Sisu-ohje: Opintosuunnitelma

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Ennen kuin aloitat opintosuunnitelman tekemiseen, lue yleiset ja koulutusohjelmasi omat ohjeet sivulta Opintojen suunnittelu ja HOPS-ohjaus.

Opintosuunnitelman tekemisessä Sisussa on kolme vaihetta:

 1. Tee opintosuunnitelma Opintojen rakenne -sivulla. Valmiissa opintosuunnitelmassa näkyvät kaikki opinnot, jotka sinun pitää suorittaa valmistuaksesi.
 2. Aikatauluta opintosi Ajoitus-sivulla. Näin hahmotat, mitä opintoja sinun tulisi vuositasolla suorittaa valmistuaksesi.
 3. Valitse opinnoille suoritustapa Opintokalenteri-sivulla. Saat samalla opetuksen tarkat aika- ja paikkatiedot omaan kalenteriisi. Tämän jälkeen voit ilmoittautua opetukseen, kun ilmoittautumisaika on alkanut. Katso tarkemmat käyttöohjeet ilmoittautumiseen täältä.

Sinulle nimetään Sisussa oma ohjaaja. Sekä sinä että ohjaajasi voitte kirjoittaa opintosuunnitelmaasi kommentteja. Voit saada ohjaajaltasi tukea ja ohjausta esimerkiksi tavallisesta poikkeaviin opintosuorituksiin tai vaihto-opintoihin liittyviin kysymyksiisi. Niihin liittyvät suunnitelmat, hakemukset ja päätökset tehdään opintosuunnitelman kautta.

Huom! Tämä ohje koskee vain perustutkinto-opiskelijoita. Katso täältä opintosuunnitelman käyttöohjeet tohtorikoulutettavalle.

Huomioi nämä, kun teet opintosuunnitelmaa

 • Jos olet luonut opintosuunnitelmasi ennen 1.8.2020, sinun täytyy ensin päivittää se. Huomaat päivitystarpeen siitä, että suunnitelmasi on sääntöjen vastaisessa tilassa. Katso ohjeet vanhan suunnitelman päivittämiseen täältä.
 • Opintosuunnitelmaa ei voi tehdä puhelimella tai tabletilla. Tarvitset opintosuunnitelman tekemiseen tietokoneen.
 • Opintosuunnitelmaa ei tarvitse tehdä kerralla valmiiksi. Vähimmillään riittää, että suunnitelmaan on lisätty ne opintojaksot, joiden opetukseen haluat ilmoittautua. Jos olet valmistumassa, opintosuunnitelmassasi täytyy näkyä kaikki tutkintoosi kuuluvat opinnot suoritettuina ja oikeissa kohdissa, ennen kuin voit tehdä valmistumishakemuksen Sisussa.
 • Sisussa voi tehdä useita opintosuunnitelmia, mutta vain yksi niistä voi olla ensisijainen. Voit ilmoittautua kursseille, tehdä opintoihisi liittyviä hakemuksia ja valmistua ainoastaan ensisijaisen opintosuunnitelman kautta.
 • Opintojakson suoritustapa täytyy aina valita, jotta opintosuorituksesi näkyvät opintosuunnitelmassasi oikein. Jos et ole valinnut opintojaksolle suoritustapaa, suoritus ei näy suunnitelmassasi.
 • Jos sinulla on useita opintosuunnitelmia, muista ajoittain varmistaa, että olet varmasti muokkaamassa oikeaa suunnitelmaa. Ajoitus-sivulle avautuu automaattisesti se opintosuunnitelma, jota olet viimeksi muokannut Opintojen rakenne -sivulla.

Opintosuunnitelman ensisijaisuus – mitä se tarkoittaa?

Voit tehdä yhden ensisijaisen opintosuunnitelman opiskeluoikeudellesi. Jos sinulla on useita opiskeluoikeuksia, tee jokaiselle erikseen ensisijainen opintosuunnitelma. Jos opintosuunnitelma on ensisijainen, näkyy suunnitelman otsikon yhteydessä kuvake "ensisijainen opintosuunnitelma".

