Tutkinnon laajuus ja tutkintorakenne

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Yliopistossa suoritetaan ensin alempi korkeakoulututkinto (kandidaatti) ja sen jälkeen ylempi korkeakoulututkinto (maisteri). Maisterin tutkinnon jälkeen on mahdollisuus hakeutua jatko-opiskelijaksi suorittamaan tohtorin tutkintoa. Tässä ohjeessa kerrotaan perustutkintojen eli alempien ja ylempien korkeakoulututkintojen rakenteista Helsingin yliopistossa.

Valitsemalla yllä olevasta valikosta koulutusohjelman näet ohjelman tutkintorakenteen tämän sivun Koulutusohjelman tutkintorakenne -luvussa.

Tutkinnon laajuus

Opintojen mitoituksen peruste on opintopiste. Opintojaksot pisteytetään niiden edellyttämän työmäärän mukaan. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin työmäärää. Yhden lukuvuoden opintojen suorittamiseen keskimäärin vaadittava 1 600 tunnin työpanos vastaa 60 opintopistettä.

Alemman korkeakoulututkinnon laajuus on 180 opintopistettä ja ylemmän 120 opintopistettä. Helsingin yliopistossa  on rajoitettu tutkintoon käytettävien opintojen enimmäismäärää. Voit käyttää myönnettävään 180 opintopisteen laajuiseen alempaan korkeakoulututkintoon enintään  200 op ja 120 opintopisteen laajuiseen ylempään korkeakoulututkintoon enintään 135 op opintoja.

Laajuuksiltaan poikkeavat tutkinnot:

 • psykologian maisterin tutkinto: 150 op

  • suoritetaan kandidaatin tutkinnon jälkeen
  • voit käyttää tutkintoon enintään 170 op, mutta
  • jos tutkintoosi kuuluvat opettajan pedagogiset opinnot aineenopettajan pätevyyden saamiseksi voit ylittää tutkinnon enimmäislaajuuden.
 • eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto: 180 op
  • suoritetaan kandidaatin tutkinnon jälkeen
  • voit käyttää tutkintoon enintään 200 op
 • lääketieteen lisensiaatin tutkinto: 360 op
  • suoritetaan yksiportaisena tutkintona
  • voit käyttää tutkintoon enintään 400 op
 • hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto: 330 op
  • suoritetaan yksiportaisena tutkintona
  • voit käyttää tutkintoon enintään 365 op.

Yllä mainitut tutkintoon käytettävien opintojen enimmäismäärät koskevat opiskelijoita, joiden opiskeluoikeus on alkanut 1.7.2017 tai sen jälkeen. Jos opiskeluoikeutesi on alkanut ennen 1.7.2017, tiedekuntakohtaisesti on voitu rajoittaa tutkintoon käytettävien opintojen enimmäismäärää.  Ennen 1.7.2017 alkaneiksi opiskeluoikeuksiksi katsotaan myös siirtohaussa hyväksytyt, jos alkuperäinen opiskeluoikeus on alkanut ennen 1.8.2017.

Mistä opinnoista tutkintorakenne koostuu?

Koulutusohjelmasi tutkintorakenteesta näet, mitä opintoja sinun tulee suorittaa tutkintoasi varten. Voit tarkastella tutkintorakennetta tämän sivun lopussa valittuasi koulutusohjelmasi yllä olevasta valikosta. Näet tutkintosi rakenteen sekä opintokokonaisuuksien ja -jaksojen tiedot myös Sisussa tehtyäsi opintosuunnitelman. Koulutusohjelmasi koko opetussuunnitelmaa pääset katsomaan sivulta Opetussuunnitelma ja opintojen vastaavuudet.  

Kaikkiin Helsingin yliopistossa suoritettaviin kandidaatin tutkintoihin sisältyy:

 • vähintään 60 op opintoja koulutusohjelman tieteenalalta: perusopintojen laajuus on vähintään 25 op ja perus- ja aineopintojen laajuus on yhteensä vähintään 60 op. Aineopintoihin kuuluu tutkielma (6 op) ja kypsyysnäyte.
 • vähintään 10 op viestintä- ja kieliosaamisen opintoja
 • vähintään 3 op tieto- ja viestintätekniikan ja tiedonhallinnan opintoja
 • vähintään 10 op työelämäjakso ja asiantuntijatehtäviin valmentavia osuuksia
 • henkilökohtainen opintosuunnitelma Sisussa
 • valtakunnallinen kandipalaute
 • yliopiston oma opiskelijapalaute
 • valinnaisia opintoja omasta koulutusohjelmasta tai muista koulutusohjelmista.

Kaikkiin Helsingin yliopistossa suoritettaviin maisterin tutkintoihin sisältyy:

 • vähintään 60 op:n laajuiset koulutusohjelman tieteenalan syventävät opinnot, joihin sisältyy 30 op:n laajuinen tutkielma ja kypsyysnäyte. Poikkeuksena: lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen aloilla tutkielman laajuus on 20 op
 • muita opintoja, jotka voivat olla tieteenalan opintoja omasta koulutusohjelmasta tai muista koulutusohjelmista siten, että tutkinnon vähimmäislaajuus täyttyy
 • henkilökohtainen opintosuunnitelma Sisussa
 • yliopiston oma opiskelijapalaute.

Tutkintoihin sisältyy myös työelämä- ja asiantuntijuusopintoja ja urasuunnittelua.