Opiskelijan digitaidot

Opiskelijan digitaidot on kaikille Helsingin yliopiston alempaa korkeakoulututkintoa suorittaville perustutkinto-opiskelijoille pakollinen opintojakso. Yliopisto tarjoaa sinulle lukuisia opinnoissasi välttämättömiä digitaalisia palveluja ja työkaluja, joten opintojakson sisältöihin on koottu erityisesti opintojen alkuvaiheessa tarpeellista tietoa yliopiston digitaalisessa oppimisympäristössä selviytymiseen.

Tästä ohjeesta löydät opintojakson suorittamiseen tarvitsemasi linkit ja materiaalit. Jos sinulla on kysyttävää opintojaksoon liittyen, otathan yhteyttä sähköpostitse: digitaidot@helsinki.fi.

Opintojakson suorittamisohjeet pähkinänkuoressa löydät tämän ohjeen luvusta ”Opintojakson suorittaminen”. Opintojakson materiaaleja löydät näiltä alustoilta:

 • Moodle – yksityiskohtaiset suoritusohjeet, lähtötasotestit ja näyttökokeen suorittaminen
 • Weboodi – tenttijaksolle ilmoittautuminen, muista ilmoittautua ennen näyttökokeen suorittamista Moodlessa!
 • Opiskelijan digitaidot –oppimateriaalisivusto – täältä löydät materiaalit kurssin sisältöjen itseopiskeluun sekä lähtötasotesteihin ja näyttökokeeseen valmistautumiseen

Opintojakson suorittaminen

Opiskelijan digitaidot –opintojakso suoritetaan itseopiskeluna ja verkkotentteinä. Voit suorittaa opintojakson täysin itsenäisesti vaikkapa omalla tietokoneellasi ja haluamanasi ajankohtana.

Parhaimman hyödyn opintojaksosta saat suorittamalla sen mahdollisimman pian opintojesi alussa. Opintojakson suoritus on jaettu kahteen osaan:

 • Opiskelijan digitaidot: orientaatio (2 op)
 • Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot (1 op)

Orientaatio-osuutta suositellaan suoritettavaksi heti ensimmäisen opiskeluvuoden ensimmäisen tai viimeistään toisen periodin aikana. Opintojakso on tarjolla kaikille opiskelijoille, mutta jos suoritat alempaa korkeakoulututkintoa, kuuluu se pakollisena tutkintosi yleisopintoihin.

Suoritusohjeet pähkinänkuoressa

(Tarkat suoritusohjeet löydät Moodlesta, kts. listan kohta 1.)

DIGI-A Opiskelijan digitaidot: orientaatio

Huom! Siirry suoraan ohjeen kohtaan DIGI-B Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot, jos sinulle on rekisteröity suoritus jostakin seuraavista orientaatio-opinnoista: DIGI-000A, DIGI-100A, DIGI-200A, DIGI-300A, DIGI-400A, AYDIGI-500A.

 1. Etsi Moodlesta DIGI-A Opiskelijan digitaidot: orientaatio -opintojakson kurssialusta ja kirjaudu alustalle. Kurssialusta on saatavilla 1.7.2020 alkaen!
 2. Perehdy Moodlesta löytyviin oppimateriaaleihin ja suorita lähtötasotestit. Voit yrittää lähtötasotestien suorittamista niin monta kertaa, että saat niistä riittävästi pisteitä.
 3. Kun olet suorittanut kaikki lähtötasotestit hyväksytysti ja perehtynyt oppimateriaaleihin niin että tunnet olevasi riittävän valmistautunut näyttökokeeseen, ilmoittaudu kokeeseen WebOodissa. Löydät kokeet WebOodista tunnuksella DIGI-A.

  Ilman WebOodi-ilmoittautumista suoritus ei rekisteröidy, vaikka olisit suorittanut kokeen hyväksytysti Moodlessa.

  Näyttökoeaikataulu julkaistaan WebOodissa 1.7.2020 mennessä!

