Yksilöllisillä järjestelyillä lisätukea opiskeluun | Avoin yliopisto

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Avoimen yliopiston opiskelijana voit esimerkiksi lukivaikeuden tai liikunta- tai aistivamman vuoksi saada yksilöllisiä järjestelyjä opiskeluun liittyvissä tilanteissa. Yksilölliset järjestelyt eivät ole syy tinkiä osaamistavoitteista, vaan niiden tarkoitus on tukea sinua näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Esimerkiksi kuulustelujen tai muun osaamisen arviointi tapahtuu jokaisen opiskelijan kohdalla samoin kriteerein, eivätkä mahdolliset yksilölliset järjestelyt vaikuta arviointiin.

Minkälaisen todistuksen tarvitsen yksilöllisiä järjestelyitä varten?

Yksilöllisistä järjestelyistä sovittaessa sinun tulee esittää lääkärin tai muun terveydenhuollon asiantuntijan lausunto, josta selviää vamman tai sairauden laatu ja yksilöllisten järjestelyiden tarve. Vaihtoehtoisesti voit toimittaa yksilöllisiä järjestelyitä varten myös ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen.

Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuden todentamiseksi riittää erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunto. Lisätietoa lukivaikeudesta ja sen toteamisesta löydät Helsingin seudun erilaiset oppijat ry eli HERO-yhdistyksen internet-sivuilta. Todistuksen laatijan on yksilöitävä opiskelija (nimi ja henkilötunnus) sekä lyhyesti kuvattava peruste yksilöllisille järjestelyille. Todistuksesta on hyvä käydä myös ilmi, millaisista käytännön järjestelyistä opiskelija hyötyisi opinnoissaan.

Opetus

Opetukseen liittyviä yksilöllisiä järjestelyitä voivat olla esimerkiksi esteetön opetustila, apuvälineiden käyttö tai avustajan mukana olo.  
 
Jos tarvitset opetukseen osallistuaksesi yksilöllisiä järjestelyitä, ota yhteyttä Avoimen yliopiston opintoneuvontaan viimeistään 14 päivää ennen kurssin alkua: avoin-student@helsinki.fi

Tentit

Verkkotentteihin myönnettävät yksilölliset järjestelyt voivat olla esimerkiksi 

 • lisäaika tentin tai tehtävien palauttamisessa
 • tentin sijaan jokin muu, erikseen sovittava vaihtoehtoinen suoritustapa

Yliopistolla järjestettäviin salitentteihin myönnettävät yksilölliset järjestelyt voivat olla

 • lisäaika tentissä
 • tietokoneen tai muun apuvälineen käyttö tentissä
 • pienempi tai erillinen tenttitila
 • vaihtoehtoinen erikseen sovittava suoritustapa

Jos opiskelet yhteistyöoppilaitoksessa, ota yhteyttä opetuksen järjestävään opistoon. Yhteistyöoppilaitoksen opetuksessa noudatetaan ao. oppilaitoksen linjauksia ja käytäntöjä.

Alle kolme tuntia kestävissä tentissä lisäaika on puoli tuntia (30 minuuttia). Kolme tuntia tai sen yli kestävissä tenteissä lisäaika on yksi tunti (60 minuuttia). Nämä lisäajat perustuvat Helsingin yliopiston yksilöllisten järjestelyjen asiantuntijaryhmän antamaan suositukseen. Suosituksesta voidaan poiketa perustellusta syystä.

 • Kuulustelutilaisuuden järjestäjä päättää, ajoitetaanko yksilöllisiin järjestelyihin liittyvät lisäajat yleisen kuulustelutilaisuuden jälkeen vai sitä ennen. (Rehtorin päätös, Helsingin yliopiston kuulusteluihin liittyvät periaatteet HY/5740/00.00.06.00/2022)

Lue lisää tenteistä Avoimen yliopiston Tentit-ohjesivulta.

Jos tarvitset tenttiin yksilöllisiä järjestelyjä, toimi näin

 • Ota yhteyttä osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi ja sovi asiantuntijalausunnon tai lääkärintodistuksen toimittamisesta yliopistolle. Tietoturvasyistä älä toimita lääkärintodistusta tai asiantuntijalausuntoa tämän yhteydenoton yhteydessä. Huom! Riittää, että toimitat lausunnon yliopistolle yhden kerran.
 • Ilmoita lisäksi myönnetystä lisäajasta viimeistään 10 päivää ennen tenttiä: specialneeds@helsinki.fi .

  Yhteydenottosi tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot: 

  • tentin vastuuyksikkö/järjestäjä (Avoin yliopisto)
  • tentin nimi, tunniste ja ajankohta
  • tentaattorin nimi
  • oma nimesi ja opiskelijanumerosi

Tietojen käsittely Helsingin yliopistossa

Yksilöllisiä järjestelyjä koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja käsittelevät yliopistolla vain henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja yksilöllisten järjestelyjen suunnittelemiseksi ja/tai toteuttamiseksi.

Lue lisää Helsingin yliopiston tietoturvakäytännöistä ja opiskelijoiden henkilötietojen käsittelystä tietosuoja-sivustolta.