Sisu-ohje: Omat tiedot, suoritukset ja hakemukset

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Sisun päävalikossa olevalla Omat tiedot -sivulla voit tarkastella seuraavia tietoja: 

 • opiskeluoikeudet,
 • maisterioptiot,
 • ilmoittautumiset,
 • suoritukset,
 • hakemukset ja päätökset,
 • ryhmät (esim. HOPS-ohjausryhmä) sekä
 • henkilötiedot.

Sivulla voit lisäksi muokata yhteystietojasi, hakea lisäaikaa sekä ladata opintosuoritusotteen ja opiskelutodistuksen.

Opiskeluoikeudet

Opiskeluoikeudet-välilehdellä näet opiskeluoikeutesi ja niiden tilan. Näet opiskeluoikeuden tarkemmat tiedot klikkaamalla sen auki otsikkorivin nuolesta.

Kuvakaappaus Omat tiedot -sivun Opiskeluoikeudet-välilehdestä.

Jos opiskeluaikasi on päättymässä, voit hakea lisäaikaa otsikkorivin oikeassa reunassa näkyvästä Hae lisäaikaa -napista. Ennen kuin voit lähettää hakemuksen, sinun tulee viimeistellä ensisijainen opintosuunnitelmasi ja ajoittaa siihen sisältyvät opinnot. Lue ensin ohjeet lisäajan hakemiseen sivulta Jos opintoaikasi loppuu. Jos opiskeluoikeutesi ei ole aktiivinen ja opiskeluaikasi on päättynyt, näet siitä ilmoituksen otsikkorivillä. 

Opiskeluoikeuden perustiedot 

Tässä näet opiskeluoikeuden voimassaoloajan ja oikeuden myöntävän organisaation nimen (esim. tiedekunta). Klikkaamalla Lisätiedot näet tarkemmat tiedot oikeudesta. 
Kuvakaappaus Sisun käyttöliittymästä.

Rajauslaki kertoo, millä perusteella opiskeluoikeuden kestoa rajoitetaan. Tutkintoasetus kertoo mihin valtioneuvoston asetukseen esimerkiksi tutkinnon opintopistelaajuus perustuu. Myöntämispäivä on se päivämäärä, jolloin sinulle on opiskelijavalinnassa myönnetty opiskeluoikeus. Aloituspäivä on sen lukukauden ensimmäinen päivä, jolloin olet ilmoittautunut ensimmäistä kertaa läsnäolevaksi. Viimeisenä näet oikeuden myöntämisen perusteen. 

Opintojen eteneminen 

Opiskeluajan kuluminen -kohta näyttää opiskeluoikeutesi käytetyt ja jäljellä olevat lukukaudet sekä normaalit ja lakiperusteiset poissaolokaudet. Etenemistä osoittavat kuvaajat näkyvät vain tutkintoon johtavien opiskeluoikeuksien osalta, eli esimerkiksi Avoimen yliopiston opiskeluoikeuksien kohdalla niitä ei näy.

Valkoinen väri kuvaa käytettyä kautta, vihreä jäljellä olevaa lukukautta ja keltainen jäljellä olevaa poissaolokautta. Meneillään oleva lukukausi on puoliksi valkoinen ja puoliksi vihreä. 
Kuvakaappaus Sisun käyttöliittymästä.

Jos sinulle on myönnetty lisäaikaa, näet lisäajan lukukaudet erotettuna pystyviivalla. Meneillään oleva lisäajan lukukausi on puoliksi valkoinen ja puoliksi punainen ja jäljellä oleva on punainen. 
Kuvakaappaus Sisun käyttöliittymästä.

Näet sivulla myös mahdolliset aiemmin suorittamiesi tutkintojen tutkintonimikkeet ja niiden suorituspäivämäärät. 
Kuvakaappaus valmistuneen tutkinnon tiedoista opiskeluoikeudella.

Läsnäolo 

Läsnäolo-kohdassa näet opiskeluoikeutesi viimeisten kolmen lukuvuoden läsnäoloilmoittautumiset. Klikkaamalla Aiemmat läsnäolot näet myös aiempien lukuvuosien ilmoittautumistiedot. 

Kuvakaappaus Sisun käyttöliittymästä.

 

Koulutuspolku 

Tässä osiossa näet opiskeluoikeuteesi liittyvät vaihtoehdot, kuten maisteriohjelmat, joissa voit jatkaa opintojasi kandidaatin tutkinnon jälkeen. Vahvistetut valinnat on merkitty sinisellä väkäsellä ja vaihtoehdot sinisillä nuolilla. Lisää selitteitä näet kouluttautumiskaavion alta.  

HUOM! Vaihtoehdot voivat olla ehdollisia ja esimerkiksi maisteriohjelmiin voi olla tietyt ilmoittautumisajat. Lue lisää kandiohjelmasi maisterioptioista ja niiden ehdoista sivulla Jatkaminen maisteriohjelmaan.
Kuvakaappaus Sisun käyttöliittymästä.

