Jos opiskeluaikasi loppuu

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

1.8.2005 tai sen jälkeen alkaneet tutkinnonsuoritusoikeudet kuuluvat rajauslain piiriin, eli niiden suorittamiselle on säädetty enimmäisaika. Tarkemmat tiedot tutkintojen suoritusajoista löydät täältä

Jos opintoaikasi on loppunut, tiedekuntasi voi myöntää sinulle hakemuksesta lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseksi. Tätä varten sinun on laadittava valmistumissuunnitelma.

Mikäli olet ollut opiskeluaikanasi poissaolevana lakisääteisestä syystä, olethan toimittanut opiskelijaneuvontaan todistuksen lakisääteisen poissaolon perusteesta ja saanut pidennyksen tutkinnon suoritusaikaasi? Katso lisätietoja lakisääteisestä poissaolosta täältä.

Hae lisäaikaa vasta sitten, kun sinulla on oikeasti mahdollisuus ja aikomus opiskella ja suorittaa tutkinto valmiiksi. Lisäaikaa ei siis tarvitse hakea alkavaksi suoraan opinto-oikeuden päättymisestä.

Tutkintoon tähtäävä valmistumissuunnitelma

Liitä lisäaikahakemukseesi valmistumissuunnitelma. Suunnitelmassa sinun on huomioitava seuraavat asiat:

 • Jos opiskelet täysipäiväisesti, opintojen tulee edetä 45 op/lukuvuosi. Jos opintosi etenevät hitaammin kuin 45 op/lukuvuosi, liitä hakemukseesi selvitys syistä, joihin aikataulu perustuu.
 • Huomioitavia syitä ovat opiskelijan elämäntilanteeseen liittyvät tekijät, kuten opiskelijan sairaus tai vaikea elämäntilanne, yhteiskunnallinen osallistuminen opiskeluaikana, osallistuminen kansainväliseen opiskelija tai harjoittelijavaihtoon ja/tai systemaattinen huippu-urheiluun valmentautuminen. Ensimmäistä kertaa lisäaikaa hakiessasi oma selvitys tilanteestasi riittää.
 • Opintojen vanhenemiseen liittyvät määräykset muuttuvat niillä, jotka ovat aloittaneet opintonsa ennen 1.8.2017. Katso lisätietoa tutkinnon suorittamisesta vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti täältä. 
 • Valmistumissuunnitelman tulee tähdätä ensin alemman korkeakoulututkinnon loppuun saattamiseen, jos olet saanut opinto-oikeuden sekä alempaan että ylempään korkeakoulututkintoon, eikä alempi tutkinto ole valmis opiskeluajan päättyessä.
 • Laadi valmistumissuunnitelma mahdollisimman realistiseksi elämäntilanteesi huomioon ottaen. Koulutusohjelmasi ja tiedekuntasi opintoneuvojat tarjoavat sinulle ohjausta suunnitelman laatimisen tueksi. Muistathan, että suunnitelman mukaan edenneitä opintojasi käytetään mahdollisen seuraavan lisäaikaa koskevan päätöksen perusteena.
 • Jos ainoa puuttuva opintosi on opinnäytetyö, sen etenemistä seurataan antamasi selvityksen perusteella. Lisäksi voidaan pyytää työn ohjaajan lausunto työn etenemisestä.

Huomaa kuitenkin, että valmistumissuunnitelman ja muiden liitteiden tarkemmat vaatimukset vaihtelevat tiedekunnittain. Löydät tiedot tiedekuntasi lisäaikahakemuksen yhteydestä.

Luvusta "Ohjeet ja lomakkeet lisäajan hakemista varten" löydät tiedekuntakohtaiset hakemuslomakkeet. Täytä hakemuslomake e-lomakkeena tai toimita se liitteineen oman tiedekuntasi lähipalveluihin.

