Yksilöllisillä järjestelyillä lisätukea opiskeluun

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Tästä ohjeesta saat tietoa yksilöllisistä järjestelyistä, jotka on tarkoitettu opiskelujesi tueksi. Järjestelyille on oltava riittävät ja todennetut perusteet ja todellinen tarve. Jos olet epävarma siitä, voisiko sinulla olla oikeus yksilöllisiin järjestelyihin, ota yhteyttä esteettömyysyhdyshenkilöön. Jos viestisi sisältää arkaluontoisia tietoja, käytä suojattua sähköpostiyhteyttä. Katso tarkemmat ohjeet sähköpostin salaamiseen.

Mitä yksilölliset järjestelyt voivat olla?

Yksilölliset järjestelyt ovat yksilöllistä oppimisen tukea, jota saatat tarvita esimerkiksi liikunta- tai aistivamman, jonkin pitkäaikaissairaudesta aiheutuvan haitan, lukemiseen tai kirjoittamiseen liittyvän tai kognitiivisen vaikeuden takia.

Yksilöllisillä järjestelyillä tarkoitetaan käytännön järjestelyjä, jotka voivat koskea opetus-, ohjaus- tai kuulustelutilanteita. Järjestelyjen sisältö ja toteutus määräytyvät yksilöllisten tarpeidesi ja tilanteesi mukaan. Yksilöllisiä järjestelyjä voivat olla esimerkiksi:

  • lisäaika tentissä tai tehtävien palauttamisessa 
  • tietokoneen käyttö tentissä  
  • pienryhmätila tai erillinen tenttitila
  • vaihtoehtoiset opintojen suoritustavat 

Yksilölliset järjestelyt eivät ole syy tinkiä osaamistavoitteista, vaan niiden tarkoitus on tukea sinua näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Esimerkiksi kuulustelujen tai muun osaamisen arviointi tapahtuu jokaisen opiskelijan kohdalla samoin kriteerein, eivätkä mahdolliset yksilölliset järjestelyt vaikuta arviointiin.

Tutkintoon pakollisina kuuluvista osista sinua ei voida vapauttaa kuin äärimmäisen painavista syistä (esimerkkinä kuuron osallistuminen kielten kuullun ymmärtämisen kokeeseen). Ensisijainen keino on sopia vaihtoehtoisesta suoritustavasta opetuksesta vastaavan tahon kanssa.

Minkälaisen todistuksen tarvitsen yksilöllisiä järjestelyitä varten?

Jotta voisit saada oikeuden yksilöllisiin järjestelyihin, tarvitset lääkärin tai vastaavan asiantuntijan, esimerkiksi psykologin, puheterapeutin tai fysioterapeutin todistuksen, josta ilmenee peruste yksilöllisille järjestelyille. Lukivaikeudesta todistuksen on voinut kirjoittaa myös erityisopettaja. Helsingin yliopisto ei hyväksy muiden yliopistojen kirjoittamia suosituksia asiantuntijalausunnon sijasta. 

Todistuksen laatijan on yksilöitävä opiskelija (nimi ja henkilötunnus) sekä kuvattava lyhyesti peruste yksilöllisille järjestelyille. Todistuksesta on hyvä käydä myös ilmi, millaisista konkreettisista järjestelyistä opiskelija hyötyisi.

Jos tarvitset opiskelussasi terveydenhuollosta saatuja apuvälineitä, henkilökohtaista avustajaa tai opaskoiraa, voit käyttää niitä opetustilanteissa ilman erillistä suositusta tai selvitystä. Selvitys on kuitenkin tarpeen silloin, jos tarvitset pienryhmätilan tai erillisen tenttitilan ja käytät siellä apuvälineitä tai henkilökohtaista avustajaa. Näistä järjestelyistä vastaa tenttipalveluiden esteettömyysyhdyshenkilö. 

Miten toimin, kun sairaus, vamma tai haitta vaikuttaa laajasti opiskeluuni?

Mikäli yksilöllisten järjestelyiden tarve koskee tutkintoasi laajasti, ole yhteydessä esteettömyysyhdyshenkilöön mahdollisimman hyvissä ajoin. Mainitse viestissäsi, jos olet Avoimen yliopiston opiskelija. Tärkeä yksilöllinen järjestely on tehdä sellainen henkilökohtainen opintosuunnitelma, joka ottaa mahdollisuuksien mukaan huomioon tilanteeseesi sopivan opiskelutahdin sekä kurssien suoritustavat ja järjestyksen. Jos kaipaat laajempaa tukea opiskeluusi, voit varata ajan opintopsykologille, jonka kanssa voit miettiä myös yksilöllisiä järjestelyitä. 

Toisinaan saattaa olla tarpeen keskustella yhteisesti sekä koulutusohjelman opetuksesta vastaavan henkilön että esimerkiksi koulutussuunnittelijan, pedagogisen yliopistolehtorin tai yksilöllisten järjestelyjen asiantuntijaryhmän edustajan kanssa. Tavoitteena on, että saat tarvitsemasi yksilölliset järjestelyt, mutta kuitenkin niin, että myös tutkinnossa vaaditut tavoitteet toteutuvat. Koko tutkintoa ei esimerkiksi voi suorittaa etäopintoina, sillä tällöin et pääse harjoittelemaan siihen sisältyviä vuorovaikutustaitoja. Vastaavasti kirjoitusvaikeuden vuoksi ei ole suositeltavaa, että suoritat suurimman osan opinnoistasi suullisesti, koska tällöin et pysty kehittymään kirjoittajana.

Miten toimin opetus- tai tenttitilanteessa?

