Palaaminen opintoihin tauon jälkeen

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Jos olet laiminlyönyt lukuvuosi-ilmoittautumisesi ja haet tutkinnonsuoritusoikeuden palautusta vasta unohdusta seuraavana lukuvuotena tai myöhemmin, sinun on haettava tutkinnonsuoritusoikeuden palauttamista tiedekunnalta.

Jos ilmoittautumisen laiminlyötyäsi haluat palauttaa tutkinnonsuoritusoikeutesi ja ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi saman lukuvuoden aikana 31.7. mennessä, katso ohjeet kohdasta Unohtuiko ilmoittautuminen.

Hakemus tutkinnonsuoritusoikeuden palauttamisesta osoitetaan sille tiedekunnalle, jossa sinulla oli oikeus suorittaa tutkinto. Jos sinulla on ollut samanaikaisesti useita tutkinnon suoritusoikeuksia, voit jättää hakemuksen niihin tiedekuntiin, joissa haluat jatkaa opintojasi.

Kun tiedekunta palauttaa tutkinnonsuoritusoikeutesi, katso maksu- ja ilmoittautumisohjeet täältä.

Huom! Hae opinto-oikeuden palautusta vain, jos rajauslain mukainen opintoaikasi ei ole vielä päättynyt tai et ole rajauslain piirissä (2004 tai aiemmin aloittaneet). Jos rajauslainmukainen opintoaikasi on päättynyt, löydät ohjeet täältä.

Oletko jatko-opiskelija? Ohjeet ja lomakkeet tohtorintutkinnon suoritusoikeuden palautuksen hakemiseen löydät tohtorikoulutettavan ohjeista.

Humanistinen tiedekunta

Humanistisen tiedekunnan hakemus tutkinnonsuoritusoikeuden palauttamiseksi (HuK-tutkinto) (docx)

Humanistisen tiedekunnan hakemus tutkinnonsuoritusoikeuden palauttamiseksi (FM-tutkinto) (docx)

Hakemuksen käsittelyssä konsultoidaan tarvittaessa tieteenalaasi. Sinun saatetaan edellyttää osallistuvan henkilökohtaiseen opintojen ohjaukseen ennen opintosuunnitelman hyväksymistä. Hakemuksen tutkinnonsuoritusoikeuden palauttamisesta hyväksyy tai hylkää tiedekunnan dekaani.

Hakemus liitteineen lähetetään sähköpostilla Metsätalon opiskelijapalveluihin osoitteeseen metsatalo-student@helsinki.fi.

Opintosuunnitelma

Jos haet opinto-oikeuden palautusta tai lisäaikaa tiedekunnalta, tarvitset hakemuksen liitteeksi opintosuunnitelman. Pystyt laatimaan sen opintosuoritusotteesi ja WebOodin tietojen avulla.

Ota opintosuoritusotteesi esiin ja tutki, mitä olet jo suorittanut.

 1. Kurssien nimien perässä on usein kolmen kirjaimen ja kolmen numeron muodostama koodi Koodin ensimmäinen numero (esim. XYZ123) kertoo opintojakson tason: 1 tarkoitta perusopintoa, 2 aineopintoa ja 3 syventävää opintoa. Pääaineesi perus- ja aineopinnot kuuluvat kandidaatintutkintoon, syventävät opinnot maisterintutkintoon.
 2. Maisterin tutkinnon sivuaineina voi olla perus- ja aineopintokokonaisuuksia, mutta kandidaatintutkintoon ei voi laittaa sivuaineeksi syventäviä opintoja.
 3. Huom! Jos sinulla on tallessa jokin keskeneräistä tutkintoasi koskeva vanha opintosuunnitelma (esim. Etappi), joka on opintoneuvojan kanssa läpikäyty, voit periaatteessa käyttää sitä opintosuunnitelmaliitteenä hakemuksessa sellaisenaan.

Mene osoitteeseen www.helsinki.fi/weboodi (ei vaadi kirjautumista) ja seuraa seuraavaa polkua: Opintotarjonta -> Opinto-oppaat -> Humanistinen tiedekunta  -> Humanistisen tiedekunnan vanhat oppiaineet (klikkaa plus-painiketta).