Lisäajan hakeminen toista tai useampaa kertaa

Hakiessasi lisäaikaa toista tai useampaa kertaa, hakemukseen sovelletaan seuraavia periaatteita:

 • Valmistumissuunnitelmassa on esitettävä selvitys edellisen lisäajan aikana suoritetuista opinnoista. Jos opintosi ovat edenneet alkuperäisen suunnitelman mukaisesti, muuta selvitystä ei tarvita.
 • Jos opintosi ovat edenneet alkuperäistä valmistumissuunnitelmaa hitaammin, sinun on päivitettävä suunnitelmasi ja annettava selvitys edellisellä lisäajalla suoritetuista opinnoista. Päivitettyä suunnitelmaa arvioidaan samoin periaattein kuin alkuperäistä valmistumissuunnitelmaa.
 • Jos olet tehnyt aiemmalla lisäajalla valmistumissuunnitelmaan kuulumattomia opintoja, niitä ei oteta huomioon uutta lisäaikaa harkittaessa.
 • Jos haluat vedota hakemuksessasi yksilöllisiin syihin, kuvaile hakemuksessa elämäntilanteesi ja liitä mukaan mahdolliset lääkärintodistukset tai vastaavat. Hyväksyttävällä syyllä on oltava selvä yhteys opintojen viivästymiseen.
 • Jos ainoa puuttuva opintosi on opinnäytetyö, sen etenemistä seurataan antamasi selvityksen perusteella. Lisäksi voidaan pyytää työn ohjaajan lausunto työn etenemisestä.

Huomaa kuitenkin, että valmistumissuunnitelman ja muiden liitteiden tarkemmat vaatimukset vaihtelevat tiedekunnittain. Löydät tiedot tiedekuntasi lisäaikahakemuksen yhteydestä.

Luvusta "Ohjeet ja lomakkeet lisäajan hakemista varten" löydät tiedekuntakohtaiset hakemuslomakkeet. Täytä hakemuslomake e-lomakkeena tai toimita se liitteineen oman tiedekuntasi lähipalveluihin.

Myönnettävän lisäajan määrä

Lisäaika voidaan myöntää, jos opiskelijalla on mahdollisuus saattaa opintonsa loppuun kohtuullisessa ajassa. Kohtuullinen aika opintojen loppuun saattamiseksi määräytyy seuraavasti:

 • alemman korkeakoulututkinnon suoritusoikeus (tavoiteaika 3 lukuvuotta): korkeintaan 6 lukukautta lisäaikaa
 • ylemmän korkeakoulututkinnon suoritusoikeus (tavoiteaika 2 lukuvuotta): korkeintaan 4 lukukautta lisäaikaa
 • alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon suoritusoikeus (tavoiteaika 5 lukuvuotta): korkeintaan 10 lukukautta lisäaikaa.

Poikkeuksena seuraavat koulutukset, joilla on pidemmät tavoiteajat:

 • psykologian koulutus, alempi + ylempi (tavoiteaika 5,5 lukuvuotta): korkeintaan 11 lukukautta lisäaikaa
 • eläinlääkärikoulutus, alempi + ylempi (tavoiteaika 6 lukuvuotta): korkeintaan 12 lukukautta lisäaikaa
 • psykologian maisterin tutkinto, vain ylempi (tavoiteaika 2,5 lukuvuotta): korkeintaan 5 lukukautta lisäaikaa
 • hammaslääketieteen lisensiaatin yksiportainen tutkinto (tavoiteaika 5 tai 5,5 lukuvuotta): korkeintaan 11 lukukautta lisäaikaa
 • lääketieteen lisensiaatin yksiportainen tutkinto (tavoiteaika 6 lukuvuotta): korkeintaan 12 lukukautta lisäaikaa.

Lisäaika myönnetään aina määräajaksi, vähintään yhdeksi ja enintään neljäksi lukukaudeksi. Lisäaikaa koskevaa päätöstä tehtäessä otetaan huomioon myös mahdolliset aikaisemmat lisäaikapäätökset sekä opintojen eteneminen aiemmin laaditun valmistumissuunnitelman mukaan.