Voit olla sekä opetukseen että tenttien yksilöllisiin järjestelyihin liittyvissä asioissa yhteydessä esteettömyysyhdyshenkilöön. Huom! Jos viestisi sisältää arkaluontoisia tietoja, käytä suojattua sähköpostiyhteyttä.  Katso tarkemmat ohjeet sähköpostin salaamiseen. Mainitse viestissäsi, jos olet Avoimen yliopiston opiskelija.

Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyitä tietyllä kurssilla, voit sopia niistä suoraan kurssin opettajan kanssa. Ota yhteys opettajaan ennen kurssin alkua tai niin hyvissä ajoin kuin mahdollista. Jos yksilölliset järjestelyt koskevat kurssitenttiä, sovi myös siitä opettajan kanssa. Opettajalla on oikeus pyytää nähtäväkseen asiantuntijalausunto tai yliopistolta saamasi suositus, josta käy ilmi yksilöllisten järjestelyjen tarve. Opettaja ei saa ottaa kopiota lausunnosta.

Jos vammasi vaikuttaa opetustilaan pääsemiseen tai tarvitset kurssimateriaalit ääni- tai pistetekstinä, ota yhteyttä opiskelijaneuvontaan jo alkukeväästä seuraavaa lukuvuotta varten. Tämä siksi, että opetustilat on varattava hyvissä ajoin ja ehdit saada opetusmateriaalit sopivassa muodossa.

Tenttien yksilöllisistä järjestelyistä voit lukea täältä.

Lue lisää saavutettavassa muodossa olevien kurssi- ja tenttikirjojen lainaamisesta.

Miten toimin, jos tarvitsen yksilöllistä tukea Sisun käyttöön?

Jos et pysty käyttämään Sisua saavutettavuuteen liittyvien puutteiden vuoksi (esimerkiksi näkövamman takia), ota yhteyttä osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Sinulle sovitaan tapaamisaika esteettömyysyhdyshenkilön kanssa. Esteettömyysyhdyshenkilö ja tarvittaessa koulutussuunnittelija auttavat sinua tekemään opintosuunnitelman ja ilmoittautumaan opetukseen. Tapaaminen voidaan järjestää etä- tai lähitapaamisena. Et tarvitse lääkärintodistusta saadaksesi yksilöllistä tukea Sisun käyttöön.

Yksilöllisten järjestelyjen asiantuntijaryhmä

Yliopistolla toimii asiantuntijaryhmä, jolta voit hakea suositusta yksilöllisiin järjestelyihin. Ryhmän suositusta voit hakea

  • jos terveydenhuollosta saamasi todistukset sisältävät tietoa, jota et halua tuoda opettajan tai esteettömyysyhdyshenkilön tietoon
  • jos terveydenhuollosta saamissasi todistuksissa ei ole eritelty riittävästi mahdollisia yksilöllisiä järjestelyjä
  • jos opettaja tai esteettömyysyhdyshenkilö ei pysty ratkaisemaan yksilöllisten järjestelyjen tarvettasi tai
  • jos yksilöllisten järjestelyjen saamisessa on ollut ongelmia.

Asiantuntijaryhmä voi antaa suosituksia, joihin löytyy riittävät perusteet ja joiden se katsoo olevan opiskelijan edun mukaisia. Esimerkiksi suositus itsenäisistä vaihtoehtoisista suoritustavoista lähiopetukseen osallistumisen sijaan on perusteltu vain silloin, jos se on terveydellisistä syistä välttämätöntä ja kurssien osaamistavoitteiden näkökulmasta mahdollista.

Kun haet asiantuntijaryhmän suositusta, täytä ohjeiden mukainen hakemus (pdf). Asiantuntijaryhmä käsittelee vain sellaiset hakemukset, joista löytyvät ohjeessa mainitut tiedot ja hakemukseen liitetyt asiantuntijalausunnot, joissa näkyvät henkilötietosi. Lähetä hakemus liitteineen salattuna sähköpostina osoitteeseen erityisjarjestelyryhma@helsinki.fi.s. Katso tarkemmat ohjeet sähköpostin salaamiseen.

Seuraava yksilöllisten järjestelyjen asiantuntijaryhmän kokous pidetään 6.10.2022. Hakemus liitteineen tulee lähettää viimeistään 26.9.2022.

Esteetön asiointi yliopiston tiloissa

Yliopiston tilojen esteettömyydestä voit hakea tietoa opetustilat-sivulta.

Mikäli tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä asioidessasi kirjastossa, voit lukea lisää kirjaston sivuilta.

Tietojen käsittely Helsingin yliopistossa

Yksilöllisiä järjestelyjä koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä ja niitä käsittelee yliopistolla vain henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja yksilöllisten järjestelyjen suunnittelemiseksi ja/tai toteuttamiseksi. Lue lisää Helsingin yliopiston tietoturvakäytännöistä ja opiskelijoiden henkilötietojen käsittelystä tietosuoja-sivustolta.

Tukipalveluita yliopiston ulkopuolella

Löydät lisää tietoa erilaisista tukipalveluista alla olevien linkkien kautta:

Yksilöllisten järjestelyiden yhteystiedot

Tavoitat kaikki esteettömyysyhdyshenkilöt osoitteesta specialneeds@helsinki.fi. Sähköpostia lukevat myös osa yksilöllisten järjestelyjen asiantuntijaryhmän jäsenistä.

Jos viestisi sisältää arkaluontoisia tietoja, suosittelemme käyttämään suojattua sähköpostiyhteyttä. Lisätietoa Helsingin yliopiston Helpdeskin internet-sivuilta.