 4. Mikäli suoritit näyttökokeen hyväksytysti, ja olet muistanut etukäteen ilmoittautua kokeeseen WebOodissa, sinulle rekisteröidään suoritus opintojaksosta. Seuraavaksi voit suorittaa osion DIGI-B Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot. Voit kuitenkin suorittaa sen vasta, kun suorituksesi orientoivasta osuudesta on rekisteröitynyt WebOodiin.
 5. Mikäli et läpäise näyttökoetta hyväksytysti, voit yrittää näyttökokeen suorittamista vielä toisen kerran saman tenttijakson aikana siten, että kokeiden välissä on kuitenkin vähintään viikko. Voit myös ilmoittautua näyttökokeeseen taas seuraavassa tenttijaksossa. Katso lisäohjeita Moodlesta.

DIGI-B Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot

 1. Voit suorittaa DIGI-B -osion, jos sinulle on rekisteröity suoritus jostakin seuraavista orientaatio-opinnoista: DIGI-A, DIGI-000A, DIGI-100A, DIGI-200A, DIGI-400A, AYDIGI-500A.
 2. Seuraavasta luvusta löydät ne koulutusohjelmat, joissa suoritetaan DIGI-B -osion sijaan jokin koulutusohjelman oma kurssi. Kaikissa muissa koulutusohjelmissa suoritetaan DIGI-B.
 3. DIGI-B:n suoritus toimii samalla periaatteella kuin orientoivan osion suoritus: Suorita ensin lähtötasotestit hyväksytysti ja sitten näyttökoe. Muista ilmoittautua näyttökokeeseen WebOodissa ennen kokeen suorittamista Moodlessa.

  Moodle-kurssialusta julkaistaan 1.7.2020 ja näyttökoeaikataulu Weboodissa 1.7.2020 mennessä!

Kaipaatko tukea opintojakson sisältöjen opiskeluun?

Opintojaksosta järjestetään lähiopetusta Avoimen yliopiston kurssina lukukausittain. Tätä kurssia suositellaan erityisesti opiskelijoille, joilla on heikko tieto- ja viestintätekniikan osaamisen lähtötaso sekä tarve saada erityistä tukea Opiskelijan digitaidot -opintojakson opiskelussa.

Katso tarkempia tietoja WebOodista tunnisteella AYDIGI-500A Avoin yo: Opiskelijan digitaidot: orientaatio/Lähiopetusryhmä tukea tarvitseville.

Opintojakson koulutusohjelmakohtaiset kurssit

Seuraavissa koulutusohjelmissa suoritetaan DIGI-B Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot (1 op) -osion sijaan koulutusohjelman oma kurssi:

Kumpulan koulutusohjelmat

 1. Matemaattisten tieteiden kandiohjelmassa: TKT500031 Tietokone työvälineenä tai MAT20016 Latex-kurssi
 2. Fysikaalisten tieteiden kandiohjelmassa: MAT20016 Latex-kurssi
 3. Kemian kandiohjelmassa: KEK405 Kemistin digitaidot
 4. Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelmassa: MFK-418 Aineenopettajan digitaaliset työkalut I
 5. Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelmassa: TKT500031 Tietokone työvälineenä -kurssi

Meilahden koulutusohjelmat

Lääketiede ja hammaslääketiede: DIGI-300M Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot – lääketiede  (1 op)

 

Opintojakson korvaaminen

Opiskelijan digitaidot -opintojakson tai sen osien korvaaminen on mahdollista vain Helsingin yliopistossa tai Avoimessa yliopistossa suoritetulla TVT-ajokortilla  (3 op) tai opiskelijan digitaidot -opintojaksoilla. Korvaava opintosuoritus ei kuitenkaan voi olla kymmentä vuotta vanhempi mikäli opiskelet vuonna 2017 tai sen jälkeen käynnistyneessä koulutusohjelmassa. Lisätietoja saat sähköpostitse: digitaidot@helsinki.fi