Kielteinen päätös ja muutoksenhaku

Mahdollinen kielteinen päätös lisäaikahakemukseen annetaan sinulle kirjallisena perusteluineen. Päätökseen on liitetty tiedot siitä, miten voit hakea siihen muutosta. Mikäli myös oikaisupäätös on kielteinen, päätöksestä on mahdollista valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. Lisäksi sinun on mahdollista tehdä uusi lisäaikahakemus.

Ohjeet ja lomakkeet lisäajan hakemista varten

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta, Eläinlääketieteellinen tiedekunta, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Saat päätöksen lisäajasta sähköpostitse noin 4 viikon kuluttua hakemuksen jättämisestä. Lisäaikahakemus tulee jättää hyvissä ajoin ennen opintoajan päättymistä.

 • Jos opintoaikasi loppuu kevätlukukauden lopussa (31.7.), jätä hakemuksesi viimeistään toukokuun puolivälissä.
 • Jos opintoaikasi päättyy syyslukukauden lopussa (31.12.), jätä hakemuksesi viimeistään marraskuun loppuun mennessä.

Yhteystiedot: Viikin opiskelijapalvelut

Farmasian tiedekunta

Päivitä opintosuunnitelmasi (eHops) WebOodissa tai SIS-työkalussa ja tulosta se pdf-muotoon. Voit myös laatia suunnitelmasi vapaamuotoisesti esim. Word-tiedostoon. Suunnitelmasta tulee ilmetä suoritetut opinnot sekä suunnitellut opinnot aikatauluineen. Muistathan liittää suunnitelmaan myös valinnaiset opintosi. Liitä suunnitelmasi lisäajan hakemuslomakkeeseen.

Jos tarvitset tukea suunnitelman tekemiseen tai muuhun lisäaikoihin liittyvään, ota yhteyttä Viikin opiskelijapalveluihin (viikki-student@helsinki.fi).

Saat päätöksen lisäajasta sähköpostitse noin 4 viikon kuluttua hakemuksen jättämisestä. Lisäaikahakemus tulee jättää hyvissä ajoin ennen opintoajan päättymistä.

 • Jos opintoaikasi loppuu kevätlukukauden lopussa (31.7.), jätä hakemuksesi viimeistään toukokuun puolivälissä.
 • Jos opintoaikasi päättyy syyslukukauden lopussa (31.12.), jätä hakemuksesi viimeistään marraskuun loppuun mennessä.

Yhteystiedot: Viikin opiskelijapalvelut

Humanistinen tiedekunta

Täytä hakemuslomake ja opintosuunnitelmalomake. Tarkista hakemuslomakkeelta, mitä muita liitteitä tarvitset hakemusta varten. Toimita hakemus, opintosuunnitelma ja tarvittavat liitteet sähköpostitse osoitteeseen metsatalo-student@helsinki.fi 

Saat päätöksen lisäajasta sähköpostitse noin 3-4 viikon kuluttua hakemuksen jättämisestä.

Yhteystiedot: Metsätalon opiskelijapalvelut

Kasvatustieteellinen tiedekunta

Lisäajan hakemiselle on vuosittain kuusi hakupäivää: 15.8., 15.9., 30.11., 6.1., 15.2. ja 31.5. mennessä. Saat päätöksen lisäajasta sähköpostitse noin 3-4 viikon kuluttua hakuajan päättymisestä. Kasvatustieteellinen tiedekunta noudattaa näitä edellä mainittuja hakuaikoja.

Huom! Jos opintoaikasi päättyy 31.7.2020, sinun ei siis tarvitse toimittaa lisäaikaa koskevaa hakemustasi 15.5.2020 mennessä, vaan 31.5.2020 mennessä.