Kuvakaappaus: ensisijainen opintosuunnitelma

Jos haluat muuttaa uuden opintosuunnitelman ensisijaiseksi, klikkaa Opintojen rakenne -sivun oikeasta yläkulmasta painiketta, jossa on kolme pistettä. Valitse avautuvasta pudotusvalikosta vaihtoehto Muuta ensisijaiseksi.

Ensisijaisen opintosuunnitelman valitsemisessa kannattaa olla tarkkana. Sisussa on useita toimintoja, jotka voi tehdä ainoastaan ensisijaisessa opintosuunnitelmassa ja joita et itse voi siirtää osaksi toista opintosuunnitelmaa. Tällaisia ovat esimerkiksi:

 • uuden tai rakenteesta poikkeavan sisällön lisääminen opintosuunnitelmaan
 • valmistumispyynnöt ja valmistuminen
 • hyväksilukuhakemukset ja -päätökset
 • lisäaikahakemukset ja -päätökset.

Vanhaan opintosuunnitelmaasi kirjoitetut kommentit eivät myöskään siirry uuteen ensisijaiseen suunnitelmaan.

Koska uusi ensisijainen suunnitelma?

Joissakin harvoissa tapauksissa voi olla tarpeen tehdä kokonaan uusi ensisijainen opintosuunnitelma (lisätietoa näistä sivulla Opintojen suunnittelu ja HOPS-ohjaus). Useimmiten kuitenkin riittää, että päivität opintosuunnitelmaasi jonkin osan. Tämä tapahtuu vaihtamalla kyseisen osan versiota.

Version vaihtaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että päivität jonkin opintosuunnitelman osan uudempien tutkintovaatimusten (OPS:in) mukaiseksi. Muilta osiltaan suunnitelmasi pysyy tällöin muuttumattomana. Voit vaihtaa versiota opintojaksoesitteellä. Katso tarkemmat Sisu-ohjeet version vaihtamiseen.

Opintosuunnitelman luominen, tulostaminen ja poistaminen

Opintosuunnitelman luominen

 1. Aloita suunnitelman tekeminen klikkaamalla Sisun mustasta yläpalkista Opintojen rakenne -sivulle.
  Kuvakaappaus Sisusta: Opintojen rakenne -teksti Sisun yläpalkissa
 2. Klikkaa sitten Uusi opintosuunnitelma -painiketta Opintojen rakenne -sivun yläosassa.
  Kuvakaappaus Sisusta: Uusi opintosuunnitelma -painike
 3. Valitse avautuvasta ponnahdusikkunassa välilehti Omat koulutukset. Tällä välilehdellä voit valita opiskeluoikeutesi mukaisen opintosuunnitelmapohjan. Jos sinulla on useita opiskeluoikeuksia, näkyy tämän välilehden Valitse koulutus -pudotusvalikossa lista kaikista opintosuunnitelmapohjista, joiden mukaisiin opintoihin sinulla on opiskeluoikeus.
 4. Valitse seuraavaksi pudotusvalikosta opetussuunnitelmakausi. Jos olet uusi opiskelija, Sisu tarjoaa sinulle opetussuunnitelmakaudeksi alkavaa lukuvuotta. Jos olet aloittanut opintosi aikaisemmin, valitse opetussuunnitelmakausi koulutusohjelmasi ohjeiden mukaisesti.
 5. Voit antaa suunnitelmalle nimen. Oletusarvona suunnitelman nimeksi tulee "Opintosuunnitelmani" ja luontipäivämäärä. Jos laadit useampia suunnitelmia, kannattaa ne nimetä selkeästi. Tämä helpottaa oikean suunnitelman valitsemista myöhemmin.
 6. Klikkaa lopuksi ponnahdusikkunan alareunasta Luo suunnitelma -painiketta (tai jos et haluakaan luoda suunnitelmaa, klikkaa Eiku-painiketta). Nyt uusi opintosuunnitelmasi aukeaa ja on valmis muokattavaksi.
  Kuvakaappaus Sisusta: Luo uusi opintosuunnitelma -ponnahdusikkuna

Opintosuunnitelman tulostaminen 

Voit tulostaa opintosuunnitelman paperille tai pdf-tiedostona. Tulosteessa näkyy opintosuunnitelman tilanne sekä ajoitetut ja suoritetut opinnot. Huomaathan, että opintoluonnokset eivät toistaiseksi näy tulosteessa. 

