Kielikeskuksen tarjoamat kielten opintokokonaisuudet valinnaisina opintoina

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Voit hankkia itsellesi monipuolisen ja syvällisen kielitaidon tutkintoasi ja työelämää varten suorittamalla jonkin Kielikeskuksen kielten opintokokonaisuuksista. Opintokokonaisuus on laajuudeltaan 15 tai 25 opintopistettä, ja se voi muodostua Kielikeskuksen, Helsingin yliopiston koulutusohjelmien tai muiden kotimaisten korkeakoulujen tarjoamista kohdekielen ja kulttuurin kursseista sekä ulkomaisissa yliopistoissa suoritetuista kieliopinnoista. Opintokokonaisuuden suorittaminen ei anna opinto-oikeutta Helsingin yliopiston kyseisen kielen opintosuuntaan. Opintokokonaisuudet arvioidaan hyväksytty/hylätty-asteikolla. 

Kenelle ja missä vaiheessa opintoja?

Kielikeskuksen opintokokonaisuuden voivat suorittaa Helsingin yliopiston kaikkien koulutusohjelmien opiskelijat ja siihen käytettäviä kieliopintoja voi alkaa kerätä heti opintojen alusta lähtien. Huom! Humanistisen tiedekunnan kielten kandiohjelman tai maisteriohjelman opiskelijat eivät voi suorittaa Kielikeskuksen opintokokonaisuutta oman opintosuuntansa kielessä. 

Sinun on omassa henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassasi (HOPS) suunniteltava, minkä laajuisena aiot opintokokonaisuuden suorittaa. Kielikeskuksessa tehdyn opintokokonaisuuden voit useissa tapauksissa käyttää tutkintosi valinnaisiin opintoihin. Varmista etukäteen koulutusohjelmastasi, käykö kokonaisuus tutkintoosi. 

Huom! Alemmassa korkeakoulututkinnossa opintokokonaisuuteen suoritettuja kieliopintoja ei voi käyttää kandidaatin tutkintoon, mikäli aiot jatkaa opintokokonaisuuden suorittamista vielä ylemmässä tutkinnossa.

Miten suoritan opintokokonaisuuden?

1. Kielen opintokokonaisuuden suunnittelu vastuuopettajan kanssa

Tarkista ensin Kielikeskuksen opintokokonaisuuksien kielikohtaiset vaatimukset ja ota sen jälkeen yhteyttä kokonaisuuden vastuuopettajaan. Jos olet jo aloittanut kielen opinnot ja haluaisit tehdä niistä opintokokonaisuuden, ota myös tällöin yhteyttä vastuuopettajaan. Vastuuopettajaan on hyvä olla yhteydessä myös, jos opintosuunnitelmasi muuttuu opintojesi aikana ja aina, kun tarvitset neuvoja kielikurssien valinnassa.

2. Opintokokonaisuuteen käytettävien kielikurssien suorittaminen

Helsingin yliopistossa
 • Kielikeskuksen kursseille ilmoittaudutaan Sisussa Kielikeskuksen ohjeiden mukaisesti
 • Kurssisuoritukset kirjataan Sisuun Kielikeskuksen normaalin käytännön mukaan. 
 • Helsingin yliopiston koulutusohjelmien järjestämään opetukseen ilmoittaudutaan ko. koulutusohjelman ohjeiden mukaan.
Muissa kotimaisissa korkeakouluissa
 • Muiden kotimaisissa korkeakouluissa (yliopistot, ammattikorkeakoulut) suoritettujen kieli- ja kulttuurikurssien käyttämisestä Kielikeskuksen kielen opintokokonaisuuteen sovitaan opintokokonaisuuden vastuuopettajan kanssa.
 • Muista tarvittaessa hakea JOO-oikeutta muissa kotimaisissa korkeakouluissa suoritettaviin kieliopintoihin.
Ulkomaisissa korkeakouluissa
 • Ulkomaisissa korkeakouluissa suoritettavien kieli- ja kulttuuriopintojen käyttämisestä suoritettavaan opintokokonaisuuteen suositellaan sopimaan vastuuopettajan kanssa erikseen ennen vaihtoon lähtöä.
Muualla suoritetun kielikurssin hyväksilukeminen Kielikeskuksen opintokokonaisuuteen
 • Sisällyttämistä haetaan Sisussa. Tutustu hakuohjeisiin huolellisesti. Olet saattanut jo tehdä sisällytettävistä opinnoista opintosuunnitelmaasi opintoluonnoksen. Tee silloin sisällyttämishakemus opintoluonnoksen kautta. Tällöin hyväksiluettu opinto näkyy opintosuunnitelmassasi suoraan siinä kohdassa, johon opintoluonnos on aikaisemmin hyväksytty.
 • Korvaamista haetaan Sisussa. Tutustu hakuohjeisiin huolellisesti. Huom! Korvattavan Kielikeskuksen kurssin tulee olla sijoitettuna Kielikeskuksen opintokokonaisuuteen opintosuunnitelmassasi.
 • Liitä hakemukseen kopio kielisuorituksien todistuksesta ja selvitys opintojen tarkemmasta sisällöstä (esim. kurssikuvaus).
 • Opintokokonaisuuden vastuuopettaja tekee hyväksilukupäätöksen. 

3. Opintokokonaisuuden koostaminen

Kielikeskuksen opintokokonaisuudet vaativat erillistä hyväksyntää opintokokonaisuuden vastuuopettajalta. Kun olet suorittanut kaikki kielen opintokokonaisuuteen suunnitellut kurssit, hae ohjeiden mukaisesti erillistä hyväksyntää Sisussa

Huomioithan seuraavat asiat opintokokonaisuutta koostaessasi:

 • Tutkintoihin ei voi käyttää kymmentä vuotta vanhempia opintokokonaisuuksia eikä opintokokonaisuuksiin kymmentä vuotta vanhempia opintojaksoja. Lisätietoa löydät sivulta Opintojen vanhentuminen.
 • Jo koostettua opintokokonaisuutta ei pureta.
 • Opintokokonaisuuden hyväksymispyynnöt on tehtävä Sisussa kunakin lukuvuonna viimeistään toukokuun loppuun mennessä. Kesän aikana tulleita hyväksymispyyntöjä käsitellään elokuun puolivälistä alkaen.