Etsi ensin sinua koskeva tutkintorakenne:

 1. Etsi aukeavasta listasta oma oppiaineesi. Joitain oppiaineita on yhdistetty väliotsikoiden alle (esimerkiksi pohjoismaisten kielten eri linjat). Saat kaikki aineet näkyviin klikkaamalla plus-painikkeita väliotsikoiden vieressä.
 2. Kun löydät pääaineesi, klikkaa sen nimeä. Nimen perässä pitäisi lukea ” 2017-18...2019-20”, mikä merkkaa siirtymäajan voimassaoloa.
 3. Olet nyt sinua koskevassa opinto-oppaassa. Välilehdeltä Tutkintorakenteet löydät pääaineesi kaikki tutkintorakenteet. Avaa omasi, palauttele tutkintorakennetta mieleen ja vertaa opintosuoritusotteesi avulla, mitä sinulta vielä puuttuu.
 4. Täytä tiedot hakemuksen liitteenä olevan opintosuunnitelmalomakkeeseen.

Kasvatustieteellinen tiedekunta

Ilmoittautumisen laiminlyöneet ja opinto-oikeutensa menettäneet kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelijat hakevat tutkinnon suoritusoikeuden palauttamista täyttämällä ”Hakemus opinto-oikeuden palauttamiseksi” -lomakkeen ja liittämällä siihen opintosuunnitelman sekä opiskelijarekisteriotteen tai muun selvityksen suoritetuista opinnoista.

Tämä hakemus koskee ainoastaan menetetyn opinto-oikeuden palauttamista, ei uusien opinto-oikeuksien myöntämistä. Toisin sanoen hakijalla on täytynyt olla opinto-oikeus, jonka palauttamista hän nyt hakee.

Hakemus liitteineen palautetaan Siltavuoren opiskelijapalveluihin sähköisesti osoitteeseen siltavuori-student@helsinki.fi tai postitse osoitteeseen Siltavuoren opiskelijapalvelut, PL 9, 00014 Helsingin yliopisto (tai käyntiosoite Siltavuorenpenger 5 A, K1-kerros).

Kasvatustieteellisen tiedekunnan hakemus tutkinnonsuoritusoikeuden palauttamiseksi (pdf)

Kasvatustieteellisen tiedekunnan hakemus tutkinnonsuoritusoikeuden palauttamiseksi (docx)

Lääketieteellinen tiedekunta

Ilmoittautumisen laiminlyöneet ja opinto-oikeutensa menettäneet lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijat hakevat tutkinnon suoritusoikeuden palauttamista täyttämällä Hakemus opinto-oikeuden palauttamiseksi -lomakkeen.

  Lääketieteellisen tiedekunnan hakemus tutkinnonsuoritusoikeuden palauttamiseksi (pdf)

  Hakemuksen palautus:

  Tämä hakemus koskee ainoastaan menetetyn opinto-oikeuden palauttamista, ei uusien opinto-oikeuksien myöntämistä. Toisin sanoen hakijalla on täytynyt olla opinto-oikeus, jonka palauttamista hän nyt hakee.

  Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

  Perustutkinto-opiskelijat täyttävät oheisen hakemuksen, jonka liitteeksi tulee hyväksytty valmistumissuunnitelma:

  Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan hakemus tutkinnonsuoritusoikeuden palauttamiseksi (E-lomake)

  Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan valmistumissuunnitelmalomake (pdf)

  Opiskelija, jonka hakemuksen tiedekunnan dekaani on hyväksynyt, voi ilmoittautua, maksettuaan ensin uudelleenkirjoittautumismaksun ja perustutkinto-opiskelijana myös ylioppilaskunnan jäsenmaksun.

  Kumpulan opiskelijapalvelut: kumpula-student@helsinki.fi
  Physicum, 2. kerros, Gustaf Hällströminkatu 2, PL 64, 00014 Helsingin yliopisto

  Svenska social- och kommunalhögskolan