Klikkaa opintosuunnitelman oikeassa yläkulmassa painiketta, jossa on kolme pistettä. Valitse pudotusvalikosta Tulosta opintosuunnitelma.

Jos tulostusikkuna ei aukea suoraan, saat sen auki klikkaamalla opintosuunnitelman tulostettavan version oikeasta yläkulmasta Tulosta-painiketta. Jos haluat palata opintosuunnitelman muokattavaan näkymään, klikkaa Palaa rakennenäkymään -painiketta.

Opintosuunnitelman poistaminen

Avaa ensin opintosuunnitelma, jonka haluat poistaa. Klikkaa sitten suunnitelman oikeasta yläreunasta painiketta, jossa on kolme pistettä. Valitse pudotusvalikosta Poista opintosuunnitelma. Aukeaa ponnahdusikkuna, joka pyytää varmistamaan poiston. Nyt opintosuunnitelma on poistettu lopullisesti, eikä sitä voi enää palauttaa.

On mahdollista, että Poista opintosuunnitelma -vaihtoehto näkyy pudotusvalikossa harmaalla eikä sitä voi valita. Tämä tarkoittaa, että sinulla on Sisussa vain yksi opintosuunnitelma. Silloin sinun täytyy luoda vähintään yksi uusi opintosuunnitelma poistettavan suunnitelman lisäksi, jotta poistaminen onnistuu.

Opintosuunnitelman muokkaaminen

Valitse ensin Opintojen rakenne -sivulla haluamasi opintosuunnitelma. Voit vaihtaa muokattavaa suunnitelmaa klikkaamalla näkyvillä olevan opintosuunnitelman otsikkoa.

Opintosuunnitelmassasi näkyvät valmiiksi ne kokonaisuudet ja opintojaksot, jotka sinun on pakko suorittaa valmistuaksesi. Myös vaihtoehtoisilla ja vapaasti valittavilla opinnoilla on suunnitelmassa omat osansa, mutta niissä ei näy valmiiksi kokonaisuuksia tai opintojaksoja.

Jo suorittamiesi opintojaksojen kohdalla Sisu näyttää laakeriseppelekuvakkeen ja suorituksen arvosanan. Uusi suoritus näkyy opintojakson kuvakkeessa noin vuorokauden kuluessa siitä, kun opettaja on arvioinut sen Sisussa. Näet ensin suorituksen osasuorituksena Omat tiedot -sivulla.
Kuvakaappaus Sisun käyttöliittymästä.

Opintosuunnan valinta

Joissakin koulutusohjelmissa täytyy valita opintosuunta, ennen kuin Opintojen rakenne -sivulla näkyy opintoja. Klikkaa silloin haluamasi koulutusohjelman nimeä opintosuunnitelmassa. Klikkaa avautuvassa valinta-avustimessa Opintosuunta-tekstiä ja valitse opintosuunta. Opintosuuntasi vahvistetaan koulutusohjelmassasi erikseen.

Kuvakaappaus Sisusta: koulutusohjelman otsikko opintosuunnitelmassa

Pakollisten opintojen suunnittelu

Pakollisten opintojaksojen kuvakkeet näkyvät suunnitelmassa valmiiksi. Niiden osalta sinun täytyy ainoastaan ajoittaa opinnot ja valita niille suoritustapa (ks. alempaa opintojen ajoituksen suunnittelu ja suoritustavan valinta).

Pakollisia opintojaksoja voit korvata toisilla esimerkiksi silloin, jos olet jo suorittanut jakson aikaisempien tutkintovaatimusten mukaisesti jollakin toisella koodilla, tai haluat korvata jakson toisessa korkeakoulussa suorittamillasi opinnoilla. Katso lisäohjeet alempaa kohdasta 'Uuden tai rakenteesta poikkeavan sisällön lisääminen suunnitelmaan'.

Valinnaisten opintojen suunnittelu

Opintosuunnitelmassasi on osia, joihin voit valita vapaasti haluamiasi opintoja. Yleensä näitä niin kutsuttuja vapaaehtoisia valintoja lisätään osiin Muut opinnot tai Valinnaiset opintokokonaisuudet.

 • Muut opinnot -osaan voit lisätä yksittäisiä valinnaisia opintojaksoja.
 • Valinnaiset opintokokonaisuudet -osaan voit lisätä valinnaisen opintokokonaisuuden tai -kokonaisuuksia.