Koulutuspolkuun liittyvät valinnat (esim. maisteriohjelman valinta) tehdään opintosuunnitelmassa. Lue lisäohjeet Sisu-ohjeesta Opintosuunnitelma

Muut opiskeluoikeuteen vahvistetut kokonaisuudet 

Tässä näet opiskeluoikeuteesi vahvistetut muut opinnot, joihin sinulle on myönnetty opiskeluoikeus. Näitä voivat olla esim. oikeus suorittaa valinnaisia opintoja. 
Kuvakaappaus Sisun käyttöliittymästä.

Muu kuin tutkintoon johtava koulutus 

Tutkintoon johtamattomien koulutusten kohdalla koulutuspolussa on vain suoritettavien opintojen tyyppi ja laajuus. Koulutukseen sisältyvät opintojaksot ja -kokonaisuudet on eritelty tarkemmin sen alla. Jos opinnoille on annettu rajoitettu suoritusaika, joka poikkeaa opiskeluoikeuden voimassaoloajasta, se näkyy heti kokonaisuuden alla olevalla tilarivillä. 
Kuvakaappaus Sisun käyttöliittymästä.

Ilmoittautumiset

Välilehdellä näet kaikki ilmoittautumisesi opetukseen. Voit lajitella luetteloa opintojakson nimen ja laajuuden sekä ilmoittautumisen tilan perusteella. Et voi ilmoittautua opetukseen tai päivittää ilmoittautumisia tätä kautta.

Lue lisää opetukseen ilmoittautumisesta sivulla Miten ilmoittaudun kursseille ja tentteihin?

Kuvakaappaus Omat tiedot -sivun Ilmoittautumiset-välilehdestä.

Suoritukset

Suoritukset-välilehdellä näet kaikki opintosuorituksesi ja voit ladata varmennetun opintosuoritusotteen. Katso tarkemmat ohjeet suoritusotteen lataamiseen sivulta Tilaa opintosuoritusote.

Ylimpänä näet suorittamasi opintokokonaisuudet ja niihin sisältyvien opintojaksojen suoritukset. Kokonaisuuksien otsikon alla näkyvät myös suoritetut tutkinnot. Seuraavana näet yksittäisten opintojaksojen suoritukset ja viimeisenä osasuoritukset. 

Voit järjestää suoritukset nimen, laajuuden, arvosanan tai suorituspäivän perusteella. Oletuksena suoritukset on järjestetty uusimmasta vanhimpaan. 

Kuvakaappaus Omat tiedot -sivun Suoritukset-välilehdestä.

Oletuksena näet hyväksytyt suoritukset. Voit tarkastella hylättyjä ja vanhentuneita suorituksia klikkaamalla Hylätyt ja vanhentuneet suoritukset -osion auki.

Kuvakaappaus Omat tiedot -sivun Suoritukset-välilehdestä.

Näet suorituksen tai osasuorituksen lisätiedot klikkaamalla sen riviä, jolloin oikeaan reunaan aukeaa sivupaneeli. Lisätiedoista näet suorituksen tilan, vanhentumispäivän, hyväksyjän, vastuuorganisaatiot ja mahdolliset opettajan kirjaamat lisätiedot.

Kuvakaappaus Sisun käyttöliittymästä.

Jos olet suorittanut opinnon useaan kertaan, näet muut suorituskerrat sivupaneelin alareunasta. Muita suorituskertoja ovat samalle opintojaksolle tehdyt suoritusmerkinnät, joiden arvosana tai laajuus eivät ylitä valittuna olevaa suoritusta.

Jos jokin suoritus on vanhentumassa vuoden sisällä, näet sen kohdalla luettelossa ja sivupaneelin lisätiedoissa varoituksen "Suoritus vanhenee" ja päivän, jolloin suoritus vanhentuu. Lue lisää opintojen vanhentumisesta sivulla Opintojen vanhentuminen.

Kuvakaappaus Sisun käyttöliittymästä.Osasuoritusten kohdalla voit lisäksi tarkastella suorituksen arvioinnin tietoja sivupaneelin alareunasta. Arvioinnin tiedoissa näkyvät arvosana kirjallisessa muodossa, tarkentava sanallinen arviointi, vastaavan arvostelijan nimi, suorituskieli ja -päivä, arviointiperusteet sekä mahdollisen palautetilaisuuden ajankohta. 

Kuvakaappaus osasuorituksen tiedoista.

Hakemukset ja päätökset

Välilehdellä näet kaikki Sisussa tekemäsi hakemukset ja päätökset sekä niiden tilan. Voit myös liittää aiemmin lähettämääsi hakemukseen liitteitä, kun klikkaat hakemuksen auki.

Kuvakaappaus Omat tiedot -sivun Hakemukset ja pyynnöt -välilehdestä.

Sisussa tehtäviä hakemuksia ovat 

 • opintoluonnos,
 • hyväksilukeminen,
 • kokonaisuuden koostamisen hakeminen,
 • lisäajan hakeminen ja
 • valmistumispyyntö.

Itse hakemukset tehdään Sisussa pääasiassa opintosuunnitelman kautta. Voit lukea lisää hakemustyypeistä ja milloin niitä käytetään sivun Sisu-ohjeet opiskelijalle luvusta Hakemustyypit Sisussa.

Ryhmät

Välilehdellä näet kaikki kohde- ja ohjausryhmät, joihin sinut on lisätty tai joihin kuulut automaattisten esimerkiksi opiskeluoikeutesi perusteella.

Kuvakaappaus Omat tiedot -sivun Ryhmät-välilehdestä.

Kohderyhmiä (esimerkiksi tietyn opintosuunnan opiskelijat) käytetään valintakriteereinä, kun ilmoittaudut opetukseen Sisussa. Ohjausryhmiä käytetään opintojen ohjauksessa. Et voi itse muokata ryhmätietoja. Ota yhteyttä opiskelijaneuvontaan tai HOPS-ohjaajaasi, jos tiedoissa on virheitä. 

Lue lisää HOPS-ohjauksesta sivulla Opintojen suunnittelu ja HOPS-ohjaus.

Maksut ja apurahat

Välilehdellä näet listan Sisun kautta maksamistasi maksuista lukuvuosittain (esimerkiksi ylioppilaskunnan ja osakuntien jäsenmaksut).

Kuvakaappaus Omat tiedot -sivun Maksut ja apurahat -välilehdestä.

 

Henkilötiedot

Henkilötiedot-välilehdellä näet omat henkilötietosi, yhteystietosi, tietojen luovutuskäytännöt ja turvakiellot.

Kuvakaappaus Omat tiedot -sivun Henkilötiedot-välilehdestä.

Henkilötiedot 

Tässä osassa näet henkilötietosi. Et pysty itse muokkaamaan henkilötietojasi. Jos tiedoissa on virheitä, lue toimintaohjeet sivulta Yhteystiedot ja henkilötietojen päivitys.

Koulusivistyskieliä ovat suomi ja ruotsi eikä se siis välttämättä ole sama kuin äidinkielesi. Jos koulusivistyskielesi on jokin muu, katsotaan koulusivistyskielesi olevan ”muu kuin suomi tai ruotsi”. Voit lukea lisää koulusivistyskielestä artikkelissa Mikä on koulusivistyskieleni?
Kuvakaappaus Sisun käyttöliittymästä.

Klikkaamalla Näytä-painiketta henkilötunnuksen vierestä, näet järjestelmään kirjatun nykyisen henkilötunnuksesi. Klikkaamalla Aikaisemmat nimet ja henkilötunnukset näet käytöstä poistuneet tietosi, jotka ovat olleet voimassa ollessasi kirjoilla yliopistossa. 
Kuvakaappaus Sisun käyttöliittymästä.

Lue lisää henkilötietojen käsittelystä yliopistolla sivulta Tietosuojailmoitus.

Yhteystiedot 

Tässä osassa voit tarkastella yhteystietojasi ja tarvittaessa muokata niitä. Voit muokata yhteystietojasi klikkaamalla oikeasta yläkulmasta Muokkaa. Ensisijainen sähköpostiosoitteesi on aina käyttäjätunnukseen liitetty helsinki.fi-osoite, joten sitä et voi muokata. 
Kuvakaappaus Sisun käyttöliittymästä.

Tietojen luovutus 

Tässä osassa voit tarkastella ja määrittää, mihin tarkoituksiin sinun yhteystietojasi voidaan luovuttaa opiskelijarekisteristä. Klikkaamalla Muokkaa pääset määrittämään luovutuskäytännöt. Kun olet määrittänyt luovutusehdot, klikkaa Tallenna. Sisu toimii Helsingin yliopistossa myös ylioppilaskunnan jäsenrekisterinä ja ylioppilaskunta saa jäsentensä tiedot Sisusta.
Kuvakaappaus Sisun käyttöliittymästä.

Turvakielto 

Näet yhteystiedoistasi, jos niille on asetettu turvakielto. Turvakiellon alaisia yhteystietoja ei tuoda Sisuun ollenkaan, joten ne eivät myöskään näy järjestelmässä. Turvakiellot tulevat väestörekisterikeskuksen tiedoista.

Linkit muihin Sisu-ohjeisiin

Löydät kaikki Sisun käyttöohjeet kootusti sivulta Sisun käyttöohjeet.

Löydät vastauksia yleisimpiin ongelmiin ja kysymyksiin sivulta Usein kysytyt kysymykset Sisusta.