Tutkinnon suoritusaika

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Tutkinnoille on säädetty tavoiteaika, jonka kuluessa sinun on suoritettava tutkintosi. Seuraa jäljellä olevaa tutkintokohtaista opiskeluaikaasi Sisussa. Tarkemmat ohjeet tietojen tarkasteluun Sisussa löydät sivulta Sisu-ohje: Omat tiedot, suoritukset ja hakemukset. Opiskeluoikeuden päättymispäivä näkyy myös opintosuoritusotteella ja opiskelutodistuksessa.

Huolehdi lukuvuosi-ilmoittautumisesta, sillä ilmoittautumisen laiminlyönti kuluttaa opiskeluaikaa. Mikäli teet muutoksen ilmoittautumistietoihisi kesken lukukauden, uusi päättymispäivä päivittyy Sisuun viimeistään seuraavana päivänä. Koko lukukauden status määräytyy kyseisen lukukauden viimeisen päivän tilanteen mukaan.

Jos opiskeluaikasi loppuu kesken opintojen, tutustu ohjeeseen Jos opiskeluaikasi loppuu.

Tavoiteajat

Tutkintojen suorittamisen tavoiteajat koskevat opiskelijoita, joiden opiskeluoikeus on alkanut 1.8.2005 tai sen jälkeen.

Tavoiteajat ovat:

  • Alempaan tutkintoon johtavassa koulutuksessa (kandidaatti) kolme lukuvuotta. Jos sinulla on opiskeluoikeus joka johtaa vain kandidaatin tutkintoon, sinulla on oikeus suorittaa tutkinto enintään yhtä vuotta sen tavoiteaikaa pidemmässä ajassa eli neljässä lukuvuodessa.
  • Alempaan ja ylempään tutkintoon johtavassa koulutuksessa (kandidaatti ja maisteri) yhteenlaskettu tavoiteaika on viisi lukuvuotta, paitsi psykologian tutkinnoissa viisi ja puoli lukuvuotta sekä eläinlääkärikoulutuksessa kuusi lukuvuotta. Jos sinulla on opiskeluoikeus joka kattaa sekä alemman että ylemmän tutkinnon, sinulla on oikeus suorittaa tutkinnot enintään kaksi vuotta niiden tavoiteaikaa pidemmässä ajassa.
  • Ylempään tutkintoon johtavassa koulutuksessa (maisteri) kaksi lukuvuotta, paitsi psykologian maisterin tutkinto kaksi ja puoli lukuvuotta, hammaslääketieteen lisensiaatin yksiportainen tutkinto viisi ja puoli lukuvuotta ja lääketieteen lisensiaatin yksiportainen tutkinto kuusi lukuvuotta. Jos sinulla on opiskeluoikeus vain ylempään tutkintoon, sinulla on oikeus suorittaa tutkinto enintään kahta vuotta sen tavoiteaikaa pidemmässä ajassa.

Sallitut poissaolot, jotka eivät kuluta opiskeluaikaa

Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa:

  • Poissaoloa, joka johtuu lakisääteisistä syistä: asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaisen palvelun suorittaminen sekä äitiys-, isyys- tai vanhempainloma-aika. Huomaa kuitenkin, että 1.8.2016 ja sen jälkeen alkaneet lakisääteisistä syistä johtuvat poissaolot eivät kuluta tutkinnon suorittamisaikaasi ainoastaan siinä tapauksessa, että olet ilmoittautunut poissaolevaksi.

    • Saadaksesi pidennyksen opiskeluaikaasi tulee sinun aina toimittaa lakisääteisen poissaolon perusteesta todistus opiskelijaneuvontaan. Todistuksesta tulee ilmetä lakisääteisen syyn kesto. Voit toimittaa sen myös jälkikäteen, kunhan toimitat sen ennen tutkinnon suoritusaikasi päättymistä. Todistukseksi käyvät esimerkiksi Kelan päätös äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta, muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta, sotilaspassi tai todistus siviilipalveluksesta jossa näkyy palveluksen alkamis- ja päättymispäivämäärät. Jos päädyt myöhemmin hakemaan lisäaikaa opinnoillesi tiedekunnalta, edellä mainitut perusteet kannattaa mainita hakemuksessasi, jos olet ollut ilmoittautuneena läsnäolevaksi lakisääteisen poissaolosi aikana etkä näin ollen ole saanut opintoaikaasi pidennystä.
  • Jos opintosi ovat alkaneet 1.8.2015 tai sen jälkeen: korkeintaan yhden lukuvuoden (kahden lukukauden) muuta poissaoloa, jonka ajaksi olet ilmoittautunut poissaolevaksi. Poissaololukukausien ei tarvitse olla peräkkäisiä.
  • Jos opintosi ovat alkaneet ennen 1.8.2015: korkeintaan kahden lukuvuoden (neljän lukukauden) muuta poissaoloa, jonka ajaksi olet ilmoittautunut poissaolevaksi. Poissaololukukausien ei tarvitse olla perättäisiä.

HUOM! Jos opiskelet lisäajalla, nämä poissaolot eivät jatka opinto-oikeuttasi vaan lisäaikaa tulee hakea aina uudelleen sen päätyttyä.