Pääset tekemään valintoja, kun klikkaat haluamasi suunnitelman osan otsikkoa. Huomaathan, että otsikon edessä oleva ympyrän muotoinen painike avaa ainoastaan valikon, joka saattaa olla tyhjä.

Kuvakaappaus Sisusta: klikkaa otsikkoa

Otsikon klikkaaminen avaa näkymän oikeaan reunaan niin kutsutun valinta-avustimen. Valinta-avustimessa on ylimpänä koulutusohjelmasi tarkka ohje kyseisen osan valintojen tekemiseksi. Lue ohje huolellisesti!

Valinta-avustimessa on hakukenttä, jossa voit hakea opintojaksoja tai -kokonaisuuksia nimellä tai koodilla. Hakemasi opintojakso tai -kokonaisuus siirtyy opintosuunnitelmaasi, kun klikkaat sitä hakukentästä aukeavassa pudotusvalikossa. Valinta-avustimeen jää silloin näkyviin valitsemasi jakson kuvake. Voit halutessasi poistaa valinnan klikkaamalla kuvakkeessa näkyvää roskakorin kuvaa.

Voit lisätä valinta-avustimen kautta myös jo suorittamiasi opintojaksoja tai -kokonaisuuksia suunnitelmaasi.

Kuvakaappaus Sisusta: valinnainen opintokokonaisuus ja valinta-avustin

Uuden tai rakenteesta poikkeavan sisällön lisääminen suunnitelmaan

Uusi tai rakenteesta poikkeava sisältö voi olla esimerkiksi:

 • Opiskelijavaihdossa suoritettavia opintoja
 • Toisessa kotimaisessa korkeakoulussa suorittamiasi opintoja
 • Helsingin yliopistossa suorittamiasi, vanhan tutkintorakenteen mukaisia opintoja, jotka eivät syystä tai toisesta näy suoraan opintosuunnitelmassasi
 • Vapautus jonkin tietyn opintojakson suorittamisesta

Voit lisätä opintosuunnitelmaasi uutta tai rakenteesta poikkeavaa sisältöä kahdella tavalla: joko vapaan muokkauksen tilassa tai tekemällä opintoluonnoksen.  

Käytä vapaan muokkauksen tilaa silloin, kun
 • kyse on Helsingin yliopistossa suoritetusta tai hyväksiluetusta tai suoritettavasta opinnosta,
 • kyseinen opintojakso löytyy valinta-avustimen hakutoiminnolla ja
 • et saa opintojaksoa lisättyä suunnitelmaasi haluamaasi kohtaan.

Huom! Ennen kuin teet muutoksia vapaan muokkauksen tilassa, tarkista, onko suorittamasi opintojakso merkitty vastaavaksi suoritukseksi siihen opintosuunnitelman kohtaan, johon haluat sen lisätä. Voit tarkistaa asian opintojaksoesitteiden Korvaavuudet-välilehdiltä. Katso tarkempi ohje kohdasta Opintojaksoesite.

Vapaan muokkauksen tilan käyttöohjeet löydät sivulta Opintosuunnitelman sisältöä koskevat hakemukset.

Tee opintoluonnos silloin, kun
 • opinnot suoritetaan tai on suoritettu jossakin muualla kuin Helsingin yliopistossa: esimerkiksi opiskelijavaihdossa ulkomailla tai toisessa kotimaisessa korkeakoulussa ja
 • opintosuoritusta ei ole vielä hyväksiluettu Helsingin yliopistossa.

Katso tarkemmat ohjeet vaihto-opintojen suunnitteluun Sisussa.

Puuttuvien opintosuoritusten lisääminen suunnitelmaan

Kaikki WebOodi-aikana suorittamasi opintojaksot eivät välttämättä näy opintosuunnitelmassasi automaattisesti, vaan sinun täytyy lisätä ne suunnitelmaan erikseen oikeisiin kohtiin.

Huom! Joissain tapauksissa Oodista siirretyt suoritukset näkyvät Sisussa poikkeavilla koodeilla. Katso tässä tapauksessa ohjeet sivulta Mahdolliset ongelmat Oodista siirretyissä tiedoissa.