 

Hakuajan määräaika Opetusperiodi, jonka opetukseen ehdit ilmoittautua
15.8. I periodi
15.9. II periodi
30.11. III periodi
6.1. III periodi
15.2. IV periodi
31.5. I periodi (seuraava lukuvuosi)

Jos opinto-oikeutesi on päättymässä esimerkiksi 31.12., hae lisäaikaa 30.11. hakukierroksella.

Tieto myönnettävästä lisäajasta sekä dekaanin päätöksen numero ja päivämäärä tallennetaan Oodiin. Sinun tulee itse huolehtia lukuvuosi-ilmoittautumisesta.

Yhteystiedot: Siltavuoren opiskelijapalvelut

Lääketieteellinen tiedekunta

Lisäajan hakuun on kaksi ajankohtaa: jos opinto-oikeus päättyy 31.7., anomus tehdään 1.4.-15.5. välisenä aikana. Jos opinto-oikeus päättyy 31.12., anomus tehdään 1.-30.11. välisenä aikana. Lisäajan myöntämisestä päättää tiedekunnan dekaani.

Saat päätöksen lisäajasta lukukauden loppuun mennessä.

Yhteystiedot: Meilahden opiskelijapalvelut

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Täytä lisäaikahakemuslomake ja liitä siihen koulutussuunnittelijan tai hops-ohjaajan hyväksymä valmistumissuunnitelma. Valmistumissuunnitelman voi hyväksyttää myös sähköpostitse. Jätä lisäaikaa koskeva hakemus hyvissä ajoin ennen opintoajan päättymistä, mikäli aiot jatkaa opintojasi. Jos opintoaika päättyy kevätlukukauden lopussa (31.7.), hakemus tulee jättää viimeistään toukokuun puolessa välissä. Jos opintoaika päättyy syyslukukauden lopussa (31.12.), hakemus tulee jättää viimeistään marraskuun puolessa välissä.

Saat päätöksen sähköpostitse ilmoittamaasi osoitteeseen. Jos päätös on kielteinen, saat päätöksen kirjallisesti ilmoittamaasi postiosoitteeseen.

Yhteystiedot: Kumpulan opiskelijapalvelut

Oikeustieteellinen tiedekunta

Yhteystiedot: Porthanian opiskelijapalvelut

Svenska social- och kommunalhögskolan

Ansökan om förlängd studietid ska lämnas in i god tid innan studietiden tar slut. Ansökningarna behandlas i regel fyra gånger per år: januari, maj, augusti och december. 

Fyll i ansökningsblanketten returnera den undertecknade blanketten med bilagorna till studentservicen i Kronohagen (Soc&kom, postfack 70 eller till kruununhaka-student@helsinki.fi).

Informationen om beslutet av förlängd studietid samt numret och datumet för dekanus beslut registreras i Oodi. Du ansvarar själv för att anmäla dig som närvarande eller frånvarande.

Kontaktuppgifter: Studentservicen i Kronohagen

Teologinen tiedekunta

Lisäaikahakemus tulee jättää hyvissä ajoin ennen opintoajan päättymistä; viimeistään toukokuun puolivälissä, jos opintoaikasi loppuu heinäkuun lopussa tai marraskuussa, jos opintoaikasi loppuu joulukuussa.

Lisäaikahakemus palautetaan sähköpostitse metsatalo-student@helsinki.fi

Yhteystiedot: Metsätalon opiskelijapalvelut

Valtiotieteellinen tiedekunta

Lisäaikahakemus tulee jättää hyvissä ajoin ennen opintoajan päättymistä, viimeistään toukokuun puolivälissä, jos opintoaikasi loppuu heinäkuun lopussa, tai marraskuussa, jos opintoaikasi loppuu joulukuussa.

Täytä lisäaikahakemus alla olevasta linkistä. Tarkat ohjeet vaadittavista liitteistä löydät hakemuslomakkeesta.

Saat päätöksen sähköpostitse ilmoittamaasi osoitteeseen.

Yhteystiedot: Kruununhaan opiskelijapalvelut