Miten voin osallistua ja vaikuttaa?

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Yliopisto on kaikkien yliopistolaisten yhteinen ja olet osaltasi vastuussa siitä, että yliopiston toiminta on mahdollisimman korkealaatuista. Tärkeintä on omien tehtäviesi hoitaminen parhaasi mukaan, mutta voit myös auttaa tekemään yliopistostasi parhaan paikan oppia ja työskennellä monin muin tavoin.

Yliopisto pyrkii toimimaan laadukkaasti, jotta aikaa ja resursseja jäisi yliopistolaisten tärkeimpiin tehtäviin: opiskeluun, opetukseen ja tutkimukseen. Yliopistolla on oma laatupolitiikka, jonka pohjalta toimintaa kehitetään. Osallistumalla ohjaustilanteisiin, palautekyselyihin, kehityskeskusteluihin tai vaikka opiskelijajärjestön tai yliopiston hallintotoimintaan eri tasoilla olet erittäin tärkeässä roolissa koko yhteisön toiminnan laadunhallinnassa. 

Opiskelijoille onkin useita kanavia, joiden kautta voit saada äänesi kuuluviin.

Missä voin vaikuttaa?

Monet yliopiston toimielimet sisältävät opiskelijajäseniä tai -edustajia. Hallopedit eli hallinnon opiskelijaedustajat ovat ylioppilaskunnan tai opiskelijakunnan valitsemia edustajia eri toimielimiin yliopiston hallinnossa. Voit vaikuttaa yliopistolain- tai säännön mukaisten monijäsenisen toimielimen opiskelijajäsenenä/ opiskelijaedustajana yliopiston eri toimikunnissa ja päättävissä elimissä kuten:

Vaikuttaa voit myös:

Nykyiset opiskelijavaikuttajat yliopiston eri toimielimissä löydät Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmästä ja voit lukea lisää HYY:n sivuilta. Lisää tietoa yliopistolla vaikuttamisesta ja päätöksenteosta voit lukea ja Flamma-intranetistä.

Osallistu ja vaikuta antamalla palautetta

Palautteen antaminen ja erilaisiin kyselyihin vastaaminen on helpoin keino olla tekemässä yliopistosta kaikille parempaa opiskelu- ja työpaikkaa. Palauteen antamiseen on olemassa monta eri kanavaa eri aiheisiin liittyen.

Palautekanavia ovat esimerkiksi:

Huomaa myös Opiskelu-palvelun alareunasta löytyvä palautenappi, jonka kautta voit antaa aina palautetta opiskelijan sähköisiin työkaluihin liittyen!