Valinnaisista opinnoista puuttuvat suoritukset

Opintojen rakenne -sivun vasemmassa reunassa olevasta Sijoita suunnitelmaan -palkista löydät kaikki suoritukset, jotka eivät vielä ole suunnitelmassasi. Palkista voit siirtää jaksoja vain vapaasti valittaviin opintoihin nuolta painamalla. Samalla lailla, jos poistat suorittamasi jakson suunnitelmastasi, se löytyy Sijoita suunnitelmaan -palkista poiston jälkeen. Palkista ei kuitenkaan löydy niitä opintojaksoja, jotka olet jo lisännyt tai ne on hyväksiluettu toiseen opintosuunnitelmaan.

Kuvakaappaus Sisusta: sijoita suunnitelmaan

Pakollisista tai vaihtoehtoisista opinnoista puuttuvat suoritukset

Jos haluat korvata pakollisen tai vaihtoehtoisen opintojakson aiemmalla vastaavalla suorituksella (esim. vanhojen tutkintovaatimusten mukaan tehty suoritus eri koodilla), tarkista opintojaksoesitteestä, onko suorittamasi jakso merkitty sinne vastaavaksi suoritukseksi. Tällaisesta korvaamisesta ei tarvitse tehdä hyväksilukuhakemusta. Katso tarkemmat ohjeet korvaamiseen alempaa kohdasta Opintojaksoesite.

Jos suorittamaasi opintojaksoa ei ole merkitty esitteeseen vastaavaksi, hae suorituksen lisäämiselle hyväksyntää vapaan muokkauksen tilassa. Vapaan muokkauksen tilan käyttöohjeet löydät täältä.

Opintojaksoesite

Opintosuunnitelmassa jokaisella pakollisella tai valinnaisella opintojaksolla on oma koodinsa. Koodia klikkaamalla aukeaa kyseisen jakson opintojaksoesite.

Kuvakaappaus Sisusta: Opintojakson kuvake

Opintojaksoesitteessä on kolme välilehteä:

 • Esite sisältää opintojakson yleisluontoisen kuvauksen, mukaan lukien sisältö- ja ajoitustiedot.
 • Suoritustavat kertoo jakson suoritustavoista, joita voivat olla esimerkiksi luentokurssi, verkkotentti tai niiden yhdistelmä. Valitse aina suoritustapa, kun olet ensin aikatauluttanut opintosi Ajoitus-sivulla. Sen jälkeen löydät aikatauluttamiesi opintojaksojen esitteet kätevästi Opintokalenteri-sivulta (ks. tämän ohjeen kohta Opintokalenteri).
 • Korvaavuudet listaa mahdolliset vastaavat opintojaksot. Jos olet jo suorittanut tai aiot suorittaa jonkin vastaavista opintojaksoista (esimerkiksi Avoimessa yliopistossa), klikkaa nappia vastaavan opintojakson vieressä. Sinun ei tarvitse tallentaa valintaa erikseen, vaan voit poistua esitteeltä. Vastaavuus näkyy nyt suunnitelmassasi alkuperäisen jakson kuvakkeen paikalla. Voit perua vastaavuuden klikkaamalla suunnitelmassa kuvaketta, jossa on kaksi vastakkaisiin suuntiin osoittavaa nuolta.
  • Korvaavuudet-välilehdellä teet myös hyväksilukuhakemuksen silloin, kun haluat korvata kyseisen jakson jossakin muualla suorittamillasi opinnoilla. Katso ohjeet hyväksilukemiseen Sisussa. Huom! Hyväksilukuhakemusta tarvitaan vain, jos opintojakso on suoritettu toisessa korkeakoulussa tai se on kiinnitetty toiseen HY:ssä suoritettuun tutkintoon. Muussa tapauksessa käytä vapaan muokkauksen tilaa.

Kuvakaappaus Sisusta: opintojaksoesite

Opintojaksojen ja -kokonaisuuksien hakeminen

Voit etsiä opintojaksoja Sisussa kahdella eri hakutoiminnolla. Yksinkertaisempi niistä on Opintojen rakenne -sivulla avautuva valinta-avustin. Monipuolisemman hakutoiminnon tarjoaa Haku-sivu, joka avautuu Sisun yläpalkista.

Kuvakaappaus Sisusta: Haku-sivu mustassa yläpalkissa

Opintojaksojen ja –kokonaisuuksien etsiminen valinta-avustimella

Voit käyttää valinta-avustimen hakutoimintoa Opintojen rakenne -sivulla. Valinta-avustimessa voit etsiä opintojaksoja tai -kokonaisuuksia ja lisätä niitä suoraan opintosuunnitelmaasi. Hakukenttä näkyy valinta-avustimessa ainoastaan, jos opintojen rakenteessa valitsemaasi kohtaan on mahdollista lisätä mitä tahansa opintoja. Jos valitset haun yhteydessä opintojaksoja tai -kokonaisuuksia, lisäät ne samalla opintosuunnitelmaasi.

Klikkaa ensin opintojen rakenteessa sen osan nimeä, johon on mahdollista lisätä mitä tahansa opintoja. Opintosuunnitelman oikeaan reunaan avautuu valinta-avustin. Lisää suunnitelmaan -otsikon alla on hakukenttä, jossa voit etsiä ja lisätä opintosuunnitelmaasi yksittäisiä opintojaksoja tai opintokokonaisuuksia.

Kuvakaappaus Sisusta: haku valinta-avustimessa

Opintojaksojen etsiminen Haku-sivulla

Sisun Haku-sivua kannattaa käyttää, kun haluat hakea opintojaksoa tarkentavin rajausehdoin. Haku-sivulla voit rajata haettavia opintojaksoja esimerkiksi suorituskielen, suoritustavan ja opetusperiodin mukaan. Voit halutessasi myös tarkastella muiden Sisu-yliopistojen tarjoamia opintojaksoja. Huomaathan, ettei muiden yliopistojen opetukseen voi kuitenkaan ilmoittautua ilman opiskeluoikeutta.

Huom! Älä ilmoittaudu opetukseen Haku-sivulla. Lisää opintojakso aina ensin opintosuunnitelmaasi ja valitse suoritustapa Opintokalenterissa.

Perushaku

Hakukentän avulla voit hakea opintojaksoja niiden nimellä tai tunnisteella. Esimerkiksi hakusana ”maailma”, hakee kaikki ne opintojaksot, joiden nimessä sana esiintyy. Heti otsikon vieressä on pienempi teksti ”Helsingin yliopisto”, jota klikkaamalla aukeaa pudotusvalikko. Voit halutessasi valita myös jonkin toisen Sisua käyttävän yliopiston ja etsiä sen tarjoamia opintojaksoja.

Kuvakaappaus Sisusta: perushaku

Hakutulosten rajaaminen

Hakukentän oikeassa reunassa on Rajaa-painike. Painikkeen pudotusvalikosta voit valita haluamasi rajaavan tekijän, esimerkiksi opintojakson suorituskielen. Kun klikkaat haluamaasi rajaavaa tekijää, aukeaa pieni valikko, jossa näet haun rajausvaihtoehdot.

Kuvakaappaus Sisusta: opintojaksohaun rajaaminen Haku-sivulla

Kun olet tehnyt haluamasi valinnat, klikkaa OK-painiketta. Valitsemasi rajaustekijät näkyvät nyt hakukentän alapuolella. Jos hakutuloksia on enemmän kuin Sisu pystyy hakemaan, näkyy ilmoitus ”Liikaa hakutuloksia, tarkenna hakua”. Tarkenna silloin hakukenttään kirjoittamaasi tekstiä tai valitse lisää rajaustekijöitä Rajaa-painiketta klikkaamalla.

Opintojen ajoituksen suunnittelu

Ajoitus-sivulla merkitset aikajanalle, minä lukuvuonna ja missä opetusperiodissa aiot suorittaa suunnitelmaasi sisältyvät opintojaksot. 

Kuvakaappaus Sisusta: Ajoitus-sivu mustassa yläpalkissa

Opintosuunnitelmaasi liitetyt, jo suorittamasi opintojaksot näkyvät aikajanalla automaattisesti. Sisu näyttää Ajoitus-sivulla oletuksena sen suunnitelman, jota olet viimeksi muokannut Opintojen rakenne -sivulla. Voit vaihtaa valintaa klikkaamalla näkyvillä olevan opintosuunnitelman otsikkoa.

Jos mahdollista, valitse opinnoillesi niin kutsuttu malliajoitus. Malliajoitus-valikko on Ajoitus-sivun vasemmassa reunassa. Saat tarkempia ohjeita malliajoituksen käyttöön koulutusohjelmaltasi.

 • Malliajoitus ohjaa sinut valitsemaan opinnot siinä järjestyksessä kuin ne on suunniteltu suoritettavaksi.
 • Malliajoituksen käyttäminen vähentää tilanteita, joissa suunnittelemiesi opintosuoritusten opetus meneekin päällekkäin.
 • Malliajoitus ei pakota sinua mihinkään.
 • Malliajoitus aikatauluttaa vain ne opintojaksot, jotka ovat opintosuunnitelmassasi.

Kuvakaappaus Sisusta: malliajoitus

Jos haluat, voit ajoittaa opintojaksoja myös yksittäin. Avaa Sijoita opintojaksoja aikajanalle -valikko näytön alareunasta. Tässä valikossa voit siirtää suunnittelemiasi opintojaksoja aikajanalle omien tarpeidesi mukaan. Huom! Varmista opintojakson ajoitus aina ensin opintojaksoesitteestä, ennen kuin sijoitat opintojaksoja aikajanalle ilman malliajoitusta.

Kuvakaappaus Sisusta: sijoita opintoja aikajanalle

Opintokalenteri ja suoritustavan valinta

Opintokalenteri-sivulla

 • Valitset opintojesi suoritustavat opintojaksokohtaisesti
 • Siirrät opetuksen, tenttien tms. aikataulu- ja paikkatiedot opintokalenteriisi
 • Ilmoittaudut opetukseen tai tenttiin

Kuvakaappaus Sisusta: Opintokalenteri-sivu mustassa yläpalkissa
 

Huom! Suoritustapa täytyy valita, jotta opintosuorituksesi näkyvät suunnitelmassasi oikein. Jos et ole valinnut suoritustapaa, ei opintojakson suoritus näy opintosuunnitelmassasi.

Opintokalenterin oikealla puolella on musta sivupalkki, jossa on kolme välilehteä:

 • Opetus valitsematta -välilehdelle on listattu ne opintojaksot, joihin et ole vielä valinnut opetusta, tenttiä tai muuta suoritustapaa.
 • Ilmoittautuminen ja opetus -välilehdellä näkyy jo valitsemasi opetus ja tentit.
 • Päättyneet ja keskeytetyt -välilehdellä näkyy opetus, joka on päättynyt tai jonka suorittamisen olet keskeyttänyt. Keskeytettyyn suoritukseen ei voi ilmoittautua uudestaan.

Näin valitset suoritustavan ja lisäät merkinnät kalenteriisi:

 1. Siirry ensin Opetus valitsematta -välilehdelle. Jos opetusta on parhaillaan valittavissa, voit klikata opintojakson kuvakkeesta Jatka valintaan- painiketta.
  Kuvakaappaus Sisusta: jatka suoritustavan valintaan
 2. Klikkaa taulukosta sitä suoritustapaa (esimerkiksi Tapa 2), jonka mukaisesti haluat opintojakson suorittaa. Sitten klikkaa Valitse tämä tapa -painiketta alempana näytöllä. Suoritustapa on vahvistettu, kun painike muuttuu ilmoitukseksi "Valittu". Valitse lopuksi vielä suoritustapaan sisältyvä opetus, tentit tms. klikkaamalla Valitse-painikkeita taulukon oikeassa reunassa. Jos et näe jaksolla opetusta, varmista, että opintojakson versio on oikean lukuvuoden mukainen. Huom! Valitse-painikkeiden klikkaaminen vahvistaa vasta suoritustavan. Se ei siis ole vielä ilmoittautuminen opetukseen!
  Kuvakaappaus Sisusta: suoritustavan valinta
 3. Sulje opintojaksoesite ja siirry Ilmoittautuminen ja opetus -välilehdelle. Täällä voit siirtää opetustiedot kalenteriisi ja pääset ilmoittautumaan opetukseen. Valitsemiisi suoritustapoihin liittyvä opetus, tentit tms. näkyvät omina kuvakkeinaan. Kuvake aukeaa ja aikataulutiedot tulevat näkyviin, kun klikkaat ympyrän muotoista > -painiketta.

  Tarkemmat ohjeet ilmoittautumiseen löydät täältä.

  Kuvakaappaus Sisusta: avaa opetuksen kuvake

Omat kalenterimerkinnät ja kalenterin vienti

Voit lisätä opintokalenteriin myös henkilökohtaisia menojasi. Klikkaa Lisää oma merkintä -painiketta sivun yläosassa. Avautuu ponnahdusikkuna, jossa voit lisätä oman merkinnän alkamis- ja päättymisaikoineen. Voit myös viedä opintokalenterin merkinnät esimerkiksi Outlook-kalenteriisi, kun klikkaat Vie toiseen kalenteriin -painiketta ja kopioit siitä saatavan linkin selaimeesi. Valitse sen jälkeen, millä ohjelmalla haluat avata kalenteritiedoston.
Kuvakaappaus Sisusta: kalenterimerkintä

HOPS-ohjaus

Sisun opintosuunnitelma mahdollistaa opintojen ohjauksen kahdella tavalla:

 • Sekä opiskelija että ohjaaja voivat kommentoida opintosuunnitelmaa joko yleisellä tasolla tai yksityiskohtaisemmin opintojakso tai -kokonaisuuskohtaisesti.
 • Opiskelija voi opintosuunnitelman kautta saada ohjaajalta tukea ja ohjausta rakenteesta poikkeavan sisällön, esimerkiksi opiskelijavaihdon, lisäämiseksi osaksi opintosuunnitelmaa. Huomioithan kuitenkin, että rakenteesta poikkeavan sisällön lisääminen suunnitelmaan on vasta ehdotus, ja lopullinen hyväksyminen tapahtuu sähköisen asioinnin hakemuksen kautta.

Huomaathan, että opintojen ohjaukseen liittyvät kommentit näkyvät vain siinä opintosuunnitelmassa, johon ne on alun perin lisätty.

Kuka on ohjaajani?

Saat oman ohjaajasi selville avaamalla Sisun päävalikosta Omat tiedot.

Klikkaa Ryhmät-välilehteä. Välilehdelle on listattu kaikki ne ryhmät, joihin sinut on lisätty. Listauksessa näkyy ryhmän nimi, tyyppi ja vastuuhenkilö. Ohjausryhmän tyyppi on aina ohjausryhmä, ja ryhmän vastuuhenkilöksi nimetty henkilö on ohjaajasi. 

Huom! Sinulla saattaa näkyä myös ohjausryhmiä, jotka on nimetty esimerkiksi ”Metsätalon hakemukset”. Nämä ovat opiskelijapalveluiden muodostamia ryhmiä opiskelijoiden hakemusten hallinnointiin. Näiden ryhmien kautta jätettyjä opintosuunnitelman ohjauskommentteja- ja kysymyksiä ei lueta, eikä niihin vastata.

Kuvakaappaus Sisusta: omat ryhmät

Opintosuunnitelman kommentointi

Opintosuunnitelman kommentointi tapahtuu Opintojen rakenne- sivulla. Opintosuunnitelman oikeassa yläreunassa on painike nimeltään Ohjaus, jota klikkaamalla ohjausnäkymä avautuu.

Kuvakaappaus Sisusta: Ohjaus-painike

Viestin tyyppi -otsikon alla ohjausnäkymässä on pudotusvalikko, josta voit valita viestin tyypiksi joko Yleinen kommentti tai Kohdistettu kommentti. Yleinen kommentti liittyy opintosuunnitelmaan yleisesti. Kohdistettu kommentti liittyy tiettyyn opintojaksoon tai -kokonaisuuteen opintosuunnitelmassa. Muistathan, että kommentteihin ei ole tarkoitus kirjoittaa arkaluonteisia henkilötietoja!

Kuvakaappaus Sisusta:opintosuunnitelman kommentointi

Jos Lähetä-painike näkyy vaaleanharmaana, viesti on vielä keskeneräinen. Tarkista silloin, että olet valinnut viestin tyypin ja kirjoittanut haluamasi asiat viestikenttään. Tarkista myös valintaruutu, jossa vakuutat ymmärtäväsi, ettei viestikenttään pidä kirjoittaa arkaluonteisia henkilötietoja.

Video-ohjeet opintosuunnitelman tekemiseen