Kielikeskuksen opetustarjonta: italia

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Alla näet Kielikeskuksen italian opetustarjonnan opetussuunnitelmakaudella 2020-2023. Opintojakson nimeä klikkaamalla löydät opintojaksokuvaukset, opetusryhmät ja tentit. Muiden kielten opetustarjonnan löydät sivulta Kielikeskuksen kieli- ja opetustarjonta.

Kielikeskuksen kursseille ja kokeisiin ilmoittaudutaan Sisussa.

Mikäli sinulla on kysyttävää esimerkiksi aiempien kieliopintojen hyväksilukemisesta tai ilmoittautumisista, ota yhteyttä Kielikeskuksen opiskelijaneuvontaan. Mikäli tarvitset neuvoja esimerkiksi oman kielitaitosi tason arvioimisessa tai sinulle sopivan kielikurssin valitsemisessa, ole yhteydessä Kielikeskuksen opettajatuutoreihin.

Tutkinnon vieraaksi kieleksi soveltuvat kurssit ja kokeet

Nämä kurssit ja kokeet täyttävät kandidaatin tutkinnon vieraan kielen (4 op) vaatimuksen kokonaan / osittain. Huom! Suorituksen tulee sisältää sekä kielen kirjallista että suullista taitoa.

CEFR B1

KK-ITA305 Italian jatkokurssi 4 -verkkokurssi (2 op)

KK-ITA303 Notizie in italiano - italian uutiskurssi (2 op) (ei järjestetä lukuvuonna 2021–2022)

KK-ITA302 Leggiamo e scriviamo in italiano - Italian kirjallisen taidon verkkokurssi (2 op)

KK-ITA301 Corso di espressione orale - Italian kielen suullisen taidon kurssi (2 op)

Korvaava koe

KK-ITA4OP Vieraan kielen opinnot: italia (4 op)

Jatkotason kurssit

CEFR A2

KK-ITA212 Cicerone 2 - Italian kielioppikurssi verkossa (2 op)

KK-ITA211 Italian tekstin ymmärtäminen - verkkokurssi (1 op)

KK-ITA210 Italian sanastokurssi - verkkokussi (1 op)

KK-ITA209 Cicerone 1 - Italian kielioppikurssi verkossa (2 op)

KK-ITA208 Ascoltando 2 - Italian kuuntelumoduuli 2 -verkkokurssi (1 op)

KK-ITA207 Ascoltando 1 - Italian kuuntelumoduuli 1 -verkkokurssi (1 op)

KK-ITA206 ALICE - Akateeminen kieli- ja kulttuurivaihto (italia - suomi/ruotsi) (2 op)

KK-ITA204 Käytännön italian kurssi (2 op)

KK-ITA203 Italian jatkokurssi 3 (3 op)

KK-ITA202 Italian jatkokurssi 2 (3 op)

KK-ITA201 Remo - Käytännön italiaa verkossa 2 (3 op)

CEFR A1

KK-ITA104 Italian jatkokurssi 1 (3 op)

Alkeistason kurssit

CEFR A1

KK-ITA103 Romolo - Käytännön italiaa verkossa 1 (3 op) (ei järjestetä lukuvuonna 2021–2022)

KK-ITA102 Italian alkeistason keskustelukurssi (2 op)

KK-ITA101 Italian alkeiskurssi 2 (3 op)

Muut kurssit

KK-ITA001 Italian alkeiskurssi 1 (3 op)

Kielikeskuksen italian opintokokonaisuudet

Opintokokonaisuus on laajuudeltaan 15 tai 25 opintopistettä, ja se voi muodostua Kielikeskuksen ja sen yhteistyötahojen (Helsingin yliopiston koulutusohjelmat, muut yliopistot) tarjoamista kursseista sekä ulkomaisissa yliopistoissa suoritetuista kieliopinnoista. Muualla suoritettujen kieli- ja kulttuuriopintojen osuus voi olla enintään 60 % opintokokonaisuudesta.

Tarkista ensin Kielikeskuksen opintokokonaisuuksien kielikohtaiset vaatimukset ja ota sen jälkeen yhteyttä kokonaisuuden vastuuopettajaan. Jos olet jo aloittanut kielen opinnot ja haluaisit tehdä niistä opintokokonaisuuden, ota myös tällöin yhteyttä vastuuopettajaan. Vastuuopettajaan on hyvä olla yhteydessä myös, jos opintosuunnitelmasi muuttuu opintojesi aikana ja aina, kun tarvitset neuvoja kielikurssien valinnassa.

Lisätietoa ja vastuuopettajan löydät sivulta Kielikeskuksen kielten opintokokonaisuudet valinnaisina opintoina

KK-ITOK15 Italianistica - Kielikeskuksen italian opintokokonaisuus (15 op)

KK-ITOK25 Italianistica - Kielikeskuksen italian opintokokonaisuus (25 op)

Kaikille avoimet kieleen, kulttuuriin ja kommunikaatioon liittyvät kurssit

KK-ENG404 Themes to Explore Culture (2 op)

Ymmärtääksemme itseämme meidän tulee ymmärtää kulttuuria; ymmärtääksemme kulttuuria meidän tulee ymmärtää itseämme. Kurssilla Themes to Explore Culture, yhdellä toisiinsa liittyvistä kahdesta kurssista, lähestymme aihetta pelien, keskustelujen ja interaktiivisten sessioiden kautta. Kurssin aikana reflektoimme sekä sitä, keitä olemme että sitä, miten kulttuuri vaikuttaa meihin. Osallistuaksesi kurssille sinulla tulee olla kandivaiheen vieraan kielen tutkintovaatimus suoritettuna. Vaikka suosittelemme kurssin käymistä kurssia Tools for Understanding Culture ennen, voit käydä kurssit myös eri järjestyksessä tai käydä niistä vain toisen.

KK-ENG403 Tools for Understanding Culture (2 op)

Kulttuuri on käsitteenä abstrakti ja jopa satunnainen. Kurssilla Tools for Understanding Culture, yhdellä toisiinsa liittyvistä kahdesta kurssista, pyrimme selvittämään kulttuuria ja ymmärtämään sitä erilaisina ulottuvuuksina. Kurssi koostuu projektityöskentelystä, interaktiivisista sessioista ja ohjatusta reflektoinnista. Osallistuaksesi kurssille sinulla tulee olla kandivaiheen vieraan kielen tutkintovaatimus suoritettuna. Vaikka suosittelemme kurssin käymistä kurssin Themes to Explore Culture jälkeen, voit käydä kurssit myös eri järjestyksessä tai käydä niistä vain toisen.