Kielikeskuksen opetustarjonta: saksa

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Alla näet Kielikeskuksen saksan opetustarjonnan opetussuunnitelmakaudella 2020-2023. Opintojakson nimeä klikkaamalla löydät opintojaksokuvaukset, opetusryhmät ja tentit. Muiden kielten opetustarjonnan löydät sivulta Kielikeskuksen kieli- ja opetustarjonta.

Kielikeskuksen kursseille ja kokeisiin ilmoittaudutaan Sisussa.

Mikäli sinulla on kysyttävää esimerkiksi aiempien kieliopintojen hyväksilukemisesta tai ilmoittautumisista, ota yhteyttä Kielikeskuksen opiskelijaneuvontaan. Mikäli tarvitset neuvoja esimerkiksi oman kielitaitosi tason arvioimisessa tai sinulle sopivan kielikurssin valitsemisessa, ole yhteydessä Kielikeskuksen opettajatuutoreihin.

Tutkinnon vieraaksi kieleksi soveltuvat kurssit ja kokeet

Nämä kurssit ja kokeet täyttävät kandidaatin tutkinnon vieraan kielen (4 op) vaatimuksen kokonaan / osittain. Huom! Suorituksen tulee sisältää sekä kielen kirjallista että suullista taitoa.

CEFR B1

KK-SAK314 Deutsch als Wissenschaftssprache (2 op)

KK-SAK313 Konversation 5 - Saksan keskustelukurssi 5 (2 op)

KK-SAK312 Virtuelle Schreibwerkstatt - Saksan kirjoittamisen verkkokurssi (2 op)

KK-SAK309 Land und Leute - saksan maantuntemuskurssi (4 op)

KK-SAK307 Konversation 4 - Saksan keskustelukurssi 4 (2 op) (ei järjestetä lukuvuonna 2021–2022)

KK-SAK306 IDEAL - Individuelles Deutsch Autonomes Lernprogram - Saksan itseohjautuva kurssi (3 op)

KK-SAK304 Deutsch im Berufsleben - Työelämän saksaa (3 op)

KK-SAK303 Textkurs: Lesen, Diskutieren und Schreiben - Saksan tekstikurssi (4 op)

KK-SAK301 Online Wortschatzkurs - Saksan sanaston verkkokurssi (2 op)

Korvaava koe

KK-SAK4OP Vieraan kielen opinnot: saksa (4 op)

Jatkotason kurssit

CEFR B1

KK-SAK310 Hören und Verstehen (Selbstlernkurs) - saksan kuullunymmärtämisen itseopiskelukurssi (1 op)

CEFR A2

KK-SAK15 Saksan jatkokurssi 1 ja 2, tiiviskurssi (5 op)

KK-SAK214 Limittäiskielinen saksa-ranska-kurssi (2 op) (ei järjestetä lukuvuonna 2021-2022)

KK-SAK213 Puhu saksaa 3 (2 op) (ei järjestetä lukuvuonna 2021–2022)

KK-SAK212 ALICE - Akateeminen kieli- ja kulttuurivaihto (saksa - suomi/ruotsi) (2 op)

KK-SAK210 Puhu saksaa 2 (2 op)

KK-SAK209 Saksan kieliopin kertaus (3 op)

KK-SAK207 Saksan jatkokurssi 2 (4 op)

KK-SAK205 Saksan jatkokurssi 1 (4 op)

KK-SAK203 Saksan kulttuuriaiheinen kurssi (2 op)

KK-SAK202 Saksan sanaston verkkokurssi (2 op)

KK-SAK201 Saksan kieliopin verkkokurssi 2 (2 op)

Alkeistason kurssit

Kielikeskuksen saksan opintokokonaisuudet

Opintokokonaisuus on laajuudeltaan 15 tai 25 opintopistettä, ja se voi muodostua Kielikeskuksen ja sen yhteistyötahojen (Helsingin yliopiston koulutusohjelmat, muut yliopistot) tarjoamista kursseista sekä ulkomaisissa yliopistoissa suoritetuista kieliopinnoista. Muualla suoritettujen kieli- ja kulttuuriopintojen osuus voi olla enintään 60 % opintokokonaisuudesta.

Tarkista ensin Kielikeskuksen opintokokonaisuuksien kielikohtaiset vaatimukset ja ota sen jälkeen yhteyttä kokonaisuuden vastuuopettajaan. Jos olet jo aloittanut kielen opinnot ja haluaisit tehdä niistä opintokokonaisuuden, ota myös tällöin yhteyttä vastuuopettajaan. Vastuuopettajaan on hyvä olla yhteydessä myös, jos opintosuunnitelmasi muuttuu opintojesi aikana ja aina, kun tarvitset neuvoja kielikurssien valinnassa.

Lisätietoa ja vastuuopettajan löydät sivulta Kielikeskuksen kielten opintokokonaisuudet valinnaisina opintoina.

KK-SAOK15 Studieneinheit Deutsche Sprache und Landeskunde - Kielikeskuksen saksan opintokokonaisuus (15 op)

KK-SAOK25 Studieneinheit Deutsche Sprache und Landeskunde - Kielikeskuksen saksan opintokokonaisuus (25 op)

Kaikille avoimet kieleen, kulttuuriin ja kommunikaatioon liittyvät kurssit

KK-ENG404 Themes to Explore Culture (2 op)

Ymmärtääksemme itseämme meidän tulee ymmärtää kulttuuria; ymmärtääksemme kulttuuria meidän tulee ymmärtää itseämme. Kurssilla Themes to Explore Culture, yhdellä toisiinsa liittyvistä kahdesta kurssista, lähestymme aihetta pelien, keskustelujen ja interaktiivisten sessioiden kautta. Kurssin aikana reflektoimme sekä sitä, keitä olemme että sitä, miten kulttuuri vaikuttaa meihin. Osallistuaksesi kurssille sinulla tulee olla kandivaiheen vieraan kielen tutkintovaatimus suoritettuna. Vaikka suosittelemme kurssin käymistä kurssia Tools for Understanding Culture ennen, voit käydä kurssit myös eri järjestyksessä tai käydä niistä vain toisen.

KK-ENG403 Tools for Understanding Culture (2 op)

Kulttuuri on käsitteenä abstrakti ja jopa satunnainen. Kurssilla Tools for Understanding Culture, yhdellä toisiinsa liittyvistä kahdesta kurssista, pyrimme selvittämään kulttuuria ja ymmärtämään sitä erilaisina ulottuvuuksina. Kurssi koostuu projektityöskentelystä, interaktiivisista sessioista ja ohjatusta reflektoinnista. Osallistuaksesi kurssille sinulla tulee olla kandivaiheen vieraan kielen tutkintovaatimus suoritettuna. Vaikka suosittelemme kurssin käymistä kurssin Themes to Explore Culture jälkeen, voit käydä kurssit myös eri järjestyksessä tai käydä niistä vain toisen.