Culture (2 op)

Ymmärtääksemme itseämme meidän tulee ymmärtää kulttuuria; ymmärtääksemme kulttuuria meidän tulee ymmärtää itseämme. Kurssilla Themes to Explore Culture, yhdellä toisiinsa liittyvistä kahdesta kurssista, lähestymme aihetta pelien, keskustelujen ja interaktiivisten sessioiden kautta. Kurssin aikana reflektoimme sekä sitä, keitä olemme että sitä, miten kulttuuri vaikuttaa meihin. Osallistuaksesi kurssille sinulla tulee olla kandivaiheen vieraan kielen tutkintovaatimus suoritettuna. Vaikka suosittelemme kurssin käymistä kurssia Tools for Understanding Culture ennen, voit käydä kurssit myös eri järjestyksessä tai käydä niistä vain toisen.

KK-ENG403 Tools for Understanding Culture (2 op)

Kulttuuri on käsitteenä abstrakti ja jopa satunnainen. Kurssilla Tools for Understanding Culture, yhdellä toisiinsa liittyvistä kahdesta kurssista, pyrimme selvittämään kulttuuria ja ymmärtämään sitä erilaisina ulottuvuuksina. Kurssi koostuu projektityöskentelystä, interaktiivisista sessioista ja ohjatusta reflektoinnista. Osallistuaksesi kurssille sinulla tulee olla kandivaiheen vieraan kielen tutkintovaatimus suoritettuna. Vaikka suosittelemme kurssin käymistä kurssin Themes to Explore Culture jälkeen, voit käydä kurssit myös eri järjestyksessä tai käydä niistä